Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Komentarz - Radosław Skwarło

Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Komentarz

Radosław Skwarło

44,39 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-264-2559-2
Data wydania 2008
Język: Polski
Liczba stron: 160
Rozmiar pliku: 3,1 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
44,39 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Stan prawny na 1.01.2008 r.

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości jest już trzecią próbą masowego uwłaszczenia użytkowników wieczystych. Kwestia transformacji użytkowania wieczystego w prawo własności od lat budzi duże zainteresowanie. Na tym tle ujawnia się sprzeczność interesów użytkowników wieczystych i właścicieli nieruchomości (głównie gmin).

Niniejszy komentarz jest wnikliwą analizą przepisów ustawy pod kątem jej stosowania w praktyce. Przeznaczony jest przede wszystkim dla praktyków - pracowników urzędów gmin, starostw powiatowych i urzędów marszałkowskich oraz prawników zajmujących się problematyką gospodarki nieruchomościami.

Komentarz uzupełniony został wyborem orzeczeń sądowych, przydatnych do rozwiązywania problemów praktycznych. Publikacja będzie nieocenioną pomocą w rozwiązywaniu praktycznych problemów związanych z przekształcaniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Spis treści

Wykaz skrótów 7
Wstęp 11
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
Wprowadzenie 13
Art. 1. [Przedmiotowy i podmiotowy zakres przekształcenia] 23
Data początkowa istnienia prawa użytkowania wieczystego 24 Zakres przedmiotowy ustawy 31 Zakres podmiotowy ustawy 40 Następstwo prawne 44 Termin na złożenie wniosku o przekształcenie 47
Art. 2. [Współużytkownicy przekształcanych nieruchomości] 49
Współużytkowanie właścicieli odrębnych lokali 50 Współużytkowanie w częściach ułamkowych 53 Współużytkowanie łączne 55 "Piętrowa" wielość użytkowników wieczystych 58 Sposób postępowania organu w przypadku wielości użytkowników 59
Art. 3. [Postępowanie w sprawach przekształcenia] 61
Strony postępowania administracyjnego 61 Właściwość rzeczowa organów 65 Właściwość miejscowa i wyłączenie organu 70 Organ wyższego stopnia 72 Skutki decyzji o przekształceniu 74 Prawa osób trzecich 76 Kwestie proceduralne 77 Opłata skarbowa 78
Art. 4. [Opłata za przekształcenie] 79
Ustalenie opłaty za przekształcenie 82 Rozłożenie opłaty na raty 85 Bonifikata od opłaty za przekształcenie 87 Zwrot bonifikaty 94 Inne kwestie związane z opłatą 96
Art. 5. [Przekształcenie nieodpłatne] 98
Art. 6. [Opłata roczna i sprzedaż użytkowanych wieczyście nieruchomości rolnych SP] 101
Art. 7. [Sprzedaż nieruchomości gruntowych użytkowanych wieczyście] 102
Art. 8. [Postępowanie w sprawach niezakończonych decyzją ostateczną] 103
Art. 9. [Derogacja dotychczasowych ustaw o użytkowaniu wieczystym] 104
Art. 10. [Obowiązywanie komentowanej ustawy] 105
Wybór orzeczeń z omówieniem 106 Wzory decyzji i uchwał 132 Wykaz aktów normatywnych 154 Literatura 158
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »