Uchodźcy – azyl polityczny i status uchodźcy w Polsce po 1945 roku - ALEKSANDRA HADZIŃSKA-WYROBEK

Uchodźcy – azyl polityczny i status uchodźcy w Polsce po 1945 roku

ALEKSANDRA HADZIŃSKA-WYROBEK

39,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo
ISBN 978-83-65096-07-4
Data wydania 11 marca 2015
Język: Polski
Liczba stron: 341
Rozmiar pliku: 2,4 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
39,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Od zarania dziejów, ludzie, determinowani różnymi powodami, przemieszczali się. Zawsze jednak, określane, zwłaszcza przez historyków, „wędrówki ludów”, były poszukiwaniem przyjaznego terytorium, bądź też ucieczką przed wrogiem, przed głodem, przed różnego rodzaju klęskami. Wspólnym mianownikiem dla wszystkich pokoleń była i jest konieczność ochrony życia.

Prezentowana książka „Uchodźcy – azyl polityczny i status uchodźcy w Polsce po 1945 roku”, to publikacja rozprawy doktorskiej dr Aleksandry Hadzińskiej-Wyrobek, napisanej pod moim kierunkiem w Zakładzie Prawa Międzynarodowego Uniwersytetu Opolskiego, którego absolwentką jest Autorka.

Dysertacja została obroniona na Uniwersytecie Wrocławskim, recenzentami byli
prof. dr hab. Michał Lis oraz prof. dr hab. Teresa Łoś-Nowak.

Spis treści

WYJAŚNIENIE SKRÓTÓW UŻYTYCH W TEKŚCIE
SŁOWO WSTĘPNE
WSTĘP
ROZDZIAŁ 1: UCHODŹSTWO – GENEZA I CHARAKTER ZJAWISKA
1.1. Delimitacja pojęcia „uchodźcy” oraz zagadnienia pokrewne
1.2. Uchodźcy w XX wieku – geografia przemieszczeń politycznych
1.3. Przyczyny i charakter współczesnego uchodźstwa oraz sposoby jego redukcji
ROZDZIAŁ 2: PODZIAŁ ŚWIATA NA DWA PRZECIWSTAWNE SYSTEMY –
IMPLIKACJE DLA KODYFIKACJI PROBLEMU UCHODŹCOW
2.1. Kształtowanie się zasad normujących instytucję azylu po zakończeniu II wojny światowej
2.2. Akty prawa międzynarodowego regulujące status uchodźcy
2.3. Instytucje międzynarodowe sprawujące kontrolę nad uchodźcami
ROZDZIAŁ 3: UCHODŹCY W OKRESIE POLSKI LUDOWEJ
3.1. Kierunki polskiego uchodźstwa w latach 1945-1989
3.2. Uwarunkowania polityczno-prawne udzielania schronienia uchodźcom w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
3.3. Praktyka administracji PRL w stosunku do azylantów
ROZDZIAŁ 4: „III RZECZPOSPOLITA”: POLITYCZNO-PRAWNE UWARUNKOWANIA AZYLU POLITYCZNEGO I STATUSU UCHODŹCY
4.1. Azylanci i uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej 
4.2. Normy prawa międzynarodowego i wewnętrznego dotyczące ochrony uciekinierów obowiązujące w Polsce po 1989 r.
4.3. Instytucja azylu oraz status uchodźcy w Polsce – kontekst wspólnotowy 
ZAKOŃCZENIE 
BIBLIOGRAFIA 
SPIS TABEL
SPIS WYKRESÓW

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »