Umowa najmu lokalu handlowego - Michał Boryczka

Umowa najmu lokalu handlowego

Michał Boryczka

127,00 zł107,95 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8328-532-0
Data wydania 1 stycznia 2023
Język: Polski
Liczba stron: 256
Rozmiar pliku: 583,3 KB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment EPUB
Język: Polski
Liczba stron: 257
Rozmiar pliku: 1,4 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment PDF
127,00 zł107,95 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, PDF

Opis

Publikacja zawiera przykład umowy najmu lokalu usługowego wraz z uzupełnieniem w postaci alternatywnych postanowień umożliwiających szczegółowe jej przygotowanie. Obejmuje również komentarz autorski do proponowanych klauzul, m.in. takich jak:
• kary umowne,
• waloryzacja czynszu,
• wady lokalu,
• możliwość rozwiązania umowy.

Autorzy opisują również zagadnienia związane z zawarciem umowy dotyczącej lokalu w budynku, który ma dopiero zostać wybudowany.

Spis treści

Wykaz skrótów | str. 11

Wstęp | str. 13

Wzór umowy najmu | str. 15

Komparycja w umowie | str. 43

 1. Osoba fizyczna jako strona umowy | str. 43
 2. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą jako strona umowy | str. 44
 3. Spółka cywilna jako strona umowy | str. 45
 4. Spółka osobowa (spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna) jako strona umowy | str. 45
 5. Spółka kapitałowa (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna) jako strona umowy | str. 48

Preambuła | str. 51

Umowa najmu lokalu

 • 1. Oświadczenia Stron i informacje dotyczące nieruchomości | str. 53
 1. Funkcja oświadczeń stron | str. 55
 2. Pojęcie lokalu | str. 56
 3. Tytuł wynajmującego do wynajęcia lokalu | str. 58
 4. Oznaczenie przedmiotu najmu – opis lokalu | str. 59
 5. Zgoda osoby trzeciej na wynajem lokalu; wynajem lokalu należącego do majątku wspólnego małżonków – wymóg zgody małżonka | str. 62
 6. Oświadczenia wynajmującego | str. 64
 7. Oświadczenia najemcy | str. 65
 8. Dozwolona działalność w lokalu | str. 66
 • 2. Przedmiot Umowy | str. 69
 1. Przedmiot umowy | str. 70
 2. Lokal jako przedmiot najmu | str. 71
 3. Forma umowy | str. 72
 4. Umowa najmu przyszłego lokalu | str. 74
 5. Fit-out przyszłego lokalu | str. 75
 • 3. Działalność dozwolona | str. 77
 1. Informacje wstępne | str. 77
 2. Regulacja ustawowa w zakresie przedmiotu najmu | str. 78
 3. Reklama i promocja | str. 78
 4. Prawo lokalne w zakresie reklamy | str. 79
 5. Nieruchomość sąsiednia na potrzeby reklamy najemcy | str. 80
 6. Na co zwrócić uwagę? | str. 80
 7. Dodatkowe możliwości | str. 82
 • 4. Zakaz konkurencji | str. 83
 • 5. Okres najmu | str. 89
 1. Okres najmu | str. 90
 2. Ograniczenia ustawowe okresu najmu | str. 90
 3. Okres najmu a forma umowy | str. 91
 4. Automatyczne przedłużenie okresu najmu | str. 92
 5. Domniemane przedłużenie najmu | str. 94
 • 6. Czynsz najmu | str. 95
 1. Określenie wysokości czynszu | str. 98
 2. Postać czynszu | str. 98
 3. Czynsz jako świadczenie okresowe | str. 99
 4. Wypowiedzenie wysokości czynszu | str. 100

4.1. Uwagi ogólne | str. 100

4.2. Stosowanie art. 685¹ k.c. do umów najmu lokali użytkowych | str. 100

4.3. Skutki wypowiedzenia wysokości czynszu | str. 101

4.4. Częstotliwość wypowiedzenia, forma wypowiedzenia, długość okresu wypowiedzenia | str. 103

4.5. Dyspozytywny charakter przepisu | str. 103

4.6. Waloryzacja czynszu | str. 104

 1. Opodatkowanie czynszu | str. 105

5.1. Skutki w podatku dochodowym dla wynajmującego | str. 105

5.2. Skutki w podatku dochodowym dla najemcy | str. 107

5.3. Opodatkowanie najmu lokali komercyjnych podatkiem VAT | str. 108

5.4. Podatek od przychodów z budynków (od nieruchomości komercyjnych) | str. 110

 • 7. Opłaty eksploatacyjne | str. 113
 1. Opłata eksploatacyjna a czynsz | str. 117
 2. Rodzaje wydatków | str. 117
 3. Forma opłaty eksploatacyjnej | str. 119
 4. Współczynnik udziału w wydatkach | str. 120
 5. Faworyzowanie najemców kluczowych | str. 121
 6. Brak postanowień umownych | str. 121
 7. Opłata marketingowa | str. 122
 8. Skutki w podatkach dochodowych | str. 122
 9. Skutki w podatku VAT | str. 123
 • 8. Opłaty za media | str. 125
 1. Uwagi ogólne | str. 126
 2. Rozliczanie opłat | str. 126
 3. Odłączenie mediów | str. 127
 4. Opłaty za media | str. 128
 • 9. Przekazanie Lokalu | str. 129
 1. Uwagi wstępne | str. 130
 2. Okoliczności przekazania | str. 130
 3. Zwłoka w przekazaniu lokalu | str. 131
 4. Protokół przekazania | str. 132
 5. Stan przekazanego lokalu | str. 133
 • 10. Wady Lokalu | str. 135
 1. Uwagi wstępne | str. 136
 2. Uprawnienia najemcy z tytułu rękojmi | str. 137

2.1. Pojęcie wady | str. 138

2.2. Wady nieusuwalne | str. 140

2.3. Wiedza o wadzie | str. 141

2.4. Bezwzględnie obowiązujący charakter regulacji | str. 142

 1. Wady istotne | str. 142

3.1. Wady zagrażające zdrowiu | str. 144

3.2. Odpowiedzialność za stan zagrożenia | str. 146

 1. Procedura stwierdzenia wad | str. 147
 • 11. Pomiar Lokalu | str. 151
 1. Uwagi wstępne | str. 152
 2. Pomiar dokonany przez geodetę | str. 152
 3. Ryzyka związane z rozbieżnością w opisie powierzchni | str. 153
 4. Reguły modyfikacji czynszu | str. 154
 • 12. Prace wykończeniowe | str. 157
 1. Kwestie ogólne | str. 158
 2. Opcje wykończenia | str. 159
 3. Ustalenia między stronami | str. 159
 4. Sankcje | str. 160
 5. Skutki podatkowe fit-out | str. 161
 • 13. Zabezpieczenia | str. 165
 1. Uwagi wstępne | str. 168
 2. Zastaw ustawowy | str. 169
 3. Kaucja pieniężna | str. 171

3.1. Warunki kaucji: termin wpłaty, kwota, zabezpieczane roszczenia, termin zwrotu | str. 172

3.2. Charakter prawny kaucji, zaliczenie do umów realnych, samodzielność umowy kaucji | str. 174

3.3. Aspekty podatkowe kaucji | str. 176

 1. Gwarancja bankowa | str. 176
 2. Oświadczenia o poddaniu się egzekucji | str. 179
 • 14. Obowiązek ubezpieczenia | str. 181
 1. Uwagi wstępne | str. 181
 2. Swoboda postanowień umownych | str. 182
 3. Odpowiedzialność deliktowa | str. 183
 4. Odpowiedzialność za mienie | str. 184
 5. Odnawianie ubezpieczenia | str. 185
 6. Ubezpieczenie poza umową | str. 186
 • 15. Konserwacje, naprawy i remonty | str. 187
 1. Kodeksowe zasady odpowiedzialności | str. 187
 2. Dyspozytywny charakter regulacji kodeksowych | str. 188
 3. Drobne nakłady | str. 190
 4. Naprawy obciążające wynajmującego | str. 191
 5. Wykonanie zastępcze | str. 193
 6. Stan zwracanego lokalu | str. 193
 • 16. Prawo wypowiedzenia | str. 195
 1. Uwagi ogólne | str. 197
 2. Ustawowe przesłanki wypowiedzenia najmu | str. 198
 3. Wypowiedzenie umowy zawartej na czas oznaczony | str. 199
 4. Wypowiedzenie umowy zawartej na czas nieoznaczony | str. 202
 • 17. Zwrot przedmiotu najmu | str. 205
 1. Uwagi ogólne | str. 206
 2. Odpowiedzialność za zużycie przedmiotu najmu | str. 206
 3. Ulepszenia | str. 207
 4. Przedawnienie roszczeń wynajmującego | str. 209
 • 18. Podnajem, cesja | str. 211
 1. Podnajem. Regulacja kodeksowa | str. 211
 2. Umowa podnajmu | str. 213
 3. Możliwe modyfikacje umowne | str. 213
 4. Cesja | str. 214
 5. Cesja umowy najmu – aspekty podatkowe | str. 215
 • 19. Odpowiedzialność Stron | str. 217
 1. Odpowiedzialność stron – zasady ogólne | str. 218
 2. Odpowiedzialność najemcy za działania lub zaniechania podnajemcy | str. 221
 3. Odpowiedzialność poprzedniego wynajmującego z tytułu wcześniejszego zakończenia stosunku najmu | str. 222
 4. Odpowiedzialność wynajmującego za wady przedmiotu najmu | str. 222
 • 20. Kary umowne | str. 225
 1. Kara umowna – aspekty prawne | str. 226
 2. Opodatkowanie kar umownych w podatkach 
  dochodowych | str. 229
 3. Kary umowne w świetle podatku VAT | str. 231
 • 21. Wykonanie zastępcze | str. 235
 1. Wykonanie zastępcze | str. 236
 2. Wykonanie zastępcze – aspekty podatkowe | str. 238
 • 22. Doręczenia | str. 241
 1. Kwestie ogólne | str. 242
 2. Regulacja ustawowa | str. 242
 3. Możliwość swobodnego ukształtowania reżimu doręczeń przez strony | str. 243
 4. Na co zwrócić uwagę? | str. 244
 5. Fikcja doręczenia | str. 244
 6. Poczta elektroniczna | str. 244
 • 23. Postanowienia końcowe | str. 247
 1. Kwestie ogólne | str. 248
 2. Forma prawna | str. 249
 3. Prawo i sąd | str. 249

Bibliografia | str. 251

Autorzy | str. 253

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »