Targi w gospodarce rynkowej - Andrzej Szromnik

Targi w gospodarce rynkowej

Andrzej Szromnik

34,15 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, MOBI, PDF

Wydawnictwo edu-Libri
ISBN 978-83-63804-54-1
Data wydania grudzień 2014
Język: Polski
Liczba stron: 167
Rozmiar pliku: 2,9 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment EPUB
Język: Polski
Liczba stron: 167
Rozmiar pliku: 7,9 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment MOBI
Język: Polski
Liczba stron: 167
Rozmiar pliku: 6,1 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment PDF
34,15 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, MOBI, PDF

Opis

Strategia marketingowa organizacji pomijająca jej uczestnictwo w targach jest strategią ułomną. Pozbawiona jest bowiem podstawowego środka komunikowania się środowiska branżowego, a także strategicznego źródła informacji o partnerach, sprzymierzeńcach, konkurentach, a nawet potencjalnych przeciwnikach.

Niniejsza praca ma w zamierzeniu jej Autorów nie tylko przybliżyć idee, cele i koncepcje przedsięwzięć targowych, ale głównie dostarczyć informacji niezbędnych do oceny szans sukcesu przedsiębiorstwa na targach. Książka składa się z dwóch części.

Część pierwsza, teoretyczno-opisowa, oparta jest na publikacjach krajowych i zagranicznych na temat targów. Zawiera ona uporządkowany przegląd poglądów dotyczących ich istoty, funkcji i typów. Szczególną uwagę poświęcono charakterystyce uczestników rynku targowego oraz długofalowym kierunkom przemian tego rynku. Zaproponowano system mierników wielkości oraz rangi targów w skali mikro-, mezo- i makroekonomicznej.

Druga część monografii zawiera unikatową analizę rzeczywistych struktur polskiego rynku targowego, analizę koncentracji tego rynku oraz hierarchię miejskich ośrodków targowych.

Opracowanie jest efektem zainteresowań pracowników Katedry Handlu i Instytucji Rynkowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w szczególności dwuletnich studiów oraz analiz w ramach programu badań statutowych UEK.

Spis treści

Wstęp

Część pierwsza
Targi w systemie powiązań uczestników rynku


1. Targi jako rynek – próba syntezy zakresu pojęciowego i cech wyróżniających

 • 1.1. Definiowanie targów w piśmiennictwie ekonomicznym – ujęcie retrospektywne
 • 1.2. Targi w ujęciu marketingowym
 • 1.3. Targi a pozostałe rynki zorganizowane
 • 1.4. Istota targów – próba syntezy

2. Targi i handel targowy

 • 2.1. Targi jako forma rynku instytucjonalnego
 • 2.2. Struktura rynku targowego
 • 2.3. Główne cechy handlu targowego

3. Funkcje targów w gospodarce rynkowej

 • 3.1. Uwarunkowania rozwojowe targów - czynniki zewnętrzne
 • 3.2. Uwarunkowania rozwojowe targów - czynniki wewnętrzne
 • 3.3. Perspektywy rozwoju targów w świetle przewidywań ekspertów
 • 3.4. Zmiany w organizacjii realizacji targów w bliskiej przyszłości
 • 3.5. Tradycyjne i współczesne ujęcia funkcji targów
 • 3.6. Nowa orientacja funkcjonalna targów
 • 3.7. Zmiany funkcji targów a nowe trendy w ich rozwoju

4. Mierniki targowe - statystyczne kryteria i metody pomiaru oraz porządkowania rynku targowego

 • 4.1. Ogólna klasyfikacja mierników targowych
 • 4.2. Agregatowe (syntetyczne) wskaźniki targowe
 • 4.3. Możliwości wykorzystania metody Bellingera dla wielokryterialnego pomiaru rynków targowych
 • 4.4. Taksonomiczne metody pomiaru i porządkowania rynków targowych
 • 4.5. Analiza czynnikowa w pomiarze i klasyfikacji rynków targowych
 • 4.6. Możliwości zastosowania mierników targowych na podstawie zasobów informacyjnych Polskiej Korporacji Targowej (PKT)

5. Koszty udziału przedsiębiorstwa w targach - próba identyfikacji istoty, struktury i determinant

 • 5.1. Targi jako centrum generowania kosztów
 • 5.2. Szczegółowa klasyfikacja kosztów targowych przedsiębiorstwa
 • 5.3. Wskaźniki kosztowe targów
 • 5.4. Identyfikacja współzależności zmiennych targowych efektywnościowych
 • 5.5. Analiza break - even - point w ocenie efektywności uczestnictwa w targach


Część druga
Targi i ośrodki targowe w Polsce - analiza statystyczno-przestrzenna


6. Dekoncentracja na polskim rynku wystawienniczym w drugiej dekadzie XXI wieku

 • 6.1. Rynek targowy - ogólna charakterystyka struktury i dynamika zmian
 • 6.2. Przestrzenny rozkład polskiego rynku targowego w świetle miar koncentracji

7. Struktura i tendencje zmian polskiego rynku targowego w latach 2000-2012

 • 7.1. Targi w Polsce - próba periodyzacji rozwoju
 • 7.2. Ośrodki targowe w Polsce - ogólna charakterystyka
 • 7.3. Identyfikacja przestrzennego zróżnicowania rozwoju ośrodków targowych w Polsce w latach 2007 - 2012 w świetle analizy wielowymiarowej

8. Koszty targowe w opinii wystawców - próba zdiagnozowania

 • 8.1. Potencjał imprez targowych
 • 8.2. Przemysł targowy w Polsce w latach 2008-2012
 • 8.3. Koszty targowe z punktu widzenia przedsiębiorstw
 • 8.4. Metodyka badania kosztów targowych
 • 8.5. Profil przebadanych przedsiębiorstw
 • 8.6. Struktura kosztów targowych w świetle badań

Zakończenie, czyli kilka uwag o przemyśle, usłudze i przedsiębiorstwie targowym
Kwestionariusz badawczy
Bibliografia
Indeks

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »