Własność menedżerska w polskich spółkach publicznych - Leszek Bohdanowicz

Własność menedżerska w polskich spółkach publicznych

Leszek Bohdanowicz

24,96 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN 978-83-7969-994-0
Data wydania 2016
Język: Polski
Liczba stron: 305
Rozmiar pliku: 1,7 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
24,96 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Wzrost zainteresowania wpływem własności menedżerskiej na funkcjonowanie spółek łączy się z dynamicznym rozwojem rynków kapitałowych i ekspansją kapitału prywatnego. W tych warunkach inwestorzy indywidualni poszukują korzystnych możliwości inwestowania wolnych środków. Równocześnie tworzona jest cała infrastruktura wokół rynków kapitałowych, która ułatwia inwestowanie. W rezultacie spółki mają większe możliwości pozyskania kapitału niezbędnego do ich rozwoju, jednak muszą dbać o satysfakcję inwestorów, która objawia się jak najwyższymi stopami zwrotu z zainwestowanego przez nich kapitału, ale przy akceptowalnym ryzyku. Ponadto w warunkach bogacenia się społeczeństw wzrosła też siła inwestorów instytucjonalnych, którzy zaczęli stawiać menedżerom coraz większe wymagania. Zmusza to menedżerów najwyższego szczebla do odpowiedzialnego sprawowania funkcji zarządczych, przejrzystego działania i wdrażania dobrych praktyk ładu korporacyjnego.

 

Przedstawione w publikacji badania dotyczą najistotniejszych problemów wynikających z pojawienia się własności menedżerskiej w spółkach oraz z wpływu tego rodzaju własności korporacyjnej na różne aspekty funkcjonowania spółek i ich organów statutowych.

Spis treści

WSTĘP 7


ROZDZIAŁ I. WŁASNOŚĆ MENEDŻERSKA W TEORIACH ŁADU KORPORACYJNEGO 15

1.1. Własność wśród innych źródeł władzy menedżerskiej 15

1.2. Sprzeczność interesów w spółce – perspektywa teorii agencji 19

1.3. Zbieżność interesów w spółce – perspektywa teorii służebności 27

1.4. Wpływ otoczenia i budowanie kapitału relacyjnego – perspektywy teorii instytucjonalnej, strategicznego wyboru, zależności zasobowej i interesariuszy 30

1.5. Instrumentalne traktowanie pozycji w spółce – perspektywy teorii hegemonii menedżerskiej, hegemonii technostruktury oraz hegemonii klas 35

1.6. Pozostałe podejścia teoretyczne 39

ROZDZIAŁ II. WŁASNOŚĆ MENEDŻERSKA W POLSKIM SYSTEMIE ŁADU KORPORACYJNEGO 43

2.1. Ewolucja polskiego rynku kapitałowego 43

2.2. Polski system ładu korporacyjnego w różnych klasyfikacjach systemów corporate governance 53

2.3. Struktury własnościowe polskich spółek publicznych 62

2.4. Znaczenie własności menedżerskiej i udział właścicieli-menedżerów w strukturach własnościowych polskich spółek publicznych 72


ROZDZIAŁ III. WPŁYW WŁASNOŚCI MENEDŻERSKIEJ NA WYNIKI I FUNKCJONOWANIE SPÓŁEK 79

3.1. Własność menedżerska a strategie spółek 79

3.2. Relacje pomiędzy własnością menedżerską a wynikami finansowymi spółek 86

3.3. Efektywność kapitału intelektualnego w spółkach z własnością menedżerską 93

3.4. Związki pomiędzy własnością menedżerską, rotacjami w zarządach i wynikami finansowymi spółek 100


ROZDZIAŁ IV. WŁAŚCICIELE-MENEDŻEROWIE A RADY NADZORCZE I ZARZĄDY SPÓŁEK 107

4.1. Aktywność rad nadzorczych w spółkach z własnością menedżerską 107

4.2. Wpływ własności menedżerskiej na liczebność i strukturę organów statutowych

spółek 110

4.3. Własność menedżerska a powoływanie komitetów rad nadzorczych 131

ROZDZIAŁ V. WŁASNOŚĆ MENEDŻERSKA A ZASADY I WYSOKOŚĆ WYNAGRODZEŃ MENEDŻERÓW NAJWYŻSZEGO SZCZEBLA 139

5.1. Koncepcje teoretyczne w polityce wynagradzania menedżerów najwyższego szczebla 139

5.2. Wynagrodzenie pieniężne członków zarządu i wpływ na nie własności menedżerskiej 144

5.3. Wynagrodzenie w formie niepieniężnej a własność menedżerska 150

5.4. Polityka wypłat dywidend w spółkach oraz wpływ na te wypłaty własności menedżerskiej 155


ROZDZIAŁ VI. WŁASNOŚĆ MENEDŻERSKA W POLSKICH SPÓŁKACH PUBLICZNYCH – WYNIKI BADAŃ EMPIRYCZNYCH 161

6.1. Metodyka badań 161

6.2. Własność menedżerska a poziom internacjonalizacji polskich spółek publicznych 163

6.3. Własność menedżerska a wyniki finansowe polskich spółek publicznych 167

6.4. Efektywność kapitału intelektualnego w spółkach z własnością menedżerską 176

6.5. Związki pomiędzy własnością menedżerską a rotacjami na stanowiskach prezesów zarządów polskich spółek publicznych 181

6.6. Relacje pomiędzy własnością menedżerską a aktywnością rad nadzorczych w polskich spółkach publicznych 188

6.7. Wpływ własności menedżerskiej na liczebność organów statutowych polskich spółek publicznych 193

6.8. Własność menedżerska a różnorodność organów statutowych polskich spółek publicznych 200

6.9. Niezależność w radach nadzorczych polskich spółek publicznych a własność menedżerska 207

6.10. Własność menedżerska a obowiązkowe i dobrowolne powoływanie komitetów rad nadzorczych w polskich spółkach publicznych 211

6.11. Relacje pomiędzy własnością menedżerską a wynagrodzeniem członków zarządów polskich spółek publicznych 218

6.12. Formy wynagradzania niepieniężnego w polskich spółkach publicznych z indeksów WIG30, mWIG40 i sWIG80 225

6.13. Własność menedżerska a wypłaty dywidend w polskich spółkach publicznych 228

ZAKOŃCZENIE 237

MANAGERIAL OWNERSHIP IN POLISH LISTED COMPANIES 247

BIBLIOGRAFIA 251

ZAŁĄCZNIKI 279

SPIS RYSUNKÓW 297

SPIS TABEL 299


OD REDAKCJI 303

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »