Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem w świetle przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych - Justyna Czerniak-Swędzioł, Justyna Czerniak-Swędzioł

Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem w świetle przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Justyna Czerniak-Swędzioł, Justyna Czerniak-Swędzioł

110,12 zł

Dostępne formaty plików: PDF, EPUB

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8092-895-4
Data wydania 2016
Język: Polski
Liczba stron: 284
Rozmiar pliku: 2,6 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment PDF
Język: Polski
Liczba stron: 284
Rozmiar pliku: 1,1 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment EPUB
110,12 zł

Dostępne formaty plików: PDF, EPUB

Opis

Publikacja stanowi rzetelną analizę i całościowe omówienie tematyki związanej z uprawnieniami pracowników rodziców, a także rodziców nieposiadających tego statusu w świetle najnowszych zmian przepisów prawa pracy oraz prawa ubezpieczeń społecznych. W książce zawarto opinie przedstawicieli doktryny w przedmiocie wprowadzonych nowelizacji, uzasadnione komentarze oraz trafne uwagi nie tylko na temat nowych regulacji, lecz także już istniejących rozwiązań prawnych. Przekrojowo przedstawiono również poszczególne instytucje prawa pracy, m.in. zagadnienia dotyczące urlopów i zasiłków.
Czytelnik, sięgając po tę książkę, dowie się przede wszystkim, jakie zmiany w zakresie uprawnień pracowników, a także rodziców nie-pracowników wprowadzono do kodeksu pracy z początkiem 2016 roku.
Książka jest skierowana przede wszystkim do pracowników działów zasobów ludzkich oraz pracodawców zatrudniających pracowników na podstawie umów o pracę i umów cywilnoprawnych, bez względu na branżę. Zainteresuje ona również prawników praktyków, pracowników naukowych specjalizujących się w prawie pracy i prawie ubezpieczeń społecznych.

Spis treści

Wykaz skrótów 7
Słowo wstępne 11
Maria Bosak Zgoda związku zawodowego na rozwiązanie umowy o pracę z pracownicą w ciąży oraz w okresie urlopu macierzyńskiego 13
Justyna Czerniak-Swędzioł Zakres uprawnień rodzicielskich członka najbliższej rodziny w świetle przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych 24
Sebastian Koczur Szczególna ochrona pracownicy w ciąży zatrudnionej na podstawie terminowej umowy o pracę a ochrona kobiety w ciąży zatrudnionej na zastępstwo 38
Małgorzata Mędrala Uprawnienia rodzicielskie niepracowników na gruncie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych 65
Leszek Mitrus Prawo do zasiłku macierzyńskiego w świetle nowelizacji kodeksu pracy i ustawy zasiłkowej (analiza zmian i postulaty de lege ferenda) 86
Łukasz Pisarczyk Uprawnienia rodziców adopcyjnych w prawie pracy 103
Ariel Przybyłowicz Regulacja prawna zasiłku macierzyńskiego po dniu 1 stycznia 2016 r. 120
Piotr Sekulski Dopuszczalność zatrudnienia w okresie wykorzystywania urlopów związanych z rodzicielstwem 134
Katarzyna Serafin Uprawnienia rodzicielskie pracownika - ojca po nowelizacji kodeksu pracy 157
Ewa Staszewska Specjalne instrumenty rynku pracy wspierające tworzenie miejsc pracy oraz ułatwiające łączenie ról zawodowych z obowiązkami rodzinnymi dla osób bezrobotnych posiadających dzieci 183
Urszula Torbus Zmiany w zakresie uprawnień rodzicielskich ułatwiających łączenie obowiązków zawodowych z opieką nad dzieckiem 199
Krzysztof Walczak Wynagradzanie pracowników - opiekunów dzieci a zasady wynagradzania 228
Iwona Anna Wieleba Pracownicze prawo do zasiłku macierzyńskiego 252
Akty prawne 265
Orzecznictwo 269
Bibliografia 273
Autorzy 283
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »