Technologie informacyjno-komunikacyjne w wojewódzkich bibliotekach pedagogicznych w Polsce - Monika Wachowicz

Technologie informacyjno-komunikacyjne w wojewódzkich bibliotekach pedagogicznych w Polsce

Monika Wachowicz

22,45 zł19,08 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN 978-83-8331-105-0
Data wydania 18 marca 2023
Język: Polski
Liczba stron: 216
Rozmiar pliku: 2,9 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
22,45 zł19,08 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Wojewódzkie biblioteki pedagogiczne to regionalne biblioteki specjalne, które odgrywają istotną rolę w upowszechnianiu technologii informacyjno­komunikacyjnych w oświacie, inspirowaniu i organizowaniu edukacji czytelniczej i medialnej, prowadzeniu działalności informacyjno-bibliograficznej, a także gromadzeniu literatury naukowej i fachowej dla nauczycieli oraz innych pracowników pedagogicznych. W publikacji omówiono wykorzystani e technologii informacyjno-komunikacyjnych do realizacji zadań bibliotek pedagogicznych na przykładzie dużych regionalnych książnic w latach 2019–2020. Ponadto uporządkowano i zebrano kwestie terminologiczne oraz prawne związane z funkcjonowaniem nowych technologii w tego typu bibliotekach. Dodatkową wartość monografii stanowi autorska analiza struktury organizacyjnej wojewódzkich książnic pedagogicznych na terenie kraju.

Spis treści

Wstęp 7

Metody, techniki i narzędzia badawcze 10

Stan badań, model doboru literatury przedmiotu 11

 

Rozdział 1. Funkcje i zadania bibliotek pedagogicznych w przeszłości oraz współcześnie 15

1.1. Funkcje i zadania bibliotek pedagogicznych – rozważania terminologiczne 17

1.2. Funkcje i zadania bibliotek w ujęciu historycznym 21

1.3. Współczesne zadania bibliotek pedagogicznych a ich statuty – analiza porównawcza na przykładzie książnic pedagogicznych szczebla wojewódzkiego 31

 

Rozdział 2. Technologie informacyjno-komunikacyjne w Polsce i na świecie – rozważania terminologiczne 39

2.1. Różnice pomiędzy anglojęzycznym i polskim rozumieniem terminu technology 40

2.2. Information technology a information and communication technology – początki i rozważania terminologiczne na gruncie literatury anglojęzycznej 48

2.3. Technologia(e) informacyjna(e) a technologie informacyjno-komunikacyjne – początki i rozważania terminologiczne na gruncie literatury polskiej 51

 

Rozdział 3. Nauczyciel bibliotekarz jako realizator zadań biblioteki pedagogicznej 71

3.1. Kategorie pracowników wojewódzkich bibliotek pedagogicznych w świetle ich statutów 71

3.2. Nauczyciel bibliotekarz – kwalifikacje i awans zawodowy 74

 

Rozdział 4. Technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy nauczycieli bibliotekarzy wojewódzkich bibliotek pedagogicznych w świetle wyników badań własnych 79

4.1. Metodyka badań 79

4.2. Przedmiot badań, problemy badawcze 79

4.3. Metody badań i omówienie narzędzia badań 80

4.4. Populacja i próba badawcza 82

4.5. Opis procedury badawczej 93

 

Rozdział 5. Prezentacja i omówienie wyników badań 95

5.1. Charakterystyka ankietowanych 96

5.2. Termin „technologie informacyjno-komunikacyjne” w rozumieniu ankietowanych 100

5.3. Formy dokształcania w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych preferowane przez ankietowanych 112

5.4. Realizacja zadań statutowych wojewódzkich bibliotek pedagogicznych przez ankietowanych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych 114

5.5. Wspomaganie szkół i placówek oświatowych w wykorzystywaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych 122

5.6. Wyposażenie wojewódzkich bibliotek pedagogicznych na użytek realizacji statutowych zadań 124

 

Rozdział 6. Wnioski z badań 127

 

Rozdział 7. Refleksje końcowe 131

 

Bibliografia 135

 

Zastosowane skróty 153

 

Spis tabel 155

 

Spis wykresów i schematów 157

 

Spis załączników 159

Załącznik 1. Wojewódzkie biblioteki pedagogiczne – dane zebrane (stan na 1 lipca 2019 r.) 161

Załącznik 2. TIK w pracy bibliotekarzy wojewódzkich bibliotek pedagogicznych 175

Załącznik 3. Technologie informacyjno-komunikacyjne – definicje według nauczycieli bibliotekarzy wojewódzkich bibliotek pedagogicznych 181

 

Indeks osobowy 207

 

Streszczenie i słowa kluczowe 211

Summary and keywords 213

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »