Sukcesja przedsiębiorstwa na wypadek śmierci przedsiębiorcy - Kacper Górniak

Sukcesja przedsiębiorstwa na wypadek śmierci przedsiębiorcy

Kacper Górniak

249,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo C. H. Beck
ISBN 978-83-8291-612-6
Data wydania 31 grudnia 2022
Język: Polski
Liczba stron: 558
Rozmiar pliku: 2,5 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
249,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Publikacja prezentuje zagadnienie dotyczące sukcesji przedsiębiorstwa na wypadek śmierci przedsiębiorcy, a także ryzyka z punktu widzenia funkcjonowania przedsiębiorstwa, które powstaje po śmierci przedsiębiorcy. Prezentowana praca oraz przeprowadzone w niej rozważania powinny pozwolić na oszacowanie, jak wysokie jest prawdopodobieństwo nastąpienia straty w postaci unicestwienia przedsiębiorstwa czy istotnego utrudnienia jego funkcjonowania po śmierci przedsiębiorcy.

Szczegółowo omówiono następujące zagadnienia:

  • przedmiot i funkcje regulacji sukcesji przedsiębiorstwa na wypadek śmierci – prawne i ekonomiczne pojęcie sukcesji przedsiębiorstwa; sukcesja przedsiębiorstwa w prawie spadkowym w perspektywie historycznej; funkcje optymalizacji i ochrony sukcesji na tle konstytucyjnym i ekonomicznym; optymalizacja i ochrona sukcesji przedsiębiorstwa jako funkcje prawa spadkowego; przedsiębiorstwo jako przedmiot sukcesji i skutki prawne jego zbycia; tytuły prawne sukcesji przedsiębiorstwa na wypadek śmierci; kryteria oceny efektywności tytułów sukcesji przedsiębiorstwa na wypadek śmierci;
  • prawa i obowiązki przedsiębiorcy wygasające z powodu jego śmierci – prawa i obowiązki przedsiębiorcy wynikające z umowy; z udzielonych przedsiębiorcy koncesji, licencji i zezwoleń; prawo do firmy i nazwisko zmarłego przedsiębiorcy w firmie następcy;
  • dziedziczenie spadku obejmującego przedsiębiorstwo – powołanie do spadku obejmującego przedsiębiorstwo; liczba i adekwatność następców; szybkość sukcesji; zakres sukcesji;
  • dział spadku obejmującego przedsiębiorstwo – wspólność spadku a własność przedsiębiorstwa; umowny dział spadku obejmującego przedsiębiorstwo; sądowy dział spadku obejmującego przedsiębiorstwo w prawie zunifikowanym (art. 152 § 3 i art. 162 PostSpadkD); geneza i aksjologia rozwiązań dotyczących sądowego działu spadku przewidzianych w KC z 1964 r.; sądowy dział spadku obejmującego przedsiębiorstwo de lege lata; skutki prawne nabycia przedsiębiorstwa w wyniku działu spadku; sądowy dział spadku – poszukiwanie optymalnego rozwiązania;
  • zapis zwykły przedsiębiorstwa – ustanowienie zapisu zwykłego przedsiębiorstwa; liczba i adekwatność następców; szybkość sukcesji; zakres sukcesji;
  • zapis windykacyjny przedsiębiorstwa – ustanowienie zapisu windykacyjnego przedsiębiorstwa; liczba i adekwatność następców; szybkość sukcesji; zakres sukcesji;
  • darowizna przedsiębiorstwa na wypadek śmierci – dopuszczalność darowizny na wypadek śmierci; zawarcie umowy darowizny przedsiębiorstwa na wypadek śmierci; liczba i adekwatność następców; szybkość sukcesji; zakres sukcesji;
  • zachowek obciążający następcę – ochrona bliskich a sukcesja przedsiębiorstwa; instrumenty łagodzące obowiązek zapłaty zachowku de lege lata; reformy zachowku i rezerwy w państwach zachodnioeuropejskich; reforma zachowku – poszukiwanie optymalnego rozwiązania;
  • optymalny katalog tytułów sukcesji – ocena aktualnego stanu prawnego w zakresie sukcesji majątku przedsiębiorstwa; potrzeba reformy prawa spadkowego; umowy sukcesyjne; testamenty wspólne; dyspozycja przedsiębiorstwem na wypadek śmierci; roszczenie o wykup przedsiębiorstwa; trust; fundacja rodzinna (prywatna).

Publikacja uwzględnia zmiany wynikające z uchwalonej ustawy o fundacji rodzinnej (Druk sejmowy Nr 2798).

Książka jest adresowana przede wszystkim do radców prawnych i adwokatów, sędziów, notariuszy, doradców sukcesyjnych, studentów, pracowników naukowych oraz osób zainteresowanych prawem cywilnym, prawem handlowym, a w szczególności tematyką związaną z prawem spadkowym.

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »