Ustawa o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego - Ewa Bończak-Kucharczyk

Ustawa o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego

Ewa Bończak-Kucharczyk

84,51 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-264-2676-6
Data wydania 2011
Język: Polski
Liczba stron: 208
Rozmiar pliku: 1,3 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
84,51 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

.. Jest to obecnie jedyny na rynku komentarz do ustawy o ujawnieniu w ksiegach wieczystych prawa wlasnosci nieruchomosci Skarbu Panstwa oraz jednostek samorzadu terytorialnego. Zostal w nim takze dokonany gruntowny przeglad przepisów, na podstawie których moglo w przeszlosci nastapic w ksiedze wieczystej przejscie wlasnosci nieruchomosci na Skarb Panstwa lub jednostke samorzadu terytorialnego do dzis nieujawnione. .. Ksiazka zawiera analize nie tylko przepisów ustawy, lecz takze róznych kwestii proceduralnych zwiazanych z procesem ujawniania wlasnosci publicznych nieruchomosci. .. Publikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, które zajmuja sie nieruchomosciami Skarbu Panstwa i jednostek samorzadu terytorialnego, w tym równiez dla prawników.

Spis treści

Wykaz skrótów 9
Wstęp 11
Rozdział 1 Zakres przedmiotowy ustawy - art. 1 ust. 1 i art. 7 19
1. Wykaz nieruchomości publicznych i przepisy odrębne - art. 1 ust. 1 20
2. Nieruchomości publiczne, o których mowa w ustawie - art. 1 ust. 1 w zw. z art. 2 ust. 1 26
3. Wykaz nieruchomości niepublicznych - art. 1 ust. 1 41
4. Wyłączenie - art. 7 49
Rozdział 2 Sporządzenie wykazu nieruchomości 50
1. Zadania zlecone - art. 1 ust. 2 50
2. Zbiorcze zestawienia nieruchomości - art. 1 ust. 3 50
3. Zbiorcze zestawienia nieruchomości dla całego kraju - art. 1 ust. 4 51
4. Zawartość wykazu - art. 1 ust. 5 51
5. Wzór wykazu - art. 1 ust. 6 53
Rozdział 3 Składanie wniosków o ujawnienie w księdze wieczystej prawa własności Skarbu Państwa 61
1. Składanie wniosków przez starostów - art. 2 ust. 1 61
2. Składanie wniosków przez inne organy reprezentujące Skarb Państwa - art. 2 ust. 2 63
3. Składanie wniosków przez organy jednostek samorządu terytorialnego - art. 2 ust. 3 i 4 64
Rozdział 4 Postępowanie w przypadku orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie własności nieruchomości z mocy prawa 66
1. Składanie wniosków - art. 3 ust. 1 66
2. Procedura - art. 3 ust. 2 68
Rozdział 5 Obowiązki sprawozdawcze 70
1. Składanie sprawozdań - art. 4 ust. 1 70
2. Kontrola i obowiązki sprawozdawcze wojewodów - art. 4 ust. 2 72
Rozdział 6 Termin rozpoznania wniosku o ujawnienie własności w księdze wieczystej - art. 5 74
Rozdział 7 Działania informacyjne i udzielanie pomocy mieszkańcom 76
1. Zakres działań informacyjnych i pomocy udzielanej obywatelom - art. 6 ust. 1 i 2 76
2. Porozumienia starostów z wójtami, burmistrzami lub prezydentami miast - art. 6 ust. 3 79
3. Szczegółowy zakres informacji o czynnościach niezbędnych do ustalenia danych, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt 1 - art. 6 ust. 4 79
Rozdział 8 Przepisy karne 84
1. Kary pieniężne - art. 8 ust. 1 84
2. Możliwość powtórnego ukarania - art. 8 ust. 2 87
3. Odwołanie od decyzji o ukaraniu - art. 8 ust. 3 87
4. Przeznaczenie dochodu z kar - art. 8 ust. 4 88
Rozdział 9 Przepis końcowy - wejście ustawy w życie - art. 9 89
Załącznik nr 1 wykaz "przepisów odrębnych" wraz z wybranymi fragmentami dotyczącymi przejścia prawa własności nieruchomości na Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego 90
Załącznik nr 2 ustawa z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego 169
Załącznik nr 3 rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji niezbędnych do ustalenia zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym 173
Załącznik nr 4 rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie wzoru wykazu oraz wzorów zestawień zbiorczych nieruchomości Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego podlegających ujawnieniu w księgach wieczystych oraz nieruchomości zabudowanych niepozostających w posiadaniu ich właścicieli 174
Załącznik nr 5 przykładowe warunki techniczne - dotyczące wykonania regulacji stanu prawnego nieruchomości i przygotowania dokumentacji niezbędnej do ujawnienia w księgach wieczystych własności bądź współwłasności Skarbu Państwa (...) 196
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »