Świat – Polska – Łódź. Studia z dziejów społecznych i narodowościowych - Witold Jarno

Świat – Polska – Łódź. Studia z dziejów społecznych i narodowościowych

Witold Jarno

24,95 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN 978-83-8142-999-3
Data wydania 2020
Język: Polski
Liczba stron: 517
Rozmiar pliku: 7,7 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
24,95 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Publikacja jest zbiorem studiów dedykowanych profesorowi Uniwersytetu Łódzkiego Leszkowi Olejnikowi w związku z jego jubileuszem.

Liczne grono współpracowników Profesora przedstawiło w niej wyniki swoich badań i zebrało je w trzech częściach o stosunkowo szerokich ramach tematycznych. Ich zasięg chronologiczny obejmuje okres od początku XIX wieku aż po czasy współczesne.

W pierwszej części znajdują się teksty poświęcone wybranym zagadnieniom polityki międzynarodowej. Druga część zbioru zawiera omówienie szeroko rozumianych problemów narodowościowych, natomiast trzecia dotyczy historii Łodzi i regionu. Rozległe spektrum poruszanych tematów zainteresuje zarówno badaczy, jak i miłośników historii.

Spis treści

Wstęp 9

Profesor nadzwyczajny doktor habilitowany Leszek Olejnik – sylwetka badacza (Witold Jarno, Krzysztof Lesiakowski) 13

Część I. Meandry polityki 27

Jolanta A. Daszyńska, Kilka refleksji na temat niewolnictwa w czasie kryzysu Missouri 1819–1820 29

Joanna Maj, O utrzymanie jedności hindusko-muzułmańskiej na subkontynencie indyjskim. Działałalność polityczna Maulana Azada (1888–1958) 47

Albin Głowacki, Korekta rozbioru Polski. Drugi pakt Ribbentrop–Mołotow 67

Dariusz Rogut, Japońscy jeńcy wojenni w obozach sowieckich – zarys historii 85

Wojciech Marciniak, Sybir na taśmie filmowej. Motyw zesłania i łagru w wybranych polskich filmach fabularnych XX i początków XXI w. 105

Magdalena Pogońska-Pol, Arabskie plany pokojowe w konflikcie bliskowschodnim po 1967 r. 125

Część II. Sprawy narodowościowe 145

Andrzej Lech, Słowiańskie mniejszości narodowe w myśli agrarystycznej polskiego ruchu ludowego 147

Tadeusz Dubicki, Organizacje polonijne na Bukowinie (Rumunia) w latach 1918–1940 165

Witold Jarno, Oficerowie garnizonu łódzkiego zamordowani w Związku Radzieckim wiosną 1940 r. 183

Michał Turski, Niemcy w regionie łódzkim 1945–1950 195

Ewelina Ślązak, Władze państwowe wobec przejmowania przez katolików kościołów ewangelicko-augsburskich na terenie Łodzi w latach 1945–1956 219

Damian Kasprzyk, Idea Łodzi – miasta wielu kultur jako projekt tożsamościowy na tle współczesnych tendencji regionalistycznych 241

Część III. Dzieje Łodzi i regionu 261

Zbigniew Anusik, Blaski i cienie sprawowania władzy w mieście w wieku XVIII. Przypadek rodziny Kwiatkowskich z Sieradza 263

Jarosław Kita, Społeczności prywatnych miast i miasteczek Królestwa Polskiego w XIX wieku. Postulaty i pytania badawcze 271

Wiesław Puś, Kapitał żydowski w przemyśle włókienniczym okręgu łódzkiego w latach 1879–1913 291

Przemysław Stawarz, Ksiądz płk Józef Panaś wobec zagadnień społeczno-gospodarczych II Rzeczypospolitej. Analiza wybranych tekstów prasowych 311

Przemysław Waingertner, Tymczasowa stolica polskiej nauki i kultury? Łódź w latach 1945–1949 331

Konrad Banaś, Przesiedlenia ludności z powiatu sieradzkiego na Ziemie Odzyskane w latach 1945–1950 343

Piotr Budzyński, Czapka studencka Uniwersytetu Łódzkiego i jej symboliczne znaczenie w pierwszych latach funkcjonowania uczelni 371

Karolina Feder, Przewodniczący łódzkiej delegatury Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym w latach 1945–1954 385

Grzegorz Mnich, Środowisko dziennikarskie w Łodzi w latach 1957–1970 401

Rafał Chojnacki, Początki społeczeństwa obywatelskiego w Polsce w okresie solidarnościowym. Powstanie i działalność Klubu Inteligencji Katolickiej oraz Stowarzyszenia Adwokatów i Aplikantów Adwokackich w Łodzi 423

Krzysztof Lesiakowski, Zaopatrzenie mieszkańców Łodzi w artykuły konsumpcyjne w końcu lat osiemdziesiątych XX w. 447

Bibliografia 465

Indeks osobowy 495

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »