Sytuacja finansowa śląskich przedsiębiorstw w dobie kryzysu - Joanna Błach, Joanna Błach

Sytuacja finansowa śląskich przedsiębiorstw w dobie kryzysu

Joanna Błach, Joanna Błach

47,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF, PDF

Wydawnictwo CeDeWu
ISBN 978-83-7941-547-2
Data wydania 2013
Język: Polski
Liczba stron: 233
Rozmiar pliku: 3,9 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment PDF
Język: Polski
Liczba stron: 233
Rozmiar pliku: 3,9 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment PDF
47,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF, PDF

Opis

Książka stanowi kontynuację rozważań zawartych w pozycji „Oddziaływanie globalnego kryzysu finansowego. Perspektywa przedsiębiorstwa". Za­wiera propozycję kompleksowej oceny wpływu światowego kryzysu finansowego na stan i kondycję finansową przedsiębiorstw.

W pierwszej części publikacji zawarto ramy koncepcyjne prowadzonych badań uwzględniając przyczyny, przebieg i skutki globalnego kryzysu finan­sowego widziane z perspektywy makroekonomicznej. Zaproponowano modelowe kierunki analizy transmisji skutków kryzysu finansowego na działalność przedsiębiorstw jako podmiotów sfery realnej, odnosząc się głównie do użyteczności modelu księgowego przedsiębiorstwa. Przed­stawiono również cel badań, ich zakres przedmioty, czasowy i podmiotowy oraz zarys metodologii.

Druga część książki prezentuje wyniki przeprowadzonych badań. Przedstawiono i poddano dyskusji zmiany sytuacji finansowej śląskich przed­siębiorstw w okresie oddziaływania kryzysu finansowego na tle kraju, jak również w kontekście branżowym. Zaprezentowano także wyniki autor­skiej ankiety badawczej, przeprowadzonej na próbie śląskich przedsiębiorstw sektora MSP, odnoszącej się do opinii badanych przedsiębiorstw, co do wpływu kryzysu na kierunki zmian kluczowych kategorii finansowych w ujęciu retrospektywnym i prospektywnym.

Prezentowane wyniki badań, oparte na bogatym materiale empirycznym, niewątpliwie wzbogacają studia regionalne ukierunkowane na działal­ność przedsiębiorstw województwa śląskiego, dostarczając interesujących wniosków na temat kształtowania się ich sytuacji finansowej, a także ocen badanych przedsiębiorstw, co do kierunku i skali oddziaływania kryzysu na ich działalność. Ze względu na swoje walory metodologiczne i teoriopoznawcze książka może stać się cennym źródłem informacji na temat oddziaływania kryzysu finansowego na sferę realną gospodarki dla studentów kierunków ekonomicznych zainteresowanych współczesnymi problemami finansów przedsiębiorstw oraz tematyką kryzysów finan­sowych, naukowców badających zagadnienie kryzysu finansowego z perspektywy oceny jego skutków dla zmian sytuacji podmiotów gospodar­czych, jak również menedżerów zarządzających finansami przedsiębiorstw, którzy zmuszeni są podejmować decyzje finansowe w okresie zawiro­wań na rynkach finansowych.

Spis treści

Wprowadzenie 5

Część I. Ramy teoretyczne i metodologiczne

Rozdział 1. Niestabilność działania przedsiębiorstwa w dobie kryzysu 9
1.1. Zjawisko przenoszenia kryzysu - perspektywa przedsiębiorstwa 9
1.2. Propozycja kierunków analizy wpływu kryzysu na sytuację finansową przedsiębiorstw 23

Rozdział 2. Główne założenia badawcze 35
2.1. Cel badań 35
2.2. Zakres badań 41
2.3. Metodologia analizy sytuacji finansowej śląskich przedsiębiorstw (pierwsza warstwa badań) 51
2.4. Metodologia oceny zmian sytuacji finansowej śląskich przedsiębiorstw w drodze ankietyzacji (druga warstwa badań) 72


Część II. Prezentacja wyników badań

Rozdział 3. Analiza zmian sytuacji finansowej śląskich przedsiębiorstw w latach 2005-2010 79
3.1. Analiza zmian sytuacji finansowej śląskich przedsiębiorstw branży przemysłowej 79
3.2. Analiza zmian sytuacji finansowej śląskich przedsiębiorstw branży budowlanej 93
3.3. Analiza zmian sytuacji finansowej śląskich przedsiębiorstw branży handlowej 108
3.4. Analiza zmian sytuacji finansowej śląskich przedsiębiorstw - porównanie międzybranżowe 121

Rozdział 4. Zmiany sytuacji finansowej śląskich przedsiębiorstw sektora MSP - wyniki badań ankietowych 133
4.1. Charakterystyka badanej populacji 133
4.2. Zmiany ogólnej sytuacji finansowej 140
4.3. Zmiany w dostępie do źródeł finansowania 146
4.4. Zmiany zdolności do regulowania zobowiązań bieżących 159
4.5. Zmiany w obszarze rentowności działania 166

Zakończenie 181
Bibliografia 187
Spis rysunków 195
Spis tabel 199

Aneksy 203
Aneks 1. Wyjściowe zmienne (dane bilansowe i wynikowe) uwzględnione w badaniach dla analizowanych populacji przedsiębiorstw 203
Aneks 2. Wartości badanych szczegółowych cech diagnostycznych w analizowanych populacjach przedsiębiorstw 208
Aneks 3. Zróżnicowanie badanych szczegółowych cech diagnostycznych w analizowanych populacjach przedsiębiorstw 213
Aneks 4. Indeksy dynamiki badanych zmiennych dla analizowanych populacji przedsiębiorstw 217
Aneks 5. Wyniki badań ankietowych - ocena ogólnej sytuacji finansowej 222
Aneks 6. Wyniki badań ankietowych - zmiany w dostępie do źródeł finansowania 225
Aneks 7. Wyniki badań ankietowych - zmiany zdolności do regulowania zobowiązań bieżących 227
Aneks 8. Wyniki badań ankietowych - zmiany w obszarze rentowności działania 228


O Autorkach 231

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »