Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz - Maciej Dercz

Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz

Maciej Dercz

102,44 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-264-7428-6
Data wydania 2014
Język: Polski
Liczba stron: 564
Rozmiar pliku: 4,0 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
102,44 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

W komentarzu omówiono m.in.:
 • zadania i obowiązki podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz podmiotów je tworzących (gmin, powiatów, województw) wynikające nie tylko z omawianej ustawy, ale także z innych przepisów;
 • relacje podmiotów wykonujących działalność leczniczą z innymi uczestnikami systemu ochrony zdrowia: administracją rządową, jednostkami samorządu terytorialnego, Narodowym Funduszem Zdrowia;
 • odniesienia regulacji ustawowych do praw pacjenta.

 • Dodatkowo autorzy zaproponowali sposoby interpretacji zagadnień i pojęć zawartych w komentowanej ustawie, które budzą najwięcej wątpliwości bądź też są niejednoznaczne. Dotyczy to zwłaszcza kwestii struktury organizacyjnej podmiotów leczniczych, ich rejestracji i kontroli oraz przeprowadzania przekształceń organizacyjnych.

  Adresaci:
  Komentarz przeznaczony jest przede wszystkim dla osób zawodowo związanych ze środowiskiem ochrony zdrowia, ale też dla urzędników administracji publicznej oraz prawników. Będzie cennym narzędziem dla wykładowców prowadzących zajęcia z zakresu ochrony zdrowia oraz dla studentów.

  Spis treści

  Wykaz skrótów 7
  Zagadnienia wstępne 13
  Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 21
  DZIAŁ I Przepisy ogólne 23
  DZIAŁ II Zasady funkcjonowania podmiotów leczniczych 161
  Rozdział 1 Podmiot leczniczy wykonujący działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne 161
  Rozdział 2 Podmioty lecznicze o szczególnej regulacji 203
  Rozdział 3 Podmioty lecznicze niebędące przedsiębiorcami 212
  Oddział 1 Przepisy ogólne 212
  Oddział 2 Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej 251
  Oddział 3 Podmiot leczniczy w formie jednostki budżetowej 352
  Rozdział 4 Regulacje szczególne dotyczące działalności leczniczej obejmującej realizację zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia 362
  DZIAŁ III Czas pracy pracowników podmiotów leczniczych 373
  DZIAŁ IV Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą 406
  DZIAŁ V Zasady przekazywania środków publicznych podmiotom wykonującym działalność leczniczą 439
  DZIAŁ VI Kontrola i nadzór 462
  DZIAŁ VII Zmiany w przepisach obowiązujących 477
  DZIAŁ VIII Przepisy przejściowe, dostosowujące i końcowe 494
  Literatura 553
  Wykaz orzecznictwa 557
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »