Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz - Ewa Bończak-Kucharczyk

Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz

Ewa Bończak-Kucharczyk

280,00 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8328-742-3
Data wydania 25 maja 2023
Język: Polski
Liczba stron: 2432
Rozmiar pliku: 2,4 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment EPUB
Język: Polski
Liczba stron: 1591
Rozmiar pliku: 11,9 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment PDF
280,00 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, PDF

Opis

Publikacja kompleksowo opisuje zagadnienia dotyczące gospodarowania nieruchomościami, z uwzględnieniem publicznych zasobów nieruchomości. Szczegółowo przeanalizowano w niej procedury obrotu nieruchomościami i tworzenia rozmaitych zasobów nieruchomości publicznych, problematykę związaną z wywłaszczaniem, ograniczaniem praw do nieruchomości, wyceną, scalaniem i podziałami nieruchomości, a także z ustalaniem opłat adiacenckich, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów i zarząd nieruchomością.

Autorka komentuje zarówno przepisy ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344), jak i regulacje zawarte w innych aktach, które mają związek z omawianą tematyką, w tym dotyczących geodezji i kartografii, prawa geologicznego i górniczego, prawa wodnego, własności lokali, gruntów warszawskich oraz przekształcania prawa wieczystego użytkowania gruntu w jego własność.

Komentarz zawiera omówienie najnowszych zmian, które weszły w życie:
– 9 września 2021 r. – dotyczące umocnienia nadzoru sprawowanego przez wojewodów nad działaniami starostów, a także wprowadzenia instrumentów prawnych, umożliwiających wojewodom sprawne i rzetelne wykonywanie kontroli nad gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa przez starostów (Dz.U. poz. 1561).
– 31 października 2021 r. – ustanawiające wymóg niekaralności za wskazane czyny zabronione w stosunku do osób kierujących wykonywaniem czynności związanych z prowadzeniem działalności w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz do beneficjentów rzeczywistych i podmiotu prowadzącego taką działalność (Dz.U. poz. 815).
– 10 października 2022 r. – nakładające obowiązek udostępniania i aktualizowania wyciągów z centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych (Dz.U. poz. 2185).

W książce uwzględniono również najnowsze orzecznictwo i pismiennictwo dotyczące problematyki gospodarowania nieruchomościami.

Publikacja przeznaczona jest dla prawników: sędziów, notariuszy, adwokatów, radców prawnych, pracowników administracji rządowej i samorządowej, dla przedstawicieli zawodów związanych z nieruchomościami (rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców nieruchomości, geodetów), a także dla osób, które z innych powodów zajmują się zarządzaniem i gospodarowaniem nieruchomościami lub stykają się z tymi dziedzinami.

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »