Wierzycielski obowiązek współdziałania przy wykonywaniu zobowiązania i odpowiedzialność za jego naruszenie -

Wierzycielski obowiązek współdziałania przy wykonywaniu zobowiązania i odpowiedzialność za jego naruszenie

229,00 zł206,10 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo C. H. Beck
ISBN 978-83-8356-319-0
Data wydania 1 lipca 2024
Język: Polski
Liczba stron: 220
Rozmiar pliku: 1,5 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
229,00 zł206,10 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Wierzycielski obowiązek współdziałania przy wykonywaniu zobowiązania i odpowiedzialność za jego naruszenie to publikacja, która dotyczy zagadnienia roli wierzyciela przy wykonywaniu zobowiązania przez dłużnika, a także jego odpowiedzialności za naruszenie tego obowiązku. Problematyka ta, choć odnosząca się do każdego zobowiązania, była jednocześnie stosunkowo słabo rozpoznana. Publikacja, przynajmniej częściowo, wypełnia tę lukę.

W opracowaniu przybliżone zostało przede wszystkim samo współdziałanie wierzyciela przy wykonywaniu zobowiązania, a następnie problematyka odpowiedzialności wierzyciela za naruszenie obowiązku takiego współdziałania i jego konstrukcja na gruncie KC. W szczególności omówiono na czym polega naruszenie zobowiązania, a zwłaszcza zwłoka wierzyciela. Wyodrębnione i przedstawione zostały także poszczególne konsekwencje obciążające wierzyciela z tego tytułu, że naruszył obowiązek współdziałania. Opracowanie obejmuje w końcu także problematykę umownego kształtowania odpowiedzialności wierzyciela w tej sferze, a zwłaszcza zakresu swobody kontraktowej przysługującej stronom.

Autor publikacji, dr hab. Piotr Konik jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, a także radcą prawnym. Przedstawioną w pracy problematyką zajmuje się on zarówno w zakresie działalności naukowej, jak i w ramach praktyki zawodowej, co pozwala przyjmować, że publikacja ta będzie miała dużą doniosłość, zarówno naukową, jak i praktyczną.