Uprawnienia rodziców w pracy. Poradnik pracodawcy 2021 - Opracowanie zbiorowe

Uprawnienia rodziców w pracy. Poradnik pracodawcy 2021

Opracowanie zbiorowe

47,20 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Infor
ISBN 978-83-8137-896-3
Data wydania luty 2021
Język: Polski
Liczba stron: 128
Rozmiar pliku: 2,1 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
47,20 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Poradnik przystępnie przedstawia uprawnienia, z jakich mogą korzystać zarówno rodzice, jak i inni członkowie najbliższej rodziny w czasie sprawowania opieki nad dzieckiem. Kompleksowo omawia zasady korzystania z urlopów związanych z rodzicielstwem lub adopcją, a także zasady ich rozliczania oraz ustalania wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres tych urlopów.

Opisuje, w jakich okolicznościach rodzice dziecka bądź inni członkowie rodziny mogą korzystać z zasiłku opiekuńczego. Ponadto wyjaśnia, kiedy i jaka umowa ulega przedłużeniu do dnia porodu oraz w jakim czasie rodzice podlegają ochronie przed rozwiązaniem umowy o pracę.

Omawia także inne uprawnienia związane z rodzicielstwem (np. zwolnienie od pracy na mocy art. 188 Kodeksu pracy). Publikacja nie tylko przedstawia zasady korzystania przez pracowników z uprawnień rodzicielskich, lecz także wskazuje na obowiązki, jakie w tym zakresie mają pracodawcy.

Można się z niej m.in. dowiedzieć:

● kiedy ojciec dziecka ma prawo do urlopu macierzyńskiego,

● jak udzielać pracownikom urlopu rodzicielskiego,

● w jakim terminie można skorzystać z urlopu ojcowskiego,

● jakie uprawnienia rodzicielskie przysługują innym niż rodzice dziecka członkom rodziny,

● jak udzielać pracownikom zwolnienia od pracy na opiekę nad dzieckiem do 14 lat,

● kiedy rodzice dziecka mogą korzystać z zasiłku opiekuńczego,

● jaka ochrona przed zwolnieniem z pracy przysługuje na urlopie wychowawczym.

Książka zawiera liczne przykłady, zestawienia tabelaryczne i wzory dokumentów. To przystępne i wyczerpujące opracowanie pomoże w pracy specjalistom z zakresu kadr i płac, kadrowym i księgowym. Zainteresuje też pracodawców oraz biura rachunkowe, które prowadzą obsługę w tym zakresie. Ułatwi również rodzicom podjąć właściwą decyzję i wybrać najkorzystniejszy dla siebie wariant uprawnień, z jakich chcą skorzystać.