Symmachia cesarstwa rzymskiego z Bogiem chrześcijan (IV-VI wiek). Tom II. Jedna religia w jednym cesarstwie. Rzymscy imperatorzy sprzymierzeni z Bogiem na straży jedności Kościoła od Konstantyna I do Justyniana I - Sławomir Bralewski

Symmachia cesarstwa rzymskiego z Bogiem chrześcijan (IV-VI wiek). Tom II. Jedna religia w jednym cesarstwie. Rzymscy imperatorzy sprzymierzeni z Bogiem na straży jedności Kościoła od Konstantyna I do Justyniana I

Sławomir Bralewski

21,96 zł18,67 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN 978-83-8142-519-3
Data wydania 2018
Język: Polski
Liczba stron: 341
Rozmiar pliku: 11,5 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
21,96 zł18,67 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Pierwszą część Symmachii cesarstwa rzymskiego z Bogiem chrześcijan (IV-VI wiek) zatytułowaną „Niezwykła przemiana” – narodziny nowej epoki Autor poświęcił refleksjom na temat szeroko pojętej genezy sojuszu Imperium Romanum z Bogiem chrześcijan i istotnym przemianom, które naznaczyły ów czas przełomu. W drugiej części, którą stanowi niniejszy tom, zajął się z jednej strony instytucjami eklezjalnymi, a z drugiej wysiłkami władców, aby zachować sojusz z Bogiem, zagrożony w ich głębokim przekonaniu różnorakimi rozłamami wewnątrzkościelnymi, na czele z wielkimi sporami teologicznymi: kontrowersją ariańską, nestoriańską i monofizycką.

„Praca prof. Sławomira Bralewskiego jest pozycją ważną [...]. To opracowanie dobrze przemyślane, poparte wieloletnimi, osobistymi badaniami Autora w tym zakresie. Stanowi więc owoc jego naukowej dojrzałości. Książka jest zwięzłą, logiczną całością, która daje dobrą orientację, zarówno merytoryczną, jak i bibliograficzną, w polskim i zagranicznym dorobku dotyczącym historii wczesnego Bizancjum. [...] Tezy Autora mają z jednej strony znamiona nowatorstwa, z drugiej zaś dojrzałości badawczej. Mogą zatem stanowić ważne i głębokie źródło inspiracji do dalszych badań.

dr hab. Piotr Kochanek, prof. KUL
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Spis treści

 

Wstęp 1

 

Rozdział I. Zasada pierwszeństwa w Kościele w epoce wczesnego chrześcijaństwa 7

 

Rozdział II. Hierarchia wschodnich biskupów w historiografii kościelnej V w. 31

 

Rozdział III. Zgromadzenia biskupów – synody i sobory 55

 

Rozdział IV. Cesarz Konstantyn wobec schizmy donacjańskiej 61

 

Rozdział V. Władcy Imperium Romanum wobec kontrowersji ariańskiej i schizmy antiocheńskiej 69

1. Kontrowersja ariańska 70

 

2. Schizma antiocheńska 107

 

 

Rozdział VI. Spór o ekonomię Wcielenia – próba przywrócenia jedności Kościoła przez cesarza Teodozjusza II (408–450) 117

1. Apolinaryzm 118

 

2. Chrystologia antiocheńska 121

 

3. Chrystologia aleksandryjska 124

 

4. Sobór w Efezie (431 r.) 128

 

5. „Sobór zbójecki” w Efezie (449 r.) 140

 

Rozdział VII. Zabiegi cesarza Marcjana (450–457) i jego następców o przywrócenie jedności Kościoła 149

1. Sobór Chalcedoński (451 r.) 150

 

2. Zmagania o jedność Kościoła w latach 457–527 173

 

3. Kwestia jedności Kościoła za panowania Justyniana I (527–565) 186

 

 

Refleksje końcowe 195

 

Wykaz skrótów 201

 

Bibliografia 205

 

Źródła 205

 

Opracowania 220

 

Summary 247

 

Indeksy 257

 

Indeks osób 257

 

Indeks nazw geograficznych i etnicznych 267

 

Spis ilustracji 271

 

Ilustracje 277

 

Abstrakt 325

 

Abstract 326

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »