Trwałość współpracy przygranicznej - Katarzyna Szmigiel-Rawska

Trwałość współpracy przygranicznej

Katarzyna Szmigiel-Rawska

16,99 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo CeDeWu
ISBN 978-83-7941-196-2
Data wydania 2012
Język: Polski
Liczba stron: 138
Rozmiar pliku: 3,0 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
16,99 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

W książce zaprezentowano efekty kilkuletnich rozważań na temat możliwości pomiaru trwałości współpracy przygranicznej wspólnot lokalnych. Wnioski przedstawiono w oparciu o sposób myślenia postulowany przez twórców koncepcji „zależności od ścieżki" (path dependency) oraz o wy­niki badań beneficjentów Funduszu Małych Projektów PHARE CBC w Polsce. Współpraca przygraniczna analizowana była w trzech wymiarach:

- transgranicznych partnerstw terytorialnych - rozumianych jako struktura współpracy, w ramach której partnerzy z różnych państw realizują długo­terminowe cele na rzecz określonego regionu;

- otwartości organizacji - rozumianej jako skłonność do wchodzenia w relacje przez granicę w procesie podejmowania decyzji;

- regionu transgranicznego - złożonego z jednostek podzielonych administracyjną granicą państw, które w wyniku współpracy organizacji teryto­rialnego systemu społecznego przywróciły przerwane, a istniejące wcześniej powiązania funkcjonalne lub/i wytworzyły nowe.

Spis treści

Wstęp

Rozdział 1
Koncepcja badawcza
1.1. Techniki badawcze

Rozdział 2
Wprowadzenie do koncepcji „zależności od ścieżki"

Rozdział 3
Współpraca i trwałość
3.1. Współpraca
3.2. Trwałość
3.3. Trwałość partnerstw międzynarodowych
3.4. Instytucja współpracy
3.5. Piramida partnerstwa

Rozdział 4
Analiza projektów FMP PHARE CBC
4.1. Zakres analizy
4.2. Wartość realizowanych projektów
4.3. Struktura rodzajowa realizowanych projektów
4.4. Struktura beneficjentów
4.5. Struktura przestrzenna
4.6. Podsumowanie

Rozdział 5
Trwałość partnerstw transgranicznych
5.1. Czas trwania partnerstw
5.2. Częstotliwość kontaktów

Rozdział 6 
Zestaw alternatyw dostępnych w procesie budowania partnerstwa
6.1. Udział w projekcie
6.2. Wybór partnera
6.3. Poziom zaangażowania i wybór lidera
6.4. Zakres partnerstwa
6.5. Kontynuacja współpracy

Rozdział 7 
„Ścieżki" współpracy przygranicznej
7.1. Ścieżka korzyści
7.2. Ścieżka sukcesu
7.1. Ścieżka altruistyczna
7.1. Ścieżka konformistyczna

Zakończenie - od „ścieżki korzyści" do „ścieżki sukcesu"
Bibliografia
Indeks nazwisk
Spis rysunków
Załączniki
Załącznik 1: Kwestionariusz wywiadu internetowego
Załącznik 2: Scenariusz wywiadu pogłębionego
Załącznik 3: Typologia beneficjentów wraz z nazwami skróconymi zastosowanymi w analizie projektów współpracy przygranicznej

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »