Windykacja należności w praktyce - Monika Bekas

Windykacja należności w praktyce

Monika Bekas

58,91 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-264-6017-3
Data wydania 2013
Język: Polski
Liczba stron: 304
Rozmiar pliku: 3,9 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
58,91 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Książka jest poradnikiem prowadzenia bezpiecznego biznesu w zmieniającym się otoczeniu gospodarczym. Zaprezentowano w niej sposoby ochrony przed niesolidnymi klientami oraz narzędzia skutecznej windykacji. Powstała na podstawie osobistych doświadczeń Autorki oraz innych przedsiębiorców. Teorie i wnioski przedstawione w publikacji poparte zostały licznymi przykładami zaczerpniętymi z codziennej praktyki działania wielu podmiotów gospodarczych.

Czytelnik znajdzie tu odpowiedzi na następujące pytania:
 • Dlaczego konsumenci i przedsiębiorcy nie regulują zobowiązań w terminie?
 • Jak minimalizować ryzyko powstania przeterminowanych należności?
 • Jak weryfikować zdolność finansową klientów?
 • Jak skutecznie odzyskiwać należności od dłużników?
 • Jak negocjować spłatę zadłużenia?
 • Jak prowadzić etyczny biznes?
 • Adresaci:
  Publikacja jest przeznaczona dla przedsiębiorców, menedżerów, a także pracowników firm zajmujących się windykacją. Każdy wierzyciel znajdzie w niej praktyczne rady, jak negocjować spłatę zadłużenia i jak nie łamać prawa na etapie windykacji.

  Autorka w umiejętny sposób łączy zagadnienia z wielu dziedzin - zarządzania, finansów, socjologii i prawa. Sądzę, że książka spotka się z dużym zainteresowaniem przedsiębiorców oraz studentów.

  Dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie


  Borykający się z nierzetelnymi dłużnikami znajdą w tej książce wnikliwą analizę polskich uwarunkowań bezpieczeństwa obrotu gospodarczego oraz znakomity poradnik z praktycznymi narzędziami skutecznej windykacji.

  Tomasz Kozłowski - prezes Polskiego Stowarzyszenia Doradczego
  i Konsultingowego, wiceprezes Związku Pracodawców Klastry Polskie


  Spis treści

  O autorce 11
  Wstęp 13
  1. Bezpieczeństwo funkcjonowania na rynku podmiotów gospodarczych 15
  1.1. Działalność przedsiębiorstwa na rynku 16
  1.2. Podstawy zarządzania należnościami w przedsiębiorstwie 20
  1.3. Prawa i obowiązki wierzyciela oraz dłużnika w obrocie gospodarczym 23
  Podsumowanie 27
  2. Zwyczaje płatnicze podmiotów na rynku polskim 29
  2.1. Bankructwa przedsiębiorstw w Polsce i moralność płatnicza Polaków 30
  2.2. Filozofia długu - powody nieterminowego regulowania zobowiązań 37
  2.3. Piramida priorytetów płatności przedsiębiorców i konsumentów 43
  Podsumowanie 49
  3. Znaczenie etyki we współczesnym świecie biznesu 51
  3.1. Początki systemów moralnych na świecie 52
  3.2. Etyka i współczesny biznes 55
  3.3. Zasady opracowania programu etycznego przedsiębiorstwa 58
  3.4. Społeczna odpowiedzialność biznesu 64
  Podsumowanie 66
  4. Bezpieczeństwo zawierania umów w obrocie gospodarczym 67
  4.1. Zasady zawierania umów w obrocie gospodarczym 68
  4.2. Prawne formy zabezpieczenia spłaty należności 72
  4.3. Sposoby minimalizowania ryzyka powstawania przeterminowanych należności 76
  Podsumowanie 81
  5. Sztuka negocjacji z dłużnikami 83
  5.1. Strategie negocjacji i taktyki postępowania z dłużnikami 84
  5.2. Zasady postępowania profesjonalnego negocjatora 91
  5.3. Prawidłowe reakcje na wymówki stosowane przez dłużników 98
  Podsumowanie 103
  6. Polityka kredytowa przedsiębiorstwa i jej wpływ na ryzyko wypłacalności klientów 105
  6.1. Strategie polityki kredytowej 106
  6.2. Instrumenty polityki kredytowej 109
  6.3. Sposoby minimalizacji ryzyka kredytu kupieckiego 115
  Podsumowanie 122
  7. Źródła oceny wiarygodności i wypłacalności podmiotów gospodarczych oraz konsumentów 123
  7.1. Biura informacji gospodarczej i kredytowej na świecie i w Polsce 124
  7.2. Znaczenie informacji pozytywnej i negatywnej w procesie odzyskiwania niespłaconych należności 136
  7.3. Źródła informacji o prowadzonej działalności gospodarczej 143
  7.4. Klasyfikacja źródeł oceny wiarygodności finansowej klientów 147
  Podsumowanie 159
  8. Windykacja należności na etapie postępowania polubownego 161
  8.1. Zasady postępowania z nierzetelnymi klientami 162
  8.2. Narzędzia windykacji na etapie postępowania polubownego 167
  8.3. Istota i znaczenie wezwania do zapłaty w procesie odzyskiwania niespłaconych należności 175
  8.4. Opracowanie procedur windykacyjnych 187
  Podsumowanie 190
  9. Outsourcing windykacji 191
  9.1. Rynek wierzytelności w Polsce 192
  9.2. Mity polskiej windykacji 196
  9.3. Kryteria wyboru firmy windykacyjnej 200
  Podsumowanie 206
  10. Windykacja należności na etapie postępowania sądowego i egzekucyjnego 207
  10.1. Sposoby przerwania biegu przedawnienia 208
  10.2. Mediacje sądowe 212
  10.3. Skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego 218
  Podsumowanie 237
  11. Odzyskiwanie należności a upadłość dłużnika 239
  11.1. Postępowanie upadłościowe 240
  11.2. Etapy postępowania upadłościowego 243
  11.3. Skutki upadłości dla zadłużonego przedsiębiorcy i wierzyciela 250
  Podsumowanie 255
  Aneks 257
  Załącznik 1. Kodeks etyki dla przedsiębiorców 259
  Załącznik 2. Przykładowa procedura windykacyjna firmy usługowej Eko-Clean 266
  Załącznik 3. Przykładowa procedura windykacyjna Hurtowni Alkoholi Muscat Sp. z o.o 272
  Załącznik 4. Zasady dobrych praktyk windykacyjnych 277
  Załącznik 5. Zasady dobrych praktyk w biurach informacji gospodarczej 284
  Bibliografia 293
  Spis ilustracji 295
  Indeks 297
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »