Szkoda ewentualna i utrata szansy. Granice obowiązku odszkodowawczego - Alicja Sieczych-Drzewiecka

Szkoda ewentualna i utrata szansy. Granice obowiązku odszkodowawczego

Alicja Sieczych-Drzewiecka

93,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8223-088-8
Data wydania lipiec 2020
Język: Polski
Liczba stron: 241
Rozmiar pliku: 2,3 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
93,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

W książce omówiono problematykę obowiązku odszkodowawczego ze szczególnym uwzględnieniem utraty szansy i szkody ewentualnej, które coraz częściej są obecne w sprawach toczących się przed sądami powszechnymi, zwłaszcza w kontekście postępującego rozwoju gospodarczego.

Autorka proponuje rozróżnienie utarty szansy rozumianej jako szkoda ewentualna, a więc szkoda, która nie podlega naprawieniu ze względu na brak wystarczającej pewności co do przewidywanego przebiegu zdarzeń, oraz utarty szansy w ścisłym znaczeniu jako szkody o charakterze niemajątkowym, polegającej na specyficznym uszczerbku w sferze psychicznej poszkodowanego.

W publikacji m.in. wskazano granicę między szkodą podlegającą a niepodlegającą naprawieniu, przedstawiono kwestię związku przyczynowego, praktycznie omówiono rozwiązywanie problemu wielości przyczyn w sprawach sądowych, a także przeanalizowano problem utraty szansy w orzecznictwie Unii Europejskiej.

Rozważania są poparte praktycznymi przykładami, a podane konkretne modele postępowania pozwolą czytelnikowi na zastosowanie ich w praktyce.

Adresaci:
Książka będzie przydatna osobom mierzącym się zawodowo z problematyką odpowiedzialności odszkodowawczej: adwokatom, radcom prawnym, sędziom, notariuszom, a także pracownikom administracji i przedsiębiorcom.

Spis treści

 

Wykaz skrótów | str. 7

Przedmowa | str. 11


Rozdział I
Szkoda ewentualna | str. 17

1. Wprowadzenie | str. 17
2. Pojęcie szkody ewentualnej. Uwagi terminologiczne | str. 18
3. Prawdopodobieństwo | str. 20
4. Wymagany stopień prawdopodobieństwa hipotetycznego stanu majątku poszkodowanego | str. 27
5. Szkoda ewentualna a damnum emergens | str. 38
6. Szkoda giełdowa | str. 43
7. Szkoda w środowisku | str. 47
8. Umowy losowe a szkoda ewentualna | str. 60
8.1. Sprzedaż nadziei | str. 62
8.2. Umowy z gier i zakładów | str. 68
8.3. Konkurs | str. 79

Rozdział II
Dowód związku przyczynowego | str. 95

1. Wprowadzenie | str. 95
2. Roszczenia informacyjne | str. 97
3. Domniemania faktyczne i dowód prima facie | str. 102
4. Wyprzedzająca przyczynowość i legalne zachowanie alternatywne | str. 114
5. Inne przypadki wielości przyczyn | str. 126
5.1. Przyczynowość alternatywna | str. 126
5.2. Przyczynowość kumulatywna i pozorny zbieg przyczyn | str. 134
6. Wielość przyczyn w ujęciu praktycznym | str. 138

Rozdział III
Utrata szansy sensu stricto | str. 147

1. Wprowadzenie | str. 147
2. Szansa jako dobro chronione odszkodowawczo i jako dobro osobiste | str. 154
3. Utrata szansy na wyleczenie | str. 181
3.1. Utrata szansy czy wzrost ryzyka | str. 183
3.2. Szansa na wyleczenie jako samodzielne dobro osobiste | str. 188
3.3. Utrata szansy na wyleczenie jako przesłanka odpowiedzialności poza procesami lekarskimi | str. 203
4. Szkoda ewentualna w orzecznictwie Unii Europejskiej | str. 208

Zakończenie | str. 215

Bibliografia | str. 225

Wykaz orzecznictwa | str. 235

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »