W poszukiwaniu efektywności inwestycji publicznych - Arkadiusz Derkacz

W poszukiwaniu efektywności inwestycji publicznych

Arkadiusz Derkacz

30,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo My Book
ISBN 978-83-7564-541-5
Data wydania 15 marca 2018
Język: Polski
Liczba stron: 334
Rozmiar pliku: 2,1 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
30,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Działalność państwa kontraktującego, ujawniana między innymi w wytwarzaniu i dostarczaniu dóbr publicznych determinowanych potrzebami społecznymi, jest coraz częściej postrzegana jako element nowoczesnego państwa. Bezsprzecznym pozostaje także fakt, iż realizacja inwestycji publicznych, których fundamentalnym celem jest dostarczanie społeczeństwu określonych dóbr publicznych, pozostaje pod wpływem szerokiego strumienia czynników determinujących tę aktywność państwa kontraktującego.

„W poszukiwaniu efektywności inwestycji publicznych” przedstawia autorską koncepcję optymalizacji inwestycji publicznych w świetle neoinstytucjonalnego podejścia do polityki gospodarczej. Została ona zdefiniowana jako alternatywna forma zarządzania, generująca określone korzyści w sferze publicznych kosztów transakcyjnych. Na uwagę zasługuje także nowatorskie podejście do analizy głównych teorii NEI oraz autorska propozycja Ekonomii Celów Publicznych.

Monografia została poświęcona jednemu z ważniejszych współczesnych problemów ekonomicznych, a mianowicie procesom optymalizacji inwestycji publicznych. Dokonujące się w ostatnich latach umacnianie pozycji samorządów na wszystkich ich szczeblach, a w ślad za tym decentralizacja inwestycji publicznych sprawia, że racjonalność ich działań nabiera istotnego znaczenia. Stąd wybór tematu monografii należy ocenić bardzo pozytywnie. Walor teoretyczny rozprawy polega na szczegółowym zaprezentowaniu procesu optymalizacji inwestycji publicznych. Autor ma świadomość, że zwrócenie uwagi na racjonalność poszczególnych etapów procesu inwestycyjnego może zaowocować znacznymi korzyściami tak dla władz samorządowych, jak i dla obywateli. Na podkreślenie zasługuje tu również spojrzenie na proces inwestycyjny przez pryzmat wybranych teorii Nowej Ekonomii Instytucjonalnej. Wartość praktyczna monografii – co wydaje się najważniejszym – polega na wskazaniu realnych możliwości podniesienia racjonalności i efektywności procesu realizacji inwestycji publicznych.

Spis treści

Wprowadzenie
1 Instytucjonalny porządek w świetle wybranych teorii Nowej Ekonomii Instytucjonalnej
1.1 Podstawy Nowej Ekonomii Instytucjonalnej – teoria instytucji
1.1.1 Instytucje – czym są?
1.1.2 Sfera instytucjonalna
1.2 Teoria praw własności
1.2.1 Porządek ekonomiczny teorii praw własności
1.2.2 Sfera instytucjonalna praw własności 1.2.3 Człowiek a prawa własności
1.3 Teoria kosztów transakcyjnych
1.3.1 Koszty transakcyjne w ramach porządku
ekonomicznego
1.3.2 Instytucjonalne uwarunkowania kosztów
transakcyjnych
1.3.3 Działalność człowieka a koszty transakcyjne
1.4 Teoria kontraktów
1.4.1 Kontrakty elementem instytucjonalnego porządku
ekonomicznego
1.4.2 Instytucjonalne determinanty kontraktów
1.4.3 Człowiek działający – kontraktujący
2 Koncepcja optymalizacji inwestycji publicznych
2.1 Inwestycje publiczne dla dobra publicznego
2.2 Państwo kreatorem dóbr publicznych
2.3 Od modelu privatesourcingu do koncepcji optymalizacji
inwestycji publicznych
2.3.1 Fundamenty koncepcji efektywnościowej
2.3.2 Cechy oryginalności koncepcji efektywnościowej
2.3.3 Schemat koncepcji optymalizacji inwestycji publicznych
2.4 Społeczna wartość dodana inwestycji publicznych
2.5 Cena użyteczności publicznej
3 Ekonomia Celów Publicznych
3.1 Istota Ekonomii Celów Publicznych
3.1.1 Zadania użyteczności publicznej (ZUP)
3.1.2 Optymalizacja instytucjonalna (OI)
3.1.3 Cena użyteczności publicznej (CUP)
3.1.4 Wartość celu publicznego (WCP)
3.2 Oddziaływanie państwa na zjawiska gospodarcze
3.2.1 Istota polityki gospodarczej
3.2.2 Instytucjonalne ujecie polityki gospodarczej
3.3 Ekonomia Celów Publicznych a instytucjonalne ujecie polityki gospodarczej
3.3.1 Ekonomia Celów Publicznych – teoria polityki gospodarczej
3.3.2 Koncepcja optymalizacji inwestycji publicznych
– zjawisko polityki gospodarczej
4 Koncepcja efektywnościowa a wybrane teorie Nowej Ekonomii Instytucjonalnej
4.1 Element porządku instytucjonalnego a inwestycje publiczne
4.2 Sfera instytucjonalna inwestycji publicznych
4.3 Człowiek gospodarujący a inwestycje publiczne
5 Kierunek efektywnościowy państwa kontraktującego
5.1 Państwo kontraktujące
5.2 Koncepcja efektywnościowa a struktury zarządzania
5.3 Koncepcja efektywnościowa a koszty transakcyjne
Zakończenie
Słownik pojęć
Bibliografia

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »