Ustawa o kontroli niektórych inwestycji. Komentarz - Maksymilian Saczywko

Ustawa o kontroli niektórych inwestycji. Komentarz

Maksymilian Saczywko

127,20 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8107-051-5
Data wydania 2016
Język: Polski
Liczba stron: 212
Rozmiar pliku: 1006,6 KB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment EPUB
Język: Polski
Liczba stron: 212
Rozmiar pliku: 2,0 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment PDF
127,20 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, PDF

Opis

Opracowanie stanowi pierwszy na rynku wydawniczym komentarz do ustawy o kontroli niektórych inwestycji. Zostało przygotowane przez zespół autorski mający unikatowe doświadczenie zarówno praktyczne, jak i naukowe w omawianej problematyce.
Ustawa wprowadza nowe i daleko idące ograniczenia nie tylko przejęć spółek w zakresie jej zastosowania, ale również restrukturyzacji grup kapitałowych. Autorzy zwracają uwagę na kontekst międzynarodowy obowiązywania ustawy, w szczególności wynikający z członkostwa Polski w Unii Europejskiej i zawartych przez Rzeczpospolitą dwustronnych umów o ochronie inwestycji.
Książka jest skierowana przede wszystkim do praktyków - adwokatów, radców prawnych, sędziów, pracowników administracji państwowej oraz spółek objętych uregulowaniami komentowanej ustawy, a także do pracowników naukowych specjalizujących się w prezentowanej tematyce.

Spis treści

Wykaz skrótów 7
Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 980) 11
Art. 1. [Zakres przedmiotowy] 13 Art. 2. [Kontrola] 69 Art. 3. [Objaśnienie pojęć] 72 Art. 4. [Podmiot objęty ochroną, wykaz podmiotów] 91 Art. 5. [Zawiadomienie o zamiarze nabycia] 106 Art. 6. [Treść zawiadomienia] 114 Art. 7. [Tłumaczenie dokumentów] 120 Art. 8. [Pełnomocnik do doręczeń] 132 Art. 9. [Wszczęcie postępowania] 138 Art. 10. [Rekomendacje, dodatkowe wyjaśnienia] 146 Art. 11. [Sprzeciw wobec nabycia udziałów albo akcji lub praw z udziałów albo akcji] 155 Art. 12. [Nieważność czynności] 170 Art. 13. [Komitet Konsultacyjny] 179 Art. 14. [Kierowanie pracami Komitetu Konsultacyjnego] 183 Art. 15. [Przestępstwo nieuprawnionego nabycia dominacji] 185 Art. 16. [Przestępstwa niezłożenia zawiadomienia oraz wykonywania praw bez złożenia zawiadomienia] 193 Art. 17. [Zmiany w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej] 203 Art. 18. [Zmiany w ustawie - Prawo geologiczne i górnicze] 206 Art. 19. [Wejście w życie] 207
Literatura 209
Autorzy 211
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »