Sytuacja skazanych kobiet w izolacji więziennej - Barbara Toroń-Fórmanek

Sytuacja skazanych kobiet w izolacji więziennej

Barbara Toroń-Fórmanek

45,00 zł

Dostępne formaty plików: MOBI, EPUB

Wydawnictwo Impuls
ISBN 978-83-8095-877-7
Data wydania 12 kwietnia 2020
Język: Polski
Liczba stron: 136
Rozmiar pliku: 12,2 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment MOBI
Język: Polski
Liczba stron: 136
Rozmiar pliku: 5,2 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment EPUB
45,00 zł

Dostępne formaty plików: MOBI, EPUB

Opis

Monografia jest relacją z przeprowadzonych przez Autorkę badań nad bardzo ważnymi aspektami funkcjonowania człowieka w warunkach izolacji penitencjarnej. Poczucie bezpieczeństwa i jego istotowy komponent, czyli zaufanie, jawią się bowiem jako elementy konstytuujące możliwość prowadzenia konstruktywnych oddziaływań resocjalizacyjnych. Wartością dodaną dla rozwoju penitencjarystyki jest skala przeprowadzonych badań sondażowych i ich oparcie o zaangażowanie licznej grupy doświadczonych funkcjonariuszy SW, co jest wskaźnikiem poznawczej rzetelności i wiarygodności uzyskanych wyników badań. Świadczą one pośrednio o otwartości środowiska profesjonalistów penitencjarnych na empiryczne eksploracje będącej ich udziałem przestrzeni instytucjonalnej.

Spis treści

Podziękowania      

Wprowadzenie      

1. Pojęcie sytuacji społecznej kobiet w kontekście wybranych koncepcji teoretycznych
1.1. Pojęcie sytuacji społecznej    
1.2. Interdyscyplinarne ujęcie sytuacji człowieka    
1.3. Sytuacja standardowa, optymalna i trudna   
1.4. Socjalizacja a kontrola społeczna  

2. Teorie przestępczości kobiet
2.1. Teorie biologiczne   
2.1.1. Uwarunkowania fizyczne   
2.1.2. Uwarunkowania biochemiczne      
2.1.3. Koncepcje genetyczne    
2.2. Teorie psychologiczne   
2.3. Teorie socjologiczne    
2.4. Teorie ekonomiczne    
2.5. Teoria przestępczości jako stylu życia Glenna D. Waltersa   

3. Systemy penitencjarne w Polsce
3.1. Rodzaje zakładów karnych    
3.2. Typy zakładów karnych    
3.3. Systemy wykonywania kar      
3.4. Specyficzne warunki odbywania kary pozbawienia wolności przez kobiety   

4. Metodologia badań własnych
4.1. Cele badań i problemy badawcze   
4.2. Hipotezy      
4.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze    
4.4. Teren badań      

5. Sytuacja skazanych kobiet
5.1. Wprowadzenie teoretyczne      
5.2. Wstępne wyniki badań ogółu populacji kobiet osadzonych w zakładach karnych na terenie Polski      
5.3. Analiza danych ze względu na typ zakładu karnego, w którym przebywają osadzone    
5.3.1. Zakład karny typu zamkniętego    
5.3.2. Zakład karny typu półotwartego   
5.3.3. Zakład karny typu otwartego    
5.4. Analiza danych z uwzględnieniem podziału według wieku osadzonych    
5.4.1. Populacja osadzonych w wieku powyżej 60 lat      
5.4.2. Populacja osadzonych w wieku 50–59 lat   
5.4.3. Populacja osadzonych w wieku 40–49 lat   
5.4.4. Populacja osadzonych w wieku 30–39 lat    
5.4.5. Populacja osadzonych w wieku 20–29 lat   
5.4.6. Populacja skazanych kobiet w wieku 17–19 lat    
5.5. Analiza danych z uwzględnieniem podgrupy klasyfikacyjnej osadzonych kobiet  
5.5.1. Populacja tymczasowo aresztowanych   
5.5.2. Populacja recydywistek penitencjarnych   
5.5.3. Populacja młodocianych    
5.6. Podsumowanie badań    
5.7. Rekomendacje   

Załącznik 1      
Załącznik 2

Bibliografia

Spis schematów, tabel i wykresów

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »