Umowa opcji call i put w transakcjach fuzji i przejęć - Piotr Plesiński

Umowa opcji call i put w transakcjach fuzji i przejęć

Piotr Plesiński

144,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF, EPUB

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8358-475-1
Data wydania 12 luty 2024
Język: Polski
Liczba stron: 300
Rozmiar pliku: 2,7 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment PDF
Język: Polski
Liczba stron: 300
Rozmiar pliku: 670,4 KB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment EPUB
144,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF, EPUB

Opis

Publikacja omawia umowę opcji call i put obejmującą prawa udziałowe w spółkach kapitałowych (tj. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, prostej spółce akcyjnej oraz spółce akcyjnej), a w szczególności:

 • charakter prawny umowy opcji,
 • granice kształtowania postanowień umowy opcji,
 • dopuszczalność zamieszczania opcji w umowie oraz statucie spółki,
 • skutki naruszenia umowy opcji.

 Książka zawiera także analizę przykładowych umów zawartych na gruncie prawa polskiego oraz aneks zawierający przygotowane przez autora modelowe klauzule opcyjne.

 Opracowanie przeznaczone jest dla adwokatów i radców prawnych zajmujących się opcjami call i put oraz dla sędziów rozstrzygających spory powstałe na ich gruncie. Zainteresuje również menedżerów z branży fuzji i przejęć oraz pracowników naukowych zajmujących się prawem cywilnym i prawem handlowym.

Spis treści

Wykaz skrótów | str. 13

Wstęp | str. 15

Rozdział I

Zagadnienia wprowadzające | str. 27

 1. Uwagi ogólne | str. 27
 2. Funkcja ekonomiczna umowy opcji | str. 28
 3. Definicje umowy opcji | str. 33

3.1. Uwagi ogólne | str. 33

3.2. Definicje umowy opcji w piśmiennictwie | str. 34

3.3. Definicje umowy opcji w orzecznictwie | str. 38

3.4. Umowa opcji w projekcie prac Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego | str. 41

3.5. Definicja własna. Test umowy opcji | str. 42

 1. Swoboda kształtowania umów | str. 45

4.1. Uwagi ogólne | str. 45

4.2. Sprzeczność postanowień umowy z ustawą | str. 47

4.3. Sprzeczność postanowień umowy z zasadami współżycia społecznego | str. 50

4.4. Sprzeczność postanowień umowy z właściwością (naturą) stosunku prawnego | str. 53

4.5. Konsekwencje naruszenia art. 3531 k.c. | str. 56

 1. Przejście tytułu prawnego do udziałów lub akcji | str. 57
 2. Charakterystyka umów nienazwanych | str. 60

Rozdział II

Charakter prawny umowy opcji | str. 64

 1. Uwagi ogólne | str. 64
 2. Umowa opcji oparta na instytucji umowy przedwstępnej | str. 67

2.1. Uwagi ogólne | str. 67

2.2. Sposób wykonania uprawnienia opcyjnego | str. 69

2.3. Moment wykonania uprawnienia opcyjnego | str. 73

2.4. Uwagi podsumowujące | str. 79

 1. Umowa opcji zawierająca w swojej treści ofertę | str. 83

3.1. Uwagi ogólne | str. 83

3.2. Sposób wykonania uprawnienia opcyjnego | str. 85

3.3. Moment wykonania uprawnienia opcyjnego | str. 92

3.4. Uwagi podsumowujące | str. 94

 1. Umowa opcji zobowiązująca do złożenia oferty | str. 96

4.1. Uwagi ogólne | str. 96

4.2. Sposób wykonania uprawnienia opcyjnego | str. 98

4.3. Moment wykonania uprawnienia opcyjnego | str. 99

4.4. Uwagi podsumowujące | str. 101

 1. Umowa opcji oparta na instytucji warunkowej umowy sprzedaży | str. 102

5.1. Uwagi ogólne | str. 102

5.2. Sposób wykonania uprawnienia opcyjnego | str. 105

5.3. Moment wykonania uprawnienia opcyjnego | str. 119

5.4. Uwagi podsumowujące | str. 120

 1. Podsumowanie badań empirycznych w zakresie stosowanych w obrocie prawnym konstrukcji umowy opcji | str. 122
 2. Podsumowanie | str. 124

Rozdział III

Granice kształtowania umowy opcji | str. 127

 1. Uwagi ogólne | str. 127
 2. Charakter prawny umów wspólników i umów akcjonariuszy | str. 128
 3. Analiza prawna granic kształtowania postanowień umowy opcji | str. 130

3.1. Granice kształtowania terminu na wykonanie uprawnienia opcyjnego | str. 130

3.1.1. Uwagi ogólne | str. 130

3.1.2. Granice kształtowania terminu związania umową opcji na gruncie art. 338 k.s.h. | str. 132

3.1.3. Terminy na wykonanie uprawnienia z umowy opcji opartej na instytucji umowy przedwstępnej | str. 139

3.1.4. Terminy na wykonanie uprawnienia z umowy opcji zawierającej w swojej treści ofertę | str. 143

3.1.5. Terminy na wykonanie uprawnienia z umowy opcji zobowiązującej do złożenia oferty | str. 146

3.1.6. Terminy na wykonanie uprawnienia z umowy opcji opartej na instytucji warunkowej umowy sprzedaży | str. 148

3.1.7. Uwagi podsumowujące | str. 151

3.2. Świadczenie wzajemne należne zobowiązanemu z opcji | str. 152

3.2.1. Uwagi ogólne | str. 152

3.2.2. Świadczenie wzajemne zastrzeżone w umowie opcji opartej na instytucji umowy przedwstępnej | str. 152

3.2.3. Świadczenie wzajemne zastrzeżone w umowie opcji zawierającej w swojej treści ofertę | str. 154

3.2.4. Świadczenie wzajemne w umowie opcji zobowiązującej do złożenia oferty | str. 156 

3.2.5. Świadczenie wzajemne w umowie opcji opartej na instytucji warunkowej umowy sprzedaży | str. 157

3.2.6. Uwagi podsumowujące | str. 158

3.3. Kształtowanie w umowie opcji podstaw do ustalenia ceny sprzedaży praw udziałowych | str. 159

3.4. Określenie przedmiotu umowy głównej | str. 167

 1. Podsumowanie badań empirycznych w zakresie określonych postanowień umowy opcji | str. 169
 2. Podsumowanie | str. 174

Rozdział IV

Dopuszczalność zamieszczania opcji call i opcji put w umowie oraz statucie spółki | str. 176

 1. Uwagi ogólne | str. 176
 2. Zakres stosowania przepisów Kodeksu cywilnego do spółek handlowych | str. 178
 3. Dopuszczalność zamieszczania opcji w statucie spółki | str. 182

3.1. Granice kształtowania postanowień statutu spółki | str. 182

3.2. Skutki zamieszczenia w statucie spółki postanowień wykraczających poza granice swobody kształtowania treści statutu spółki | str. 190

3.3. Dopuszczalność zamieszczania w statucie spółki postanowień dotyczących relacji między akcjonariuszami | str. 193

3.3.1. Uwagi ogólne | str. 193

3.3.2. Dopuszczalność zamieszczania postanowień dotyczących relacji między akcjonariuszami w statucie spółki w ramach statutu w sensie formalnym | str. 194

3.3.3. Dopuszczalność zamieszczania postanowień dotyczących relacji między akcjonariuszami w statucie spółki w granicach określonych przez art. 304 § 3 i 4 k.s.h. | str. 197

3.4. Dopuszczalność zamieszczania opcji call w statucie spółki | str. 199

3.5. Dopuszczalność zamieszczania opcji put w statucie spółki | str. 206

 1. Dopuszczalność zamieszczania opcji w umowie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz umowie prostej spółki akcyjnej | str. 210

4.1. Granice kształtowania postanowień umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz umowy prostej spółki akcyjnej | str. 210

4.2. Skutki zamieszczenia w umowie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz umowie prostej spółki akcyjnej postanowień wykraczających poza granice swobody kształtowania treści umowy spółki | str. 213

4.3. Dopuszczalność zamieszczania w umowie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz umowie prostej spółki akcyjnej postanowień dotyczących relacji między wspólnikami (akcjonariuszami) | str. 214

4.4. Dopuszczalność zamieszczania opcji call w umowie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz umowie prostej spółki akcyjnej | str. 217

4.5. Dopuszczalność zamieszczania opcji put w umowie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz umowie prostej spółki akcyjnej | str. 224

 1. Podsumowanie | str. 226

Rozdział V

Skutki naruszenia umowy opcji | str. 229

 1. Uwagi ogólne | str. 229
 2. Uchylanie się od zawarcia umowy sprzedaży praw udziałowych | str. 230

2.1. Umowa opcji oparta na instytucji umowy przedwstępnej | str. 230

2.2. Umowa opcji zobowiązująca do złożenia oferty | str. 232

 1. Zbycie praw udziałowych w okresie związania umową opcji | str. 234

3.1. Uwagi ogólne | str. 234

3.2. Umowa opcji oparta na instytucji umowy przedwstępnej | str. 243

3.3. Umowa opcji zawierająca w swojej treści ofertę | str. 247

3.4. Umowa opcji zobowiązująca do złożenia oferty | str. 255

3.5. Umowa opcji oparta na instytucji warunkowej umowy sprzedaży | str. 256

3.6. Uwagi szczególne dotyczące opcji call zamieszczonej w statucie oraz umowie spółki | str. 261

 1. Podsumowanie | str. 265

Zakończenie | str. 267

Aneks

Modelowe klauzule opcyjne | str. 279

 1. Umowa opcji oparta na instytucji umowy przedwstępnej | str. 279
 2. Umowa opcji zawierająca w swojej treści ofertę | str. 281
 3. Umowa opcji zobowiązująca do złożenia oferty | str. 282
 4. Umowa opcji oparta na instytucji warunkowej umowy
  sprzedaży | str. 284

Bibliografia | str. 287

Orzecznictwo | str. 296

Akty prawne | str. 298

Pozostałe źródła | str. 299

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »