Teorie i praktyki komunikacji - Grażyna Habrajska

Teorie i praktyki komunikacji

Grażyna Habrajska

27,45 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN 978-83-8220-265-6
Data wydania 2020
Język: Polski
Liczba stron: 567
Rozmiar pliku: 8,6 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
27,45 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Publikacja aktualizuje stan badań, definiuje kierunki badań komunikologicznych i przybliża różne tradycje, metodologie i perspektywy badawcze wykorzystywane w komunikologii. Walorem tomu jest prezentacja różnych rozwiązań metodologicznych i odmiennych perspektyw badawczych. Jest to lekcja nowoczesnego opisu zjawisk werbalnych i wizualno-werbalnych służących budowaniu relacji interpersonalnych, czyli komunikacji międzyludzkiej.

Autorami większości tekstów są uznane autorytety, które z racji jubileuszu podzieliły się swoimi dokonaniami z Aloszą Awdiejewem. Zaprezentowane analizy mają charakter innowacyjny, dotyczą zjawisk aktualnych, mających istotny wpływ na rozwój nauki, teorii i praktyki komunikacji. Monografia nie tylko rejestruje kierunki badań, lecz także wskazuje je młodym, początkującym badaczom. W znacznym stopniu poszerza zakres dociekań.

Zwrócono uwagę na istotę najnowszych badań poświęconych werbalizacji obrazu, pokazano, jak naukowo omawiać przekaz polityczny. Odwołano się także do rzadko już uwzględnianej tradycji retorycznej badań. Tom stanowi też specyficzne przypomnienie, jak wyglądał kiedyś dialog naukowy, jak ważne było dochodzenie do prawdy naukowej poprzez dyskusję, wymianę poglądów. Przypomni on wielu, że uniwersyteckość nie ma nic wspólnego z korporacyjnością.

Z recenzji prof. dr hab. Elizy Grzelak

Spis treści

Wprowadzenie (Grażyna Habrajska) 11

Życzenia dla Jubilata 15

Krystyna Data – Czym się zajmowali nieustająco młodzi językoznawcy, ze szczególnym uwzględnieniem Aloszy Awdiejewa 19

Maria Kielar-Turska, Kamil Jezierski – Wartość dzieciństwa w rozwoju człowieka w okresie starości 29

Barbara Bogołębska – Retoryka autobiograficznych form tekstowych (Aloszy Awdiejewa i innych) 49

Alfred Marek Wierzbicki – Poznawanie żydowskiego Lublina bez Żydów (osobisty przyczynek do postpamięci) 59

Halina Kurek – Wyraziste właściwości fonetyczne polszczyzny mówionej przełomu wieków XX i XXI 67

Jacek Perlin – Funkcja dystynktywna miejsca akcentu w języku polskim 75

Anna Dąbrowska – Rozmówka „O kupowaniu sukna” Johannesa Ernestiego oraz jej młodsza i krótsza wersja Georga Schlaga. Kilka słów o ewolucji nauczania Niemców języka polskiego 81

Jakub Zdzisław Lichański – Czy faktycznie retoryka jest pomocna w komunikacji? Uwagi na marginesie traktatu Q. Cornificiusa „Rhetorica da Herennium” 109

Elżbieta Laskowska – Kilka uwag o antystrategiach w dyskursie publicznym 121

Michał Grech – O wartościowaniu w komunikacji 129

Marek Ostrowski – Kilka uwag o moralnym sensie poprawności (kontekst fenomenologiczny) 145

Wiesław Czechowski – Dyskryminacja i sprzeciw wobec dyskryminacji w komunikowaniu medialnym 161

Rafał Leśniczak – Perswazyjność komunikowania politycznego. Analiza exposé premiera Mateusza Morawieckiego w 2017 i 2019 roku 197

Barbara Lewandowska-Tomaszczyk – „Sympatyczny” – przestrzenie znaczeniowej tolerancji międzyjęzykowej 217

Aleksy Awdiejew – W stronę gramatyki sensu 227

Grażyna Habrajska – Werbalizacja obrazu statycznego na przykładzie fotografii 235

Michael Fleischer – Algorytmy typu Weapons of Math Destruction i ich funkcje 249

Jan Pleszczyński – A priori w epoce e-komunikacji 281

Maria Wojtak – Teoretyczne podstawy genologii (propozycja autorska) 301

Aleksander Kiklewicz – Zamiast ukrywać niedoskonałości, opowiedz o nich innym. Wypisy i komentarze lingwistyczne 313

Sandra Camm – Vulgarisation scientifique ou scientificité apparente? Communication publi-rédactionnelle au service de l’éducation non formelle 329

Krzysztof Ozga – Komunikat językowy w pułapce obrazu 343

Ewa Szkudlarek-Śmiechowicz – Obiektyfikacja jako proces uprzedmiotowienia abstrakcyjnych pojęć (na przykładzie werbalno-wizualnych przedstawień „podzielonej Polski” na okładkach tygodników opinii) 363

Piotr Lewiński – Pragmatyka komunikacji wizualnej i wizualno-werbalnej na przykładzie kodu emoji 373

Mariusz Wszołek – Koniec profesji czy zasadnicza zmiana? 393

Piotr Mastalerz – Między symbolem a materią – motywy twórczości własnej 399

Elżbieta Tabakowska – Rola teatru, rola aktora i rola metafory w tekstach Jerzego Grotowskiego 427

Mariusz Bartosiak – Bułhakowskie husserliana – dramatyczno-teatralne epoché w „Szkarłatnej Wyspie” 437

Andrzej Markowski – Dowcipy wplecione w „Dzienniki” Marii Dąbrowskiej. Próba charakterystyki pragmalingwistycznej 453

Marian Bugajski – O polityce językowej 467

Anita Filipczak-Białkowska – Prawicowość i lewicowość polskich partii politycznych – podłoże światopoglądowe i gospodarcze 481

Rafał Leśniczak – Komunikowanie polityczne Konferencji Episkopatu Polski podczas kampanii parlamentarnej 2019 roku w kontekście procesów mediatyzacji 499

Annette Siemes – Kto ma naprawić świat? Badanie na temat globalnego ocieplenia oraz szczytu klimatycznego COP24 w Katowicach 525

Anna Bednarczyk – Wybór kilku wierszy przetłumaczonych przez Annę Bednarczyk dla Aloszy Awdiejewa 553

Autorzy 563

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »