Wizualizacje życia codziennego w badaniach interakcjonistycznych / Visualizations of Everyday Life in Interactionist Inquiry - Krzysztof T. Konecki

Wizualizacje życia codziennego w badaniach interakcjonistycznych / Visualizations of Everyday Life in Interactionist Inquiry

Krzysztof T. Konecki

19,95 zł16,96 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN 978-83-8220-249-6
Data wydania 2020
Język: Polski
Liczba stron: 92
Rozmiar pliku: 8,0 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
19,95 zł16,96 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Możemy zrozumieć więcej, gdy zobaczymy więcej. Wzrok jest niezbędny do zrozumienia codziennego życia, będącego dla nas jedynym i bezpośrednio dostępnym światem. Używamy zmysłów, aby pojąć rzeczywistość. [...] Prezentowany album pomyślany jest jako monografia naukowa, w której artystyczne i dokumentalne wizualizacje zjawisk społecznych opatrzone są komentarzem socjologicznym, analizowane i omawiane za pomocą pojęć i narzędzi wywodzących się ze studiów wizualnych, antropologii oraz socjologii. Staramy się przedstawić różnorodne wymiary analiz życia codziennego, odwołując się do socjologicznej i kulturologicznej refleksji nad ich fotograficznymi wizualizacjami.

Z Wprowadzenia

We can understand more when we see more. Sight is indispensable in understanding the everyday life that is our only directly available world. We use our senses to perceive and to understand it. [...] This album is conceived as a scientific monograph in which artistic and documentary visualizations of social phenomena are provided with a sociological commentary, and are analyzed and discussed with the help of generic concepts and tools derived from visual studies, anthropology, and sociology. We try to present various dimensions of analyses of everyday life with the help of a sociological and cultural reflection on their photographic visualizations.

From Introduction

Spis treści

Wprowadzenie / Introduction (Anna Kacperczyk, Krzysztof T. Konecki) 6

Wizualizacja gentryfikacji i ubóstwa. Symbole pozycji społecznej w zrewitalizowanym mieście. Przypadek Łodzi / Visualization of gentrification and poverty. Symbols of social position in a revitalized city. The case of Łódź (Paulina Bunio-Mroczek, Jagoda Przybysz) 20

Fotografie zdezindustrializowanej Łodzi. Obraz miasta z perspektywy lokalnych i społecznie zaangażowanych fotografów / Łódź – photography of a deindustrialized city. An image of the city from the perspective of local and socially oriented photographers (Waldemar Dymarczyk, Anna Trześniewska) 46

Przedmioty, które określają moją tożsamość. O społecznym życiu zabawek – szkic / Physical objects that objectify my identity. About the social life of toys – a sketch (Łucja Lange) 72

Opowieści o wspinaniu. Historia łódzkiego środowiska wspinaczkowego na fotografiach i w przedmiotach materialnych / Climbing stories. The history of Łódź climbing community in photography and material artifacts (Anna Kacperczyk) 112

Symbole rytuałów ślubnych ukryte w kadrze. Obrazy więzi społecznych poza życiem codziennym / Symbols of wedding rituals hidden in the frame. Pictures of social bonds beyond everyday life (Karolina Głowacka, Kamil Głowacki) 154

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »