VAT 2021 - Opracowanie zbiorowe

VAT 2021

Opracowanie zbiorowe

31,92 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Infor
ISBN 978-83-8137-859-8
Data wydania styczeń 2021
Język: Polski
Liczba stron: 324
Rozmiar pliku: 14 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
31,92 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

W publikacji przedstawiono ujednolicony tekst ustawy o VAT, uwzględniający wszystkie – opublikowane w 2020 r. – zmiany w VAT wprowadzane z dniem 1 stycznia 2021 r. oraz w późniejszym terminie, a także komplet przepisów wykonawczych (rozporządzeń) do ustawy o VAT w wersjach obowiązujących od 1 stycznia 2021 r. Dodatkowym atutem zbioru jest przewodnik po zmianach w przepisach VAT w układzie tematycznym. Dzięki przewodnikowi można łatwo zapoznać się z katalogiem wprowadzanych zmian, ich opisem oraz z oceną przewidywanych skutków nowelizacji. W przepisach o podatku od towarów i usług wprowadzono zmiany dotyczące m.in.: • korygowania faktur – w tym regulacji zasad korygowania faktur „in plus” i rezygnacji z potwierdzania korekty „in minus”, • stosowania stawki 0% przy eksporcie – polegające na wydłużeniu terminu wywozu towarów do 6 miesięcy, • możliwości stosowania wspólnych kursów walut z podatkiem dochodowym, • wydłużenia terminu, w jakim dopuszczalne jest odliczanie VAT naliczonego na bieżąco, • możliwości odliczania VAT z faktur za nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży, • zwiększenia limitu na prezenty o małej wartości do 20 zł, • ustanowienia elektronicznego systemu rejestracji i obiegu dokumentów w procedurze zwrotu VAT dla podróżnych (Tax Free), • rozszerzenia ochrony związanej z WIS dla towarów lub usług identyfikowanych w VAT według PKWiU i ograniczeniu ochrony, gdy WIS zostanie wykorzystana w transakcjach stanowiących nadużycie prawa, • nowego JPK_VAT – dostosowujące przepisy Ordynacji do kar pieniężnych przewidzianych w ustawie o VAT, • płatności z rachunku VAT kwoty odpowiadającej kwocie podatku z tytułu importu towarów czy też należności celnych na rzecz agencji celnych, • mechanizmu podzielonej płatności – w zakresie wypłat z rachunku VAT na rzecz podmiotów, które nie są podatnikami VAT, • wykazu podatników VAT – w zakresie ochrony danych osobowych, • przepisów w zakresie stawek VAT (np. w definicji rolnika ryczałtowego, definicji czasopism regionalnych lub lokalnych czy w załącznikach nr 3 i nr 10 do ustawy o VAT). Dodatkiem uzupełniającym do publikacji jest e-book: „Kasy rejestrujące w postaci oprogramowania”, zawierający rozporządzenia dotyczące tej tematyki. Zapoznanie się z tymi i wieloma innymi zmianami w przepisach o VAT jest niezbędne każdemu podatnikowi VAT, a także specjalistom w działach księgowości i w biurze rachunkowym. Dzięki tej publikacji komplet źródłowych informacji będzie stale pod ręką.