Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Komentarz praktyczny - Maciej Nowak

Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Komentarz praktyczny

Maciej Nowak

69,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo CeDeWu
ISBN 978-83-7941-568-7
Data wydania 2013
Język: Polski
Liczba stron: 200
Rozmiar pliku: 1,3 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
69,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Komentarz skierowany jest przede wszystkim do przedsiębiorców oraz pracowników administracji publicznej. Zawiera szczegółową analizę zagad­nień prawnych związanych z:
- dostępem do informacji o środowisku,
- strategiczną oceną oddziaływania na środowisko,
- oceną oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
- obowiązków środowiskowych realizowanych w trakcie procesu inwestycyjnego.

Przedmiotowe zagadnienia są przedstawiane w sposób przejrzysty, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości wystąpienia problemów prak­tycznych w tym zakresie.

W komentarzu wykorzystano większość dostępnych orzeczeń sądowych dotyczących przedmiotowych kwestii oraz niepublikowane dotąd tezy decy­zji wydawanych przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Spis treści

Wprowadzenie 5


Dział I. Przepisy ogólne 7

Rozdział 1. Zakres obowiązywania ustawy 7
Rozdział 2. Definicje i zasady ogólne 10


Dział II. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie 23

Rozdział 1. Przepisy ogólne 23
Rozdział 2. Odmowa udostępniania informacji 34
Rozdział 3. Publicznie dostępne wykazy oraz upowszechnianie informacji drogą elektroniczną 41
Rozdział 4. Opłaty 53


Dział III. Udział społeczeństwa w ochronie środowiska 57

Rozdział 1. Przepisy ogólne 57
Rozdział 2. Udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji 60
Rozdział 3. Udział społeczeństwa w opracowywaniu dokumentów 66
Rozdział 4. Uprawnienia organizacji ekologicznych 68


Dział IV. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko 73

Rozdział 1. Dokumenty wymagające przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 73
Rozdział 2. Prognoza oddziaływania na środowisko 80
Rozdział 3. Opiniowanie, udział społeczeństwa i przyjęcie dokumentu 85

Dział V. Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz na obszar Natura 2000 91

Rozdział 1. Przedsięwzięcia wymagające oceny 91
Rozdział 2. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 106
Rozdział 3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 116
Rozdział 4. Ponowne przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 152
Rozdział 5. Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 159

Dział VI. Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko 169

Rozdział 1. Przepisy ogólne 169
Rozdział 2. Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania pochodzącego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku przed­sięwzięć 171
Rozdział 3. Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania pochodzącego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku projek­tów polityk, strategii, planów i programów 175
Rozdział 4. Postępowanie w przypadku oddziaływania pochodzącego z zagranicy 177

Dział VII. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska i regionalni dyrektorzy ochrony środowiska 179

Rozdział 1. Przepisy ogólne 179
Rozdział 2. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska 184
Rozdział 3. Regionalni dyrektorzy ochrony środowiska 189
Rozdział 4. Komisje do spraw ocen oddziaływania na środowisko 191

Bibliografia 195
O autorach 199

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »