Więzi społeczne, sieci społeczne w perspektywie procesów inkluzji i wykluczenia społecznego - Jolanta Grotowska-Leder

Więzi społeczne, sieci społeczne w perspektywie procesów inkluzji i wykluczenia społecznego

Jolanta Grotowska-Leder

28,50 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN 978-83-7969-484-6
Data wydania 2014
Język: Polski
Liczba stron: 193
Rozmiar pliku: 2,4 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
28,50 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Książka jest zbiorem poświęconym więziom i sieciom społecznym w perspektywie procesów inkluzji i wykluczenia społecznego. Zawiera analizy dotyczące: organizacji życia zbiorowego w kontekście więzi wspólnotowych, więzi społecznych oraz zjawisk samotności i osamotnienia; wsparcia społecznego i procesów wykluczenia i inkluzji w świetle badań nad społecznym konstruowaniem problemu bezradności opiekuńczo-wychowawczej; samotnego dzieciństwa w rodzinie; lokalnych wzorów solidarności społecznej w sytuacjach zagrożeń i kataklizmów; zasobów i kierunków zmian kapitału społecznego w wybranych płaszczyznach zróżnicowania społecznego; kształcenia integracyjnego; procesów restrukturyzacji i ich wpływu na pamięć zbiorową mieszkańców będzińskich i rudzkich osiedli postprzemysłowych; działań organizacji społecznych wobec osób biednych i wykluczonych; aktywizacyjnych czynników „przełamywania” syndromu kultury ubóstwa; rodzinnych uwarunkowań  przestępczości nieletnich w świetle kryminologicznych teorii nieformalnej kontroli społecznej.

Spis treści

Wstęp

Adam Rosół, Model organizacji życia zbiorowego a więzi wspólnotowe

– Model of organization of collective life and exclusion from community ties

Aldona Żurek, Więzi społeczne a zjawisko samotności i osamotnienia

– Social bonds and the phenomenon of loneliness and isolation

Iwona Kudlińska, Rodziny z bezradnością opiekuńczo-wychowawczą – wsparcie społeczne a procesy wykluczenia i inkluzji – w świetle badań nad społecznym konstruowaniem pro blemu bezradności opiekuńczo-wychowawczej

– Families with the parental upbringing inefficiency – social support and social exclusion and inclusion – on the example of the process of social constructing of the problem hel plessness within childcare and parental affairs

Monika Sas-Tomczyk, Samotne dzieciństwo w rodzinie

– Childhood loneliness within the family

Hanna Bojar, Lokalne wzory solidarności społecznej w sytuacjach zagrożeń i kataklizmów naturalnych

– Local patterns of social solidarity in the event of natural hazards and disasters

Urszula Abłażewicz-Górnicka, Zasoby i kierunki zmian kapitału społecznego w wybranych płaszczyznach zróżnicowania społecznego

– Social capital resources and their changes in selected dimensions of social diversity

Janusz Erenc, Kształcenie integracyjne – atmosfera myślenia życzeniowego?

– Integration education – the atmosphere of wishful thinking?

Monika Gnieciak, Kazimiera Wódz, Krajobraz wspomnień: procesy restrukturyzacji a pa mięć zbiorowa mieszkańców będzińskich i rudzkich osiedli postprzemysłowych

– Landscape of memories: transformation process and changes in collective memory of postindustrial labour force societies in Ruda Śląska and Będzin

Katarzyna Górniak, Działania organizacji społecznych wobec osób biednych i wykluczonych – odbudowywanie czy tworzenie sieci społecznych

– NGOs’ framework of action towards the poor and marginalized – reconstruction or formation of social networks

Hanna Kroczak, Od wyuczonej bezradności do uaktywnionej zaradności. Aktywizacyjne czynniki „przełamywania” syndromu kultury ubóstwa na podstawie studium przypadku wsi Kubanki

– From acquired helplessness to activated resourcefulness – activating factors of “overcoming” the syndrome of the culture of poverty. Case study of Kubanki village

Andrzej Kacprzak, Rodzinne uwarunkowania przestępczości nieletnich w świetle kryminologicznych teorii nieformalnej kontroli społecznej

– Familial conditions of juvenile delinquency (in the light of informal social control theo ries)

Blanka Serafin-Juszczak, Kim jest polski NEET?

– Polish NEET – Who is it?

Noty o autorach


Polskie Towarzystwo Socjologiczne

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »