Wczesna alfabetyzacja i jej miejsce w działalności bibliotek publicznych - Agata Walczak-Niewiadomska

Wczesna alfabetyzacja i jej miejsce w działalności bibliotek publicznych

Agata Walczak-Niewiadomska

19,95 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN 978-83-8142-468-4
Data wydania 2019
Język: Polski
Liczba stron: 203
Rozmiar pliku: 39,6 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
19,95 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Monografia mieści się w obszarze bibliologii. Jest jedną z nielicznych publikacji zwartych dotyczących bibliotekarstwa dla dzieci w Polsce i jedną z kilku książek na temat usług bibliotek dla dzieci w wieku 0–5 lat i ich rodziców w skali europejskiej. Autorka prezentuje prekursorskie ujęcie tych zagadnień, skupiając się na ukazaniu roli bibliotek publicznych w procesie wczesnej alfabetyzacji najmłodszych oraz nabywaniu przez nich umiejętności prowadzących do nauki czytania i pisania.

Książka rzuca nowe światło na bibliotekarstwo publiczne dla dzieci. Dzięki niej można się przekonać, że biblioteki są przygotowane na przyjęcie czytelnika w każdym wieku. Dostarczenie dowodów na rolę tych instytucji w nauce czytania i pisania poszerza pole badań bibliologicznych oraz motywuje do szukania nowych rozwiązań i strategii czytelniczych lepiej dopasowanych do potrzeb odbiorcy.

Spis treści

 

Wstęp 7

Rozdział 1. Wczesna alfabetyzacja – stan badań i źródła 17

1.1. Analiza opracowań 17

1.2. Przegląd i omówienie źródeł 34

Rozdział 2. Koncepcja wczesnej alfabetyzacji 37

2.1. Od alfabetyzacji (literacy) do wczesnej alfabetyzacji (emergent literacy) 37

2.2. Wczesna alfabetyzacja a inicjacja literacka/czytelnicza 39

2.3. Ustalenia terminologiczne – terminy, definicje i zakres pojęcia wczesnej alfabetyzacji 43

2.4. Wczesna alfabetyzacja w ujęciu wybranych dziedzin wiedzy 46

2.5. Umiejętności przedczytelnicze dzieci w wieku 0-5 lat 54

Rozdział 3. Biblioteki publiczne dla dzieci i ich działalność na rzecz wczesnej alfabetyzacji – infrastruktura idealna? 61

3.1. Zbiory biblioteczne 62

3.2. Organizacja przestrzeni bibliotecznej 82

Rozdział 4. Oferta bibliotek publicznych dla dzieci najmłodszych i małych w kontekście wczesnej alfabetyzacji i nowych ról bibliotekarzy 91

4.1. Usługi biblioteczne i formy zajęć dla maluchów i ich opiekunów 92

4.2. Edukacja biblioteczna rodziców i opiekunów 107

4.3. Współpraca bibliotek dla dzieci z instytucjami zewnętrznymi 112

4.4. Kwalifikacje oraz dokształcanie zawodowe bibliotekarzy pracujących z dziećmi w wieku 0-5 lat i ich rodzinami – ewolucja wymogów 116

Rozdział 5. Biblioteki publiczne w Polsce i ich działalność na rzecz wczesnej alfabetyzacji w świetle badań własnych 127

5.1. Metodologia badań własnych 128

5.1.1. Przedmiot i cele badań 128

5.1.2. Problemy badawcze 129

5.1.3. Metoda, technika i narzędzia badań 130

5.1.4. Założenia hipotetyczne, zmienne niezależne, wskaźniki 131

5.1.5. Kryteria doboru bibliotek i kwestia reprezentatywności grupy badawczej 132

5.1.6. Organizacja i przebieg badań 132

5.2. Analiza i interpretacja materiału badawczego 135

5.3. Wnioski z badań 152

5.4. Postulaty badawcze na przyszłość 157

Zakończenie 159

Bibliografia 165

Spis ilustracji, tabel i wykresów 189

Summary 191

Załącznik – Kwestionariusz ankiety 195

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »