System Prawa Procesowego Cywilnego. Tom IV. Postępowanie nieprocesowe. Część 1 - Tadeusz Ereciński

System Prawa Procesowego Cywilnego. Tom IV. Postępowanie nieprocesowe. Część 1

Tadeusz Ereciński

212,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8246-235-7
Data wydania 1 sierpnia 2021
Język: Polski
Liczba stron: 1952
Rozmiar pliku: 22 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
212,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Prezentujemy Państwu kolejny tom Systemu Prawa Procesowego Cywilnego, który dotyczy postępowania cywilnego nieprocesowego. Na tom IV złożą się dwie części. Ze względu na obszerność poruszanych zagadnień część 1 została dodatkowo podzielona na dwa woluminy.

Pod redakcją naukową Tadeusza Erecińskiego i Kazimierza Lubińskiego zostały omówione zagadnienia ogólne tego trybu postępowania cywilnego, odrębne w stosunku do regulacji procesowych. Z tych względów w tomie IV nie ma szerszej analizy takich zagadnień, jak zasady procesowe, przesłanki procesowe (w tym jurysdykcja krajowa) czy kwestie dotyczące rektyfikacji oraz skutków prawnych orzeczeń sądu.

W części 1 przedstawiono genezę i rozwój postępowania procesowego z szerokim uwzględnieniem tła historycznego i prawnoporównawczego. Przeanalizowano właściwe podstawy do ukształtowania przedmiotu postępowania nieprocesowego. Omówiono źródła prawa postępowania nieprocesowego, a także przybliżono rolę i znaczenia orzecznictwa i literatury.

Szeroko przedstawiono istotę, charakter prawny działalności sądu oraz jego funkcje, a także inne organy procesowe, jak referendarz sądowy, notariusz, komornik sądowy, oraz uczestników postępowania nieprocesowego. Przybliżono zagadnienia dotyczące czynności decyzyjnych sądu, czynności procesowych, kosztów oraz przebiegu postępowania nieprocesowego przed sądem pierwszej instancji.

Zaprezentowano także zasady dotyczące przedmiotu, podstaw i czasu orzekania w postępowaniu nieprocesowym. Tę część kończą rozważania dotyczące uzupełniania orzeczeń w postępowaniu nieprocesowym.

W części 2 pod redakcją naukową Piotra Rylskiego i Marcina Walasika zostaną przedstawione poszczególne rodzaje postępowań nieprocesowych (postępowania w różnych kategoriach spraw).

Przejrzysty układ, najwyższy poziom merytoryczny i edytorski dzieła z pewnością sprawią, że publikacja będzie stanowić nieocenioną pomoc przede wszystkim dla prawników praktyków: sędziów, referendarzy sądowych, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, kuratorów sądowych.

Spis treści

VOL. 1

Wykaz skrótów | str. 13

Wykaz podstawowej literatury podawanej wyłącznie w zapisie skróconym | str. 21

Od redakcji | str. 27

ROZDZIAŁ 1. Geneza i rozwój postępowania nieprocesowego | str. 29

ROZDZIAŁ 2. Terminologia i sposób regulacji prawnej postępowania nieprocesowego | str. 110

ROZDZIAŁ 3. Przegląd ujęć doktrynalnych istoty i charakteru prawnego działalności sądu w postępowaniu nieprocesowym | str. 170

ROZDZIAŁ 4. Pojęcie wymiaru sprawiedliwości w świetle Konstytucji RP i standardów międzynarodowych | str. 219

ROZDZIAŁ 5. Funkcje sądu w postępowaniu nieprocesowym | str. 274

ROZDZIAŁ 6. Teoretyczne a legislacyjne podstawy przekazywania spraw do procesu i postępowania nieprocesowego | str. 328

ROZDZIAŁ 7. Źródła polskiego prawa postępowania nieprocesowego | str. 381

ROZDZIAŁ 8. Orzecznictwo i literatura postępowania nieprocesowego | str. 415

ROZDZIAŁ 9. Sąd oraz inne organy procesowe w postępowaniu nieprocesowym | str. 494

ROZDZIAŁ 10. Uczestnicy postępowania nieprocesowego | str. 726

Skorowidz przedmiotowy | str. 965

VOL. 2

Wykaz skrótów | str. 985

Wykaz podstawowej literatury podawanej wyłącznie w zapisie skróconym | str. 993

ROZDZIAŁ 11. Czynności procesowe | str. 999

ROZDZIAŁ 12. Koszty postępowania nieprocesowego | str. 1352

ROZDZIAŁ 13. Przebieg postępowania przed sądem pierwszej instancji | str. 1375

ROZDZIAŁ 14. Czynności decyzyjne sądu w postępowaniu nieprocesowym | str. 1467

ROZDZIAŁ 15. Zasady dotyczące przedmiotu orzekania w postępowaniu nieprocesowym | str. 1600

ROZDZIAŁ 16. Zasady dotyczące podstaw orzekania | str. 1713

ROZDZIAŁ 17. Zasady dotyczące czasu orzekania | str. 1807

ROZDZIAŁ 18. Uzupełnienie orzeczenia w postępowaniu nieprocesowym | str. 1900

Skorowidz przedmiotowy | str. 1941

O Autorach | str. 1949

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »