Usuwanie odpadów - Marek Górski

Usuwanie odpadów

Marek Górski

76,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8246-100-8
Data wydania 2021
Język: Polski
Liczba stron: 197
Rozmiar pliku: 1,8 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
76,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

W książce dokładnie omówiono nowe przepisy dotyczące problematyki usuwania odpadów. Są to regulacje niezwykle ważne ze względu na ilość gromadzonych odpadów i zagrożenia z tym związane. W opracowaniu przybliżono, na czym polegają zmiany wprowadzone przez nową instytucję prawną ustawy o odpadach, a także jakie problemy praktyczne mogą wystąpić w czasie ich stosowania.
Publikacja analizuje takie tematy jak:
- pojęcie odpadów oraz kwestie produktów ubocznych i utraty statusu odpadów,
- tryby postępowania w zakresie skonkretyzowania i wykonania obowiązku usunięcia odpadów,
- finansowanie usunięcia odpadów,
- nadzór i egzekucja obowiązku usunięcia odpadów,

Ponadto w opracowaniu wskazano, kogo należy uznać za posiadacza odpadów i wobec powyższego obciążyć obowiązkiem ich usunięcia, a także zawarto próbę odpowiedzi na pytanie o to, czy zawsze ten obowiązek ma być adresowany właśnie do posiadacza. Zwrócono również uwagę na problematykę magazynowania i składowania odpadów, a także na postępowanie z odpadami budowlanymi czy pochodzącymi z wypadków.
Publikacja przeznaczona jest dla pracowników administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorców zajmujących się usuwaniem odpadów, a także dla radców prawnych, adwokatów czy sędziów. Zainteresuje również pracowników naukowych oraz studentów prawa, administracji, zarządzania lub ochrony środowiska.

Spis treści

Wykaz skrótów | str. 7

Uwagi wprowadzające | str. 9

Rozdział 1
Pojęcie odpadu | str. 15
1. Definicja odpadu | str. 15
2. Odpady komunalne | str. 25
3. Utrata statusu odpadu | str. 34
4. Produkty uboczne | str. 49

Rozdział 2
Posiadacz odpadów i jego odpowiedzialność za odpady | str. 55
1. Definicje posiadacza i wytwórcy odpadów | str. 55
2. Odpowiedzialność za odpady | str. 62

Rozdział 3
Gospodarowanie odpadami | str. 83
1. Prawne pojęcie gospodarowania odpadami i jego elementy | str. 83
2. Magazynowanie odpadów | str. 92
3. Składowanie odpadów | str. 96
3.1. Ewolucja regulacji prawnych dotyczących składowania odpadów | str. 97
3.2. Zamknięcie składowiska | str. 105
3.3. Usunięcie odpadów ze składowiska | str. 111
4. Postępowanie z niektórymi rodzajami odpadów | str. 114
4.1. Postępowanie z odpadami w postaci gleby i ziemi | str. 115
4.2. Postępowanie z odpadami budowlanymi | str. 120
4.3. Postępowanie z odpadami z wypadków | str. 123

Rozdział 4
Usuwanie odpadów – tryb podstawowy | str. 129
1. Zakres obowiązku | str. 129
2. Podmiot zobowiązany do usunięcia | str. 133

Rozdział 5
Usuwanie odpadów – tryb nadzwyczajny | str. 143
1. Zakres obowiązku | str. 143
2. Właściwość i obowiązki organów | str. 146
3. Wyłączenia stosowania przepisów art. 26a ustawy o odpadach | str. 153

Rozdział 6
Usuwanie odpadów w oparciu o inne przepisy | str. 165
1. Zasady stosowania przepisów ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie | str. 165
2. Regulacje dotyczące „historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi” | str. 169

Rozdział 7
Finansowanie usuwania odpadów | str. 177

Rozdział 8
Nadzór i kontrola | str. 181
1. Egzekucja obowiązku usunięcia odpadów | str. 181
2. Działania kontrolno-nadzorcze realizowane przez straże gminne | str. 183
3. Sankcje karne za naruszanie przepisów o usuwaniu odpadów | str. 189
4. Sankcje administracyjne za naruszanie przepisów o usuwaniu odpadów | str. 190

Orzecznictwo | str. 193

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »