Wizerunek gminy i jego ochrona - Natalia Mrukowska

Wizerunek gminy i jego ochrona

Natalia Mrukowska

110,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8223-203-5
Data wydania sierpień 2020
Język: Polski
Liczba stron: 217
Rozmiar pliku: 2,4 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
110,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

W książce zaprezentowano szczegółową analizę oraz kategoryzację istotnych zagadnień dotyczących wizerunku gminy i jego ochrony, w tym m.in.:

  • budowanie wizerunku gminy, kreowanie marki i branding gminy, kampanie reklamowe w kształtowaniu wizerunku gminy, rola logotypu jako elementu identyfikacji wizualnej gminy;
  • wizerunek jako dobro osobiste gminy: pojęcie dobra osobistego osoby prawnej i jego charakter prawny, wizerunek jako dobre imię gminy, identyfikacja wizualna gminy, hasła promocyjne i slogany reklamowe gminy;
  • ochrona wizerunku gminy: środki ochrony dóbr osobistych gminy, przykłady naruszenia wizerunku gminy oraz strefy identyfikacji wizualnej, roszczenia w przypadku naruszeń.

W publikacji odwołano się nie tylko do jurydycznego rozumienia „wizerunku”, lecz także przywołano kontekst badań socjologicznych oraz ekonomicznych, przede wszystkim z zakresu marketingu i promocji. Takie ujęcie tematu przedstawia szerszy zakres przesłanek i uwarunkowań, jakimi kieruje się jednostka samorządu terytorialnego w tworzeniu i wykorzystywaniu swojego wizerunku.

Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest dla osób zajmujących się kreowaniem wizerunku jednostek samorządu terytorialnego oraz wizerunku w marketingu terytorialnym. Zainteresuje także adwokatów i radców prawnych współpracujących z samorządami oraz przedstawicieli nauki prawa, ekonomii, czy socjologii.

Spis treści

Wstęp.....................................................................................................................................6

Rozdział I
Wizerunek gminy................................................................................................................10
1. Pojęcie wizerunku miejsca ..............................................................................................13
2. Typy wizerunku miejsca...................................................................................................26
3. Funkcje wizerunku miejsca..............................................................................................29
4. Wizerunek, tożsamość a marka gminy.............................................................................34
5. Budowanie wizerunku......................................................................................................42
5.1 Kreowanie marki i branding gminy................................................................................47
5.2. Kampanie reklamowe w kształtowaniu wizerunku gminy............................................52
6. Logotyp jako podstawowy element identyfikacji wizualnej gminy.................................54
7. Rozpoznawalność jako wyznacznik wizerunku gminy....................................................58
7.1. Kreatorzy wizerunku gminy..........................................................................................62
8. Postrzeganie gminy..........................................................................................................64
9. Konkluzja.........................................................................................................................67

Rozdział II
Wizerunek jako dobro osobiste gminy.............................................................................70
1. Pojęcie dobra osobistego osoby prawnej ........................................................................71
2. Obiektywne ujęcie natury dóbr osobistych i ich naruszenie............................................73
2.1. Obiektywne kryteria naruszenia dóbr osobistych osób prawnych................................76
3. Konstrukcja dobra osobistego osoby prawnej..................................................................78
3.1. Znaczenie art. 43 kodeksu cywilnego..........................................................................78
3.2. Dobra osobiste osoby prawnej jako dobra sui generis..................................................82
3.3. Problem ogólnego prawa osobistego i wielość praw osobistych..................................88
4. Charakter prawny dóbr osobistych osób prawnych.........................................................92
5. Dobra osobiste gmin jako osób prawnych.......................................................................95
6. Wizerunek jako dobro osobiste gminy.............................................................................97
6.1. Spór w orzecznictwie dotyczący tego, czy osoba prawna ma prawo do ochrony swojego wizerunku........................................................................................................................98
6.2. Prawo do wizerunku osób fizycznych..........................................................................98
6.3. Wizerunek stanowi dobro osobiste gminy...................................................................100
6.3.1. Wizerunek jako dobre imię gminy...........................................................................101
6.3.2. Wizerunek jako strefa identyfikacji wizualnej gminy.............................................110
6.3.2.1. Nazwa gminy.........................................................................................................113
6.3.2.2. Herb gminy............................................................................................................118
6.3.2.3. Logo gminy...........................................................................................................122
6.3.2.4. Hasła promocyjne, slogany reklamowe................................................................124
6.3.2.5. Inne symbole gminy..............................................................................................124
7. Konkluzja.......................................................................................................................125

Rozdział III
Ochrona wizerunku gminy .............................................................................................127
1. Przesłanki i środki ochrony dóbr osobistych gminy.......................................................129
1.1. Bezprawność działania jako podstawowa przesłanka ochrony dóbr osobistych gminy................................................................................................................................. 130
1.2. Działanie w ramach porządku prawnego....................................................................136
1.3. Zgoda uprawnionego...................................................................................................137
1.4. Działanie w obronie uzasadnionego interesu .............................................................140
2. Legitymacja czynna gminy w zakresie .........................................................................147
3. Przykłady naruszenia wizerunku gminy.........................................................................148
3.1. Przykładowe sytuacje .................................................................................................148
3.2.Przykładowe sytuacje naruszenia strefy identyfikacji wizualnej gminy.................... 154
3.2.1. Naruszenie herbu gminy...........................................................................................154
3.3. Naruszenie nazwy gminy............................................................................................155
4. Środki ochrony...............................................................................................................156
4.1. Środki ochrony niemajątkowej...................................................................................157
4.1.1. Powództwo o ustalenie.............................................................................................157
4.1.2. Roszczenie o zaniechanie.........................................................................................159
4.1.3. Roszczenie o usunięcie skutków naruszenia............................................................162
4.2. Środki ochrony majątkowej........................................................................................167
5. Konkluzja ......................................................................................................................171

Zakończenie .....................................................................................................................174

Bibliografia...................................................................................................................... 182

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »