Wojsko Polskie w systemie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej w okresie transformacji - Wiesław Otwinowski

Wojsko Polskie w systemie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej w okresie transformacji

Wiesław Otwinowski

59,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo
ISBN 978-83-65096-53-1
Data wydania 11 marca 2017
Język: Polski
Liczba stron: 307
Rozmiar pliku: 3,6 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
59,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Podstawą przedstawionej monografii są wyniki badań naukowych, dotyczących transformacji SZRP, nakładów finansowych przeznaczanych na siły zbrojne, gromadzenia rezerw osobowych oraz budowy sił zbrojnych w myśl paradygmatu jakościowego, w tym Wojsk Obrony Terytorialnej.
Wyniki badań naukowych były publikowane na konferencjach naukowych
krajowych i międzynarodowych oraz w szeregu artykułach oraz monografii „Wybrane zagrożenia bezpieczeństwa państwa i człowieka,” Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu, Poznań 2014.

Spis treści

SPIS TREŚCI
Wstęp
ROZDZIAŁ 1 CHARAKTERYSTYKA SZRP I ICH SYSTEMU MOBILIZACYJNEGO

1.1 System bezpieczeństwa narodowego
1.2 Koncepcja Sił Zbrojnych RP w świetle standardów NATO
1.3 Transformacja w Siłach Zbrojnych RP
1.4 Rodzaje Sił Zbrojnych RP
1.4.1 Wojska Lądowe 
1.4.2 Wojska Lotnicze i Obrony Powietrznej – Siły Powietrzne
1.4.3 Marynarka Wojenna RP 
1.4.4 Formacje specjalne
1.5 Siły Zbrojne RP po 2013 roku
1.6 Reforma szkolnictwa wojskowego
1.7 Misje pokojowe Sił Zbrojnych RP
1.8 Rozmieszczenie potencjału SZRP na terenie kraju
1.9 System mobilizacyjny SZRP 
1.10 Relacje zachodzące między siłami zbrojnymi czasu pokoju (kryzysu) i wojny
1.11 Potrzeby mobilizacyjne Sił Zbrojnych RP
Wnioski
ROZDZIAŁ 2 WYKORZYSTANIE ZASOBÓW LUDZKICH
2.1 Możliwości wykorzystania zasobów ludzkich na potrzeby mobilizacyjne SZRP
2.2 Terytorialne gromadzenie wyszkolonych rezerw osobowych, w świetle zmian zachodzących w SZRP, w okresie obowiązywania zasadniczej służby wojskowej 
2.3 Trudności w gromadzeniu wyszkolonych rezerw osobowych na potrzeby mobilizacyjne SZRP w okresie obowiązywania zasadniczej służby wojskowej
2.4 Analiza funkcjonowania terytorialnego gromadzenia wyszkolonych rezerw osobowych w okresie funkcjonowania zasadniczej służby wojskowej
Wnioski

ROZDZIAŁ 3 SIŁY ZBROJNE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W MYŚL PARADYGMATU JAKOŚCIOWEGO
3.1 Pojęcie jakości 
3.2 Koncepcja nowej jakości w SZRP
3.3 Wojska Obrony Terytorialnej jako nowy komponent sił zbrojnych
3.4 Propozycja zmian w obecnie powstających WOT
Wnioski
Zakończenie
Bibliografia
Wykaz rysunków 
Wykaz fotografii
Wykaz wykresów
Wykaz tabel 
Załączniki
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »