Transformacja stosunków rosyjsko - izraelskich (żydowskich) w latach 1810 - 2010: Wybrane problemy - Gniewomir Pieńkowski

Transformacja stosunków rosyjsko - izraelskich (żydowskich) w latach 1810 - 2010: Wybrane problemy

Gniewomir Pieńkowski

42,67 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo E-bookowo
ISBN 978-83-272-4242-6
Data wydania 15 maja 2014
Język: Polski
Liczba stron: 137
Rozmiar pliku: 3,2 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
42,67 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Funkcjonowanie współczesnej społeczności międzynarodowej cechują następujące czynniki: różnice interesów, sprzeczności, spory i konflikty. Często odnoszą się do wzajemnych relacji pomiędzy państwami. Miarą ocen umożliwiających precyzyjne zweryfikowanie stosunków rosyjsko – izraelskich są kryteria tj.: interesy polityczne, racja stanu, żywotne interesy narodowe itp., gdyż poprzez ich pryzmat można ukazać relacje polityczne pomiędzy dwoma państwami, a nawet narodami. Wszechstronna i dynamiczna współpraca między obydwoma państwami tworzy płaszczyznę do ukazania sporów wynikających często ze współzawodnictwa i rywalizacji. Nie można tego jednak mylić z konfrontacją. Niemniej zdarza się, że dochodzi do rywalizacji ekonomicznej, która prowadzi do odrzucania zasad i form dopuszczalnych przez prawo międzynarodowe. Stosunki rosyjsko – izraelskie można przedstawić w sposób wieloaspektowy: w kontekście tworzenia państwa Izrael (od okresu caratu po II wojnę światową); w czasie kiedy powstał Izrael; w momencie kiedy Izrael umacniał swój byt państwowy (od okresu zimnej wojny do początek XXIw.); w kontekście społeczno – gospodarczym (współpraca militarno – gospodarcza i alija rosyjska lat 90 XXw.).

Spis treści

1. Wstęp 1

2. Zarys genezy stosunków rosyjsko - żydowskich 4

2.1. Stosunki rosyjsko – żydowskie w okresie caratu 4

2.2. Pogromy Żydów w XIX/XXw. w Rosji a powstanie Ruchu Kibucowego 7

2.3. Stosunki rosyjsko – żydowskie w okresie przedwojennym 17

3. Rola ZSRR w utworzeniu niepodległego Państwa Izrael 28

4. Stosunki izraelsko – radzieckie w okresie zimnej wojny na przykładzie Kryzysu Sueskiego (1956r.) 45

5. Rosja wobec kryzysu bliskowschodniego w latach 2003 – 2008 62

5.1. Znaczenie kryzysu i jego uczestnik ów dla Rosji 63

5.2. Cele i stanowiska Rosji wobec kryzysu 64

5.3. Polityka Rosji w kryzysie bliskowschodnim 64

6. Stosunki izraelsko – rosyjskie w 2010r 66

6.1 Rola Rosji w procesie pokojowym na Bliskim Wschodzie w 2010r 66

6.2 Atak na Flotyllę Wolności – czasowe ochłodzenie stosunków dyplomatycznych pomiędzy Rosją a Izraelem 69

6.3 Współpraca militarno – gospodarcza 73

7. Społeczny wymiar stosunków rosyjsko – izraelskich: alija rosyjska lat 90 XXw 76

8. Podsumowanie 83

9. Aneksy 85

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »