Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Komentarz - Agnieszka Rzetecka-Gil

Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Komentarz

Agnieszka Rzetecka-Gil

62,32 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-264-2402-1
Data wydania 2009
Język: Polski
Liczba stron: 252
Rozmiar pliku: 1,5 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
62,32 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

W prezentowanym komentarzu Autorka w sposób kompleksowy analizuje przepisy ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Omówione zostały zagadnienia związane z ustalaniem prawa, naliczaniem i dokumentowaniem prawa do zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego wyrównawczego i opiekuńczego oraz świadczenia rehabilitacyjnego. Wiele uwagi poświęcono również przybliżeniu zasad ustalania podstawy wymiaru zasiłków przysługujących ubezpieczonym będącym pracownikami, jak i osobom niezatrudnionym na podstawie stosunku pracy. W pubilkacji czytelnik znajdzie bogaty i usystematyzowany wybór orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów administracyjnych. Komentarz adresowany jest do pracowników jednostek ZUS, podmiotów wykonujących w imieniu pracodawcy czynności związane z ustalaniem prawa i wypłatą świadczeń oraz do wszystkich zainteresowanych tematyką przedstawioną w komentarzu.

Spis treści

Wykaz ważniejszych skrótów 9
Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa 11
Rozdział 1. Przepisy ogólne 11
Art. 1. 11 Art. 2. 15 Art. 3. 18
Rozdział 2. Zasiłek chorobowy 21
Art. 4. 21 Art. 5. (uchylony) 28 Art. 6. 28 Art. 7. 32 Art. 8. 38 Art. 9. 39 Art. 10. (uchylony) 42 Art. 11. 42 Art. 12. 45 Art. 13. 56 Art. 14. 65 Art. 15. 66 Art. 16. 67 Art. 17. 70
Rozdział 3. Świadczenie rehabilitacyjne 91
Art. 18. . 91 Art. 19. 97 Art. 20. 99 Art. 21. 102 Art. 22. 102
Rozdział 4. Zasiłek wyrównawczy 104
Art. 23. 104 Art. 24. 106 Art. 25. 107 Art. 26. 107
Rozdział 5. (uchylony) 108
Rozdział 6. Zasiłek macierzyński 108
Art. 29. 108 Art. 29a. 121 Art. 30. 122 Art. 31. 125
Rozdział 7. Zasiłek opiekuńczy 127
Art. 32. 127 Art. 32a. 134 Art. 33. 135 Art. 34. 136 Art. 35. 137
Rozdział 8. Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków przysługujących ubezpieczonym będącym pracownikami 139
Art. 36. 139 Art. 37. 146 Art. 38. 148 Art. 39. 151 Art. 40. 151 Art. 41. 152 Art. 42. 160 Art. 43. 161 Art. 44. (uchylony) 163 Art. 45. 163 Art. 46. 165 Art. 47. 166
Rozdział 9. Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków przysługujących ubezpieczonym niebędącym pracownikami 166
Art. 48. 166 Art. 49. 168 Art. 50. 170 Art. 51. (uchylony) 171 Art. 52. 171 Art. 52a. 172
Rozdział 10. Dokumentowanie prawa do zasiłków i kontrola orzekania o czasowej niezdolności do pracy 172
Art. 53. 172 Art. 54. 174 Art. 55. 176 Art. 56. 181 Art. 57. 182 Art. 58. 183 Art. 59. 183 Art. 60. 186
Rozdział 11. Postępowanie w sprawach ustalania prawa do zasiłków i zasady ich wypłaty 188
Art. 61. 188 Art. 62. 190 Art. 63. 192 Art. 64. 193 Art. 65. 196 Art. 66. 196 Art. 67. 200 Art. 68. 202 Art. 69. 204 Art. 70. 204
Rozdział 12. Zmiany w przepisach obowiązujących 206
Art. 71-80. (pominięte) 206
Rozdział 13. Przepisy przejściowe i końcowe 206
Art. 81. 206 Art. 82. 207 Art. 83. 207 Art. 84. 208 Art. 85. 209 Art. 86. 211
Bibliografia 213
Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa 223
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »