Uczenie się dorosłych w zabawie - Wojciech Świtalski

Uczenie się dorosłych w zabawie

Wojciech Świtalski

22,45 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN 978-83-8220-462-9
Data wydania 2019
Język: Polski
Liczba stron: 213
Rozmiar pliku: 2,1 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
22,45 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Książka zawiera refleksję teoretyczną i wyniki projektu badawczego na temat zjawiska uczenia się dorosłych w zabawie. Czytelnik znajdzie w niej pogłębioną analizę ustaleń naukowych polskich i zagranicznych badaczy dotyczących ludycznej sfery aktywności człowieka w kontekście nauk społecznych, a także odniesienie do praktyki edukacyjnej. Publikacja może zainteresować zarówno teoretyków zajmujących się koncepcjami wyjaśniającymi procesy uczenia się człowieka, jak i osoby na co dzień realizujące zadania szkoleniowe czy oświatowe.

Spis treści

Wstęp 7

Rozdział I. Zabawa – rozważania wokół ustaleń definicyjnych 9

1. Zabawa – wprowadzenie do zagadnienia 9

2. Zabawa w rodzinie pojęć 11

3. Cechy zabawy 16

4. Rodzaje zabawy 28

Rozdział II. Zabawa w perspektywie wybranych dyscyplin naukowych 37

1. Wielość koncepcji i podejść do zagadnienia zabawy 37

2. Zabawa w ujęciu wybranych filozofów 44

3. Zabawa w rozpoznaniu społeczno-kulturowym 59

4. Zabawa w pedagogice kultury fizycznej 69

5. Zabawa w pedagogice czasu wolnego 73

6. Zabawa w nurcie pedagogiki zabawy 78

7. Zabawa w andragogice i w praktyce edukacji dorosłych 81

8. Zabawa jako przedmiot badań ludologii 87

Rozdział III. Uczenie się dorosłych w zabawie w świetle wybranych andragogicznych teorii uczenia się 91

1. Uczenie się dorosłych w rodzinie pojęć andragogicznych 91

2. Formalne, pozaformalne i nieformalne uczenie się dorosłych w kontekście uczenia się w zabawie 95

3. Ludyczna przestrzeń uczenia się według Alicji i Dawida Kolbów 100

4. Uczenie się w zabawie w kontekście trzech wymiarów uczenia się według Knuda Illerisa 105

4.1. Uczenie się w zabawie – wymiar poznawczy 108

4.2. Uczenie się w zabawie – wymiar emocjonalny 109

4.3. Uczenie się w zabawie – wymiar społeczny 112

5. Uczenie się dorosłych w zabawie w świetle wybranych andragogicznych teorii uczenia się – próba podsumowania 115

Rozdział IV. Uczenie się dorosłych w zabawie – koncepcja badań własnych 117

1. Podstawowe pojęcia w koncepcji badawczej 117

2. Przedmiot i cele badań 119

3. Problemy badawcze 119

4. Zmienne i wskaźniki 121

5. Strategia, metoda i technika badawcza. Narzędzie badawcze 127

6. Teren badań i dobór próby badanych 130

7. Badania pilotażowe i badania właściwe 134

Rozdział V. Uczenie się dorosłych w zabawie w świetle badań własnych 135

1. Informacje wstępne o próbie badawczej i warunkach prowadzenia badań 135

2. Rozumienie pojęcia „zabawa dorosłych” 138

3. Charakterystyka warunków, w jakich przebiega zabawa dorosłych 141

4. Charakterystyka zabawy dorosłych ze względu na wybrane cechy zabawy 147

5. Rozumienie pojęcia „uczenie się dorosłych w zabawie” 152

6. Charakterystyka uczenia się dorosłych w zabawie 153

6.1. Uczenie się badanych osób w zabawie w wymiarze poznawczym 153

6.2. Uczenie się badanych osób w zabawie w wymiarze emocjonalnym 157

6.3. Uczenie się badanych osób w zabawie w wymiarze społecznym 163

7. Znaczenie zabawy dla uczenia się dorosłych w zabawie 167

8. Typologia badanego zjawiska. Prezentacja wybranych sylwetek 177

9. Wnioski z badań 187

10. Teoretyzacja badanego zjawiska – ogląd uzyskanych wyników w kontekście wybranych teorii naukowych 188

10.1. Teoretyzacja badanego zjawiska – kontekst teorii zabawy 188

10.2. Teoretyzacja badanego zjawiska – kontekst teorii uczenia się 194

11. Postulaty andragogiczne 198

Zakończenie 199

Bibliografia 201

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »