Umowa o współdziałanie i porozumienie podatkowe - Paweł Borszowski

Umowa o współdziałanie i porozumienie podatkowe

Paweł Borszowski

84,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8223-933-1
Data wydania 2021
Język: Polski
Liczba stron: 145
Rozmiar pliku: 1,6 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
84,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

W publikacji dokonano analizy normatywnej dwóch nowych instytucji ogólnego prawa podatkowego, które obowiązują od 1.07.2020 r., tj. umowy o współdziałanie oraz porozumienia podatkowego.

Autorzy omawiając zagadnienie umowy o współdziałanie przedstawiają m.in.:

 • istotę i cel umowy,
 • wniosek o jej zawarcie,
 • zakres treści umowy,
 • obowiązki podatnika,
 • kompetencje Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Analizując instytucję porozumienia podatkowego wskazano m.in. strony tego porozumienia, sprawy nim objęte oraz postępowanie dowodowe po zawarciu porozumienia. Uwzględniono zatem porozumienia podatkowe w następujących sprawach:

 • interpretacji przepisów prawa podatkowego,
 • ustalania cen transferowych,
 • braku zastosowania przepisów art. 119a § 1 o.p.,
 • wysokości prognozowanego na następny rok podatkowy zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych oraz w innej sprawie, niezbędnej dla zapewnienia prawidłowej realizacji umowy o współdziałanie.

Zarówno zawarcie umowy o współdziałanie, jak i ewentualnie w dalszej konsekwencji porozumienia podatkowego ma charakter „miękkiego” wsparcia relacji pomiędzy organem podatkowym a podatnikiem, które powinno zapewnić prawidłowy przebieg wykonania zobowiązań podatkowych. Ostatecznym celem ich zawarcia jest:

 • zapewnienie prawidłowej realizacji celu fiskalnego,
 • zapewnienie pewnego poziomu ochrony przedsiębiorcom,
 • ułatwienie wykonywania zobowiązań podatkowych.

Weryfikacja prawidłowego wykonywania zobowiązań podatkowych przy wykorzystaniu tradycyjnych procedur, w ramach działania o charakterze władczym, jest ze swej istoty związana z dłuższą perspektywą czasową, a także określonym stanem niepewności co do ostatecznego stanowiska organu podatkowego.

Z punktu widzenia podatnika jest to stan niepożądany, gdyż oddziałuje na prowadzoną przez niego działalność gospodarczą. Dla administracji skarbowej, realizującej zadania o charakterze fiskalnym wiąże się to z odpowiednio większymi kosztami, a także pozostawaniem w stanie niezrealizowanego celu fiskalnego. Tam bowiem, gdzie powstaje konflikt pomiędzy podatnikiem a organem podatkowym, aż do prawomocnego rozstrzygnięcia, zobowiązanie podatkowe pozostanie niewykonane zgodnie z jego treścią.

Adresaci:

Książka jest przeznaczona dla doradców podatkowych, adwokatów, radców prawnych, sędziów, a także pracowników administracyjnych.

Spis treści

Wykaz skrótów | str. 7

Rozdział I
Umowa o współdziałanie | str. 9

1. Istota i cel umowy o współdziałanie | str. 9
2. Wniosek o zawarcie umowy o współdziałanie | str. 16
2.1. Uwagi ogólne | str. 16
2.2. Wymogi formalne wniosku | str. 16
2.3. Weryfikacja wniosku | str. 20
3. Wymóg pozytywnej opinii z audytu wstępnego | str. 21
3.1. Uwagi ogólne | str. 21
3.2. Audyt wstępny | str. 22
4. Forma i okres umowy | str. 29
5. Zakres treści umowy | str. 31
6. Odmowa zawarcia umowy | str. 36
7. Obowiązki podatnika, który zawarł umowę | str. 39
7.1. Uwagi ogólne | str. 39
7.2. Wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego | str. 39
7.3. Zbiór zidentyfikowanych i opisanych procesów oraz procedur | str. 40
7.4. Zgłaszanie istotnych zagadnień podatkowych | str. 45
7.5. Przekazywanie istotnych informacji | str. 46
8. Dopuszczalność wypowiedzenia umowy o współdziałanie oraz zakaz zawarcia umowy o współdziałanie | str. 47
8.1. Wypowiedzenie umowy o współdziałanie | str. 47
8.2. Konsekwencje wypowiedzenia umowy o współdziałanie | str. 48
9. Kompetencje Szefa Krajowej Administracji Skarbowej | str. 49
10. Umowa o współdziałanie a następstwo prawne | str. 55
11. Ewidencja podatników, stron umowy o współdziałanie | str. 57

Rozdział II
Porozumienia podatkowe | str. 63

1. Wprowadzenie | str. 63
2. Zakres podmiotowo-przedmiotowy porozumienia podatkowego | str. 70
2.1. Strony porozumienia podatkowego | str. 70
2.2. Sprawy objęte porozumieniem podatkowym | str. 75
2.2.1. Wprowadzenie | str. 75
2.2.2. Porozumienie podatkowe w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego | str. 84
2.2.3. Porozumienie podatkowe w sprawie ustalania cen transferowych | str. 89
2.2.4. Porozumienie podatkowe w sprawie braku zastosowania przepisów art. 119a § 1 o.p | str. 123
2.2.5. Porozumienie podatkowe w sprawie wysokości prognozowanego na następny rok podatkowy zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych oraz w innej sprawie, niezbędnej dla zapewnienia prawidłowej realizacji umowy o współdziałanie | str. 126
2.2.6. Wypowiedzenie porozumienia podatkowego | str. 127
2.3. Postępowanie dowodowe po zawarciu porozumienia podatkowego | str. 129
2.4. Podsumowanie | str. 133

Bibliografia | str. 139

Autorzy | str. 143

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »