Wiersz… i cała reszta. Rozważania o poezji i krytyce po 1989 roku - Jakub Skurtys

Wiersz… i cała reszta. Rozważania o poezji i krytyce po 1989 roku

Jakub Skurtys

25,00 zł

Dostępne formaty plików: MOBI, PDF, EPUB

Wydawnictwo Universitas
ISBN 978-83-242-6536-7
Data wydania 2021
Język: Polski
Liczba stron: 398
Rozmiar pliku: 1,6 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment MOBI
Język: Polski
Liczba stron: 398
Rozmiar pliku: 4,9 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment PDF
Język: Polski
Liczba stron: 398
Rozmiar pliku: 2,1 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment EPUB
25,00 zł

Dostępne formaty plików: MOBI, PDF, EPUB

Opis

W książce tej próbuję zdać relację z przesunięć estetycznych i programowych w ostatnich trzech dekadach, uzupełniając obraz liryki zaangażowanej, opisanej przeze mnie we Wspólnym mianowniku (2020), o jego drugie skrzydło: neoliberalną, centrową poezję nowego mieszczaństwa, wyrosłą z buntu przeciwko polityczności literatury i alegorycznym językom wysokiego modernizmu. Część pierwszą poświęcam w większości twórcom uznanym w późnych latach dziewięćdziesiątych za towarzyszy lub
bezpośrednich spadkobierców „brulionu” (Śliwka, Sośnicki, Siwczyk, Wolny-Hamkało). Mierzę się w niej z problemami stabilizowania się i kostnienia wiersza około- i postbrulionowego. Jest to model poezji, który splótł indywidualistyczną perspektywę i ironiczny dystans z apokryficzną tęsknotą za metafizyką. Chociaż z początku stwarzał szansę uwolnienia jednostkowego głosu od obciążeń etycznych i politycznych, z czasem stał się wykładnią zachowawczej filozofii rodzącej się właśnie klasy średniej. W drugiej części książki skupiam się na poetyckich i krytycznoliterackich konsekwencjach zwrotu politycznego sprzed dekady. Staram się prześledzić zmiany związane ze zdynamizowaniem form podawczych wiersza i zwiększeniem ich politycznego potencjału (u Pietrek, Góry czy Taranka), ale też opisać ostatnie spory wokół liryki, a więc strategie społecznego angażowania się lub klerkowskich uników w samej krytyce.
Jakub Skurtys (ur. 1989) – krytyk i historyk literatury; pracuje w Instytucie Filologii Polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim; naukowo zajmuje się historią awangardy, studiami nad codziennością oraz związkami literatury i ekonomii; autor książki krytycznoliterackiej Wspólny mianownik. Szkice o poezji i krytyce po 2010 roku oraz wyborów wierszy Agnieszki Wolny-Hamkało Zerwane rozmowy. 105 wierszy na inne okazje i Jarosława Markiewicza Aaa!... (wraz z Dawidem Kujawą i Rafałem Wawrzyńczykiem). Współpracuje z „Odrą”, „Małym Formatem” i „Wizjami”.

Spis treści

Wstęp. Całość i resztka

Mieszczanin polski, czyli apokryfy codzienności

Na bezdrożach autentyzmu. Krzysztof Śliwka i lata dziewięćdziesiąte

Nie miejsce i nie czas. Pasaże Adama Wiedemanna

Sztuka stania w miejscu. Po(d)stawy Sośnickiego

Derrida spotyka Audena. Gościnność Sośnickiego

Historia J., czyli o późnych tomach Jerzego Jarniewicza

Zerwane rozmowy. O wierszach Agnieszki Wolny-Hamkało

Od apokryfisty do mieszczucha. Przesilenia Siwczyka

Mediana z banalnym tryptykiem. Powroty do Siwczyka

Apokryf zatopionego miasta. O trzech tomach Macieja Roberta

Autentyczność i pozór. O poezji Jakobe Mansztajna

Poezja i krytyka po zwrocie politycznym

Cząsteczki. Mikrologiczna lektura poematu Nie

Poza (i) wiersz. Życie jako hipoteza repetytorium Macieja Taranka

Cena narracji. Kryminalne gry z poezją Kiry Pietrek

Polityczne i estetyczne czytanie „poety zaangażowanego”. Pierwsze lektury Szczepana Kopyta

Strategie niezaangażowania, czyli jak przeczekać zwrot polityczny

Miłosz strikes back. Powrót poety politycznego

Słowo na nowe milenium. Widma terroryzmu w poezji najnowszej

Bibliografia prac cytowanych

Nota edytorska

Summary

Indeks osobowy

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »