Uzasadnienia wyroków sądu karnego na urzędowych formularzach. Komentarz. Wzory. Orzecznictwo - Robert Zawłocki, Michał Gałęski

Uzasadnienia wyroków sądu karnego na urzędowych formularzach. Komentarz. Wzory. Orzecznictwo

Robert Zawłocki, Michał Gałęski

101,00 zł85,85 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8223-853-2
Data wydania styczeń 2021
Język: Polski
Liczba stron: 191
Rozmiar pliku: 3,5 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
101,00 zł85,85 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Wymóg sporządzania uzasadnień wyroków na urzędowych formularzach to jedno z kluczowych założeń nowelizacji Kodeksu Postępowania Karnego z 2019 r. Publikacja stanowi komentarz do przepisów Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wzorów formularzy uzasadnień wyroków oraz sposobu ich wypełniania. W prosty i przystępny sposób omówiono stosowanie formularzy uzasadnień wyroków w sprawach karnych:
• wyroku sądu I instancji, w tym wyroku nakazowego i łącznego;
• wyroku sądu odwoławczego;
• wyroku wydanego w postępowaniu o wznowienie postępowania.

Autorzy podpowiadają, jak uzasadnienie wyroku pisać oraz jak takie uzasadnienie czytać i wykorzystywać procesowo, zwłaszcza przy formułowaniu środków zaskarżenia. W komentarzu podjęto próbę pogodzenia kodeksowych wymogów stawianych uzasadnieniom wyroków w sprawach karnych z obowiązkiem ich sporządzania na urzędowych formularzach.

Adresaci:
Opracowanie jest przede wszystkim przewodnikiem dla sporządzających uzasadnienia sędziów. Będzie również cennym źródłem wiedzy nie tylko dla prokuratorów, adwokatów i radców prawnych, lecz także dla pracowników naukowych i studentów szczególnie zainteresowanych postępowaniem karnym.

Spis treści

Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Rozdział I

Uzasadnienie wyroku w sprawie karnej – uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

1. Funkcje i charakter uzasadnienia wyroku w sprawie karnej . . . . . . . . . . . . . . . 13

2. Zwięzłość i inne jakościowe standardy uzasadnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

2.1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

2.2. Zwięzłość jako jakościowy standard uzasadnienia wyroku . . . . . . . . . . . . 19

2.3. Zwięzłe wskazanie faktycznych, dowodowych i prawnych

podstaw wyroku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

2.4. Pozostałe standardy jakościowe uzasadnienia wyroku . . . . . . . . . . . . . . . . 34

3. Konsekwencje wadliwości uzasadnienia wyroku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Rozdział II

Uzasadnienie wyroku sądu pierwszej instancji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

1. Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

2. Objaśnienia do formularza UK 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Rozdział III

Uzasadnienie wyroku łącznego – formularz UWŁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

1. Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Objaśnienia do formularza UWŁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 95

Rozdział IV

Uzasadnienie wyroku sądu odwoławczego – formularz UK 2 . . . . . . . . . . . . . . 107

1. Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

2. Objaśnienia do formularza UK 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

6 Spis treści

Rozdział V

Uzasadnienie wyroku wydanego w postępowaniu o wznowienie

postępowania – formularz UWP . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . 127

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 28.11.2019 r.

w sprawie wzorów formularzy uzasadnień wyroków

oraz sposobu ich wypełniania (Dz.U. poz. 2349) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

Załączniki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

Załącznik nr 1. Wzór formularza uzasadnienia wyroku sądu pierwszej

instancji, w tym wyroku nakazowego (UK 1) . . . . . . . . . . . . . . . 143

Załącznik nr 2. Wzór formularza uzasadnienia wyroku sądu pierwszej

instancji – wyroku wydanego w postępowaniu, o którym

mowa w rozdziale 58 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. –

Kodeks postępowania karnego (UWO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

Załącznik nr 3. Wzór formularza uzasadnienia wyroku sądu pierwszej

instancji – wyroku łącznego (UWŁ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

Załącznik nr 4. Wzór formularza uzasadnienia wyroku sądu odwoławczego

(UK 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154

Załącznik nr 5. Wzór załącznika do formularza uzasadnienia wyroku

sądu odwoławczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

Załącznik nr 6. Wzór formularza uzasadnienia wyroku wydanego

w postępowaniu o wznowienie postępowania (UWP) . . . . . . . . 161

Załącznik nr 7. Sposób wypełniania formularza uzasadnienia wyroku

sądu pierwszej instancji, w tym wyroku nakazowego . . . . . . . . 165

Załącznik nr 8. Sposób wypełniania formularza uzasadnienia wyroku

sądu pierwszej instancji – wyroku wydanego w postępowaniu,

o którym mowa w rozdziale 58 ustawy z dnia 6 czerwca

1997 r. – Kodeks postępowania karnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

Załącznik nr 9. Sposób wypełniania formularza uzasadnienia wyroku

sądu pierwszej instancji – wyroku łącznego . . . . . . . . . . . . . . . . . 174

Załącznik nr 10. Sposób wypełniania formularza uzasadnienia wyroku

sądu odwoławczego oraz załącznika do tego formularza . . . . . . 177

Załącznik nr 11. Sposób wypełniania formularza uzasadnienia wyroku

wydanego w postępowaniu o wznowienie postępowania . . . . . 183

Bibliografi a . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 187

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »