Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Po zmianach. Z komentarzem - Katarzyna Trzpioła

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Po zmianach. Z komentarzem

Katarzyna Trzpioła

25,55 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, MOBI, PDF

Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
ISBN 978-83-269-4822-0
Data wydania 23 czerwca 2016
Język: Polski
Liczba stron: 56
Rozmiar pliku: 479,8 KB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment EPUB
Język: Polski
Liczba stron: 56
Rozmiar pliku: 534,0 KB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment MOBI
Język: Polski
Liczba stron: 90
Rozmiar pliku: 2,1 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment PDF
25,55 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, MOBI, PDF

Opis

Ostatnia nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego wprowadziła istotne zmiany dla organizacji pozarządowych. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć nowe zasady dotyczące odpłatnej działalności pożytku publicznego, 1% PIT, promowania OPP czy regrantingu. Komentarz do znowelizowanych przepisów uwzględnia wszystkie zmiany wprowadzone do ustawy. Pod każdym z artykułów znajduje się wyjaśnienie ekspertów, które z pewnością ułatwi czytelnikom stosowanie zmienionych przepisów w praktyce.

Spis treści

DZIAŁ I. PRZEPISY OGÓLNE
Zakres przedmiotowy
Definicje
Działalność pożytku publicznego
Organizacje pozarządowe
Jednostki uznawane za organizacje pozarządowe
Jednostki nieuznawane za organizacje pozarządowe
Zadania pożytku publicznego
Informacja publiczna
Współpraca z organami administracji publicznej
Program współpracy
DZIAŁ II. DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO
Rozdział 1. Działalność odpłatna i nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna i nieodpłatna
Wyodrębnienie księgowe działalności
Księgowość uproszczona
Rozdział 2. Prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych
Realizacja zadań publicznych
Specjalny tryb zlecania zadań publicznych
Inicjatywa własna
Otwarty konkurs ofert
Rozpatrywanie ofert
Umowa na realizację zadania publicznego
Regranting
Kontrola realizacji zadania publicznego
Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego
Unieważnienie konkursu
Wzory
Tryb małych zleceń
Rozdział 2a. Inicjatywa lokalna
Rozdział 3. Organizacje pożytku publicznego
Kto może mieć status OPP
Uzyskanie statusu OPP
Utrata statusu OPP
4 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Sprawozdanie merytoryczne i finansowe
Przywileje OPP
1% PIT
Zakaz reklamy organizacji nieuwzględnionych w wykazie
Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego
Odpowiedzialność
Promocja 1% PIT
Rozdział 4. Nadzór
Nadzór nad działalnością OPP
Rozdział 5. Rada Działalności Pożytku Publicznego
Zadania Rady
Skład Rady
Posiedzenia Rady
Uprawnienia
Rozporządzenie
Sprawozdanie
Rozdział 6. Wojewódzkie, Powiatowe i Gminne Rady Działalności Pożytku Publicznego
Rada wojewódzka
Rada powiatowa i gminna
Współpraca rad
Zadania rad
DZIAŁ III. WOLONTARIAT
Rozdział 1. Przepisy ogólne
Świadczenia wolontariuszy
Rozdział 2. Przepisy szczególne
Obowiązki organizacji wobec wolontariuszy
Sprawozdanie z wykonania ustawy
Kary
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »