Trendy i wyzwania współczesnego marketingu. Tom 21 - Monika Boguszewicz-Kreft, Monika Boguszewicz-Kreft

Trendy i wyzwania współczesnego marketingu. Tom 21

Monika Boguszewicz-Kreft, Monika Boguszewicz-Kreft

64,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF, PDF

Wydawnictwo CeDeWu
ISBN 978-83-7941-558-8
Data wydania 2013
Język: Polski
Liczba stron: 183
Rozmiar pliku: 6,5 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment PDF
Język: Polski
Liczba stron: 183
Rozmiar pliku: 6,5 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment PDF
64,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF, PDF

Opis

Aby przetrwać w warunkach dynamicznego otoczenia zarządzający organizacjami muszą nadążać za zmieniającym się rynkiem i oczekiwaniami nabywców. Przedsiębiorstwa, które pragną się rozwijać i zająć mocną pozycję na rynku muszą antycypować nadchodzące zmiany i reagować na nie szybciej niż konkurencja. Niewątpliwie sprzyja temu wiedza o mechanizmach działania rynku, znajomość trendów i wdrażanie nowych kon­cepcji marketingowych.

Niniejsza publikacja jest odzwierciedleniem problemów nurtujących tak praktyków, jak i badaczy marketingu. Znajdują się tu rozważania dotyczą­ce zarówno samej istoty, jak i nowych koncepcji marketingu, jego aplikacji w poszczególnych branżach oraz kształtowania marki i perspektyw ja­kie wnoszą nowe media.

Spis treści

Wprowadzenie 7

1. Rynkowe więzi firm z konsumentami - geneza, istota, elementy, znaczenie - Paweł de Pourbaix 11
1.1. Geneza więzi rynkowych 11
1.2. Istota i elementy składowe więzi rynkowych firm z konsumentami 14
1.3. Znaczenie więzi rynkowych firm dla poszczególnych podmiotów 19
Streszczenie/Summary 23
Bibliografia 24

2. Zależność pomiędzy marketingiem partnerskim a marketingiem społecznym - Joanna Sułkowska, Robert Seliga 25
2.1. Istota marketingu partnerskiego i społecznego 26
2.2. Ilustracja empiryczna 31
Streszczenie/Summary 34
Bibliografia 34

3. Determinanty orientacji na klienta w nowoczesnym zarządzaniu zakładem opieki zdrowotnej - Grzegorz Zieliński 37
3.1. Orientacja na klienta w podejściu projakościowym 37
3.2. Specyfika usług zdrowotnych 39
3.3. Orientacja na klienta w zakładach opieki zdrowotnej 41
Streszczenie/Summary 46
Bibliografia 46

4. Zarządzanie relacjami z klientem o niskiej wartości dla przedsiębiorstwa - Edyta Rudawska 49
4.1. Klient ważny i ważniejszy 49
4.2. Kształtowanie optymalnego portfela klientów w firmie 51
4.3. Strategie nakierowane na wzrost atrakcyjności klientów o niskiej wartości dla przedsiębiorstwa 54
4.4. Strategie skierowane do klientów nieatrakcyjnych dla przedsiębiorstwa 56
4.5. Rezygnacja z obsługi klientów 58
Streszczenie/Summary 60
Bibliografia 61

5. Marketing doznań a działania instytucji kultury w Polsce - Barbara Mróz-Gorgoń 63
5.1. Marketing doznań 63
5.1.1. Marketing doznań - definicja i znaczenie 64
5.1.2. Marketing doświadczeń a marketing sensoryczny 66
5.1.3. Współcześni odbiorcy kultury 67
5.2. Instytucje kultury w Polsce 68
5.2.1. Instytucja kultury - pojęcie i znaczenie 68
5.2.2. Państwowe instytucje kultury w Polsce 69
5.2.3. Pozarządowe i prywatne instytucje kultury w Polsce 70
5.3. Marketing doznań - przykłady 73
5.3.1. Opera Wrocławska 73
5.3.2. Muzeum Powstania Warszawskiego 73
5.3.3. MS2 74
Streszczenie/Summary 76
Bibliografia 77

6. Wykorzystanie experiential marketing w kreowaniu wizerunku firmy - Kinga Stopczyńska 79
6.1. Wizerunek firmy 80
6.1.1. Typy wizerunku organizacji 81
6.1.2. Cykl życia wizerunku 82
6.1.2.1. Faza zaistnienia 83
6.1.2.2. Faza rozwoju 83
6.1.2.3. Faza utrzymania 84
6.1.2.4. Faza konkurowania 84
6.1.2.5. Faza zmian 85
6.2. Experiential marketing, czyli jak budować wizerunek oparty na doświadczeniach klienta? 85
6.2.1. Experiential marketing w IKEA - studium przypadku 87
6.2.2. Miasteczko telewizji „n" 88
Streszczenie/Summary 89
Bibliografia 90

7. Wykorzystanie nowych koncepcji marketingowych w przemyśle targowym - Małgorzata Legiędź-Gałuszka 91
7.1. Targi - historia i współczesność 91
7.2. Targi - nowoczesny instrument marketingowy 93
7.3. Nowy paradygmat targów 95
Streszczenie/Summary 101
Bibliografia 101

8. Zarządzanie marketingowo-logistyczne procesami zaopatrzenia w przedsiębiorstwach produkcyjnych sektora MŚP - Danuta Janczew­ska 103
8.1. Zarządzanie marketingowo-logistyczne przedsiębiorstwem produkcyjnym 104
8.2. Zarządzanie marketingowo-logistyczne procesami zaopatrzenia w przedsiębiorstwach produkcyjnych w sektorze MŚP 107
8.3. Proces zaopatrzenia w przedsiębiorstwie produkcyjnym w sektorze MŚP na przykładzie badań własnych w branży cukierniczej 111
Streszczenie/Summary 115
Bibliografia 116

9. Informacja rynkowa a podejmowanie decyzji w przedsiębiorstwach transportowych - Danuta Rucińska 117
9.1. Przedsiębiorstwo transportowe i specyfi ka jego funkcjonowania w XXI wieku 118
9.2. Wiedza i informacje podstawą podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie 120
9.3. Źródła i sposoby pozyskiwania informacji rynkowych 122
9.4. Zakres informacji rynkowej przedsiębiorstwa transportowego 124
9.5. Syntetyczna prezentacja wyników przeprowadzonych badań na przykładzie wybranych przedsiębiorstw 127
Streszczenie/Summary 132
Bibliografia 132

10. Kreowanie polskiej marki na rynku międzynarodowym. Studium przypadków na przykładach z polskiej gospodarki morskiej - Marek Grzybowski 135
10.1. Kreowanie marki na rynku B2B 135
10.2. Polskie silne marki na morskim rynku B2B 137
10.3. Port Gdynia - kreowanie marki na rynku B2B 138
10.4. Przedsiębiorstwo CRIST - pozycjonowanie marki na rynku offshore 140
Streszczenie/Summary 142
Bibliografia 142

11. Measuring the Financial Aspects of Brand Extensions - Krzysztof J. Chmielewski 145
11.1. Brand extension framework 145
11.2. Financial assessment of brand extensions 148
11.3. Risks of brand extensions 151
Summary/Streszczenie 153
Bibliography 153

12. The Crisis of Marketing Communication in the Era of Social Media - Wioleta Kucharska 155
12.1. Marketing communication crisis 155
12.2. Social media 156
12.3. Marketing Communication in Social Network 158
12.4. Practitioners about social media 159
Summary/Streszczenie 162
Bibliography 163

13. Systemy rekomendacji w mediach społecznościowych - Krzysztof Flis 165
13.1. Rola rekomendacji społecznościowej 166
13.2. Analiza informacji dostępnych w popularnych mediach społecznościowych 167
13.3. Dalsze pytania i badania 169
Streszczenie/Summary 170
Bibliografia 171

14. Application New Technology in Marketing - Agnieszka Dejnaka 173
14.1. Marketing communication by means of augmented reality 173
14.2. "Virtual worlds" as a space for communication activities 176
14.3. Blogs as a contemporary form of e-communication 177
Summary/Streszczenie 180
Bibliography 180

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »