Szkody w majątku pracodawcy. Wyd. II - Krzysztof Korociński

Szkody w majątku pracodawcy. Wyd. II

Krzysztof Korociński

87,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo CeDeWu
ISBN 978-83-7941-551-9
Data wydania 1 stycznia 2018
Język: Polski
Liczba stron: 319
Rozmiar pliku: 2,7 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
87,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Niniejsza publikacja omawia w sposób kompleksowy aspekty funkcjonowania problematyki szkodowej w zakładzie pracy. Książka zawiera szereg ważnych informacji dla pracodawców zarządzających zakładami pracy oraz dla osób - sprawców wyrządzenia szkód w mieniu zakładu pracy. Autor szczegółowo omawia m.in.:

- pojęcie szkody w oparciu o literaturę specjalistyczną oraz o orzecznictwo sądowe,
- odpowiedzialność pracodawcy opisując istotne czynniki sprzyjające przyczynom powstania szkód wraz z zasadami odpowiedzialności pracodawców,
- odpowiedzialność cywilną z tytułu wyrządzenia szkody z uwzględnieniem restytucji naturalnej i pieniężnej,
- odpowiedzialność majątkową funkcjonariuszy publicznych wskazując sytuacje, kiedy to Skarb Państwa ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie funkcjonariusza publicznego,
- procedurę postępowania pracodawcy, w sytuacji wyrządzenia szkody w majątku pracodawcy, zwracając uwagę na zasady i tryb przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego,
- znaczenie kwalifikacji zawodowych pracowników, ich kompetencji pracowniczych oraz ich związków przyczynowo-skutkowych w zakresie szkód majątkowych,
- odpowiedzialność odszkodowawczą pracownika z tytułu wyrządzenia szkody majątkowej z uwzględnieniem uregulowań prawnych w tym zakresie,
- procedurę likwidacji szkód majątkowych w zakładzie pracy w oparciu o regulacje zawarte w Kodeksie cywilnym i Kodeksie pracy,
- odpowiedzialność zawodową na gruncie szkód w mieniu pracodawcy w takich obszarach, jak kadry, finanse, księgowość, prawo czy podatki,
- procedurę dochodzenia roszczeń odszkodowawczych w sytuacjach wyrządzenia szkód w placówkach handlowych,
- kwestie formalnoprawne uwolnienia się pracownika w sposób skuteczny od obowiązku naprawienia wyrządzonej szkody w mieniu zakładu pracy,
- okoliczności towarzyszące zawarciu ugody pomiędzy pracodawcą a pracownikiem - sprawcą szkody,
- wzajemne relacje towarzyszące szkodom w postaci niedoborów i ich wpływ na podatek od towarów i usług (VAT),
- ewidencję księgową typowych operacji gospodarczych związanych z tematyką szkodową.

Książka zawiera komplet dokumentów niezbędnych w każdym przedsiębiorstwie - autor opracował kilkanaście wzorów dokumentów przydatnych w sytuacji wystąpienia szkody w majątku pracodawcy.

Spis treści

Wstęp 7

1. Pojęcie szkody 13

2. Odpowiedzialność pracodawcy 25

3. Odpowiedzialność cywilna 43

4. Odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy publicznych 47

5. Procedura postępowania w sytuacji wystąpienia szkody 55

6. Kwalifikacje zawodowe pracowników 67

7. Prawidłowe powierzanie pracownikowi obowiązków 71

8. Obowiązki pracownicze 77

9. Odpowiedzialność odszkodowawcza 91

10. Likwidacja szkód 113

11. Odpowiedzialność zawodowa 119

12. Dochodzenie roszczeń 129

13. Zwolnienie z odpowiedzialności za szkodę 143

14. Zawarcie ugody z pracownikiem 147

15. Szkody w systemie podatkowym 151

16. Ewidencja księgowa szkód 161

17. Zakończenie 167

18. Wykaz załączników 169

19. Wykaz aktów prawnych 171

Załączniki 173

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »