Suicydologia dla prawników i śledczych - Wojciech Filipkowski

Suicydologia dla prawników i śledczych

Wojciech Filipkowski

67,00 zł56,95 zł

Dostępne formaty plików: PDF, EPUB

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8328-540-5
Data wydania 28 luty 2023
Język: Polski
Liczba stron: 289
Rozmiar pliku: 2,5 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment PDF
Język: Polski
Liczba stron: 320
Rozmiar pliku: 700,1 KB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment EPUB
67,00 zł56,95 zł

Dostępne formaty plików: PDF, EPUB

Opis

Publikacja stanowi kompleksową analizę problematyki zachowań samobójczych, która została przedstawiona z punktu widzenia szeroko rozumianych nauk penalnych – suicydologii, prawa karnego, prawa karnego procesowego, kryminalistyki oraz medycyny sądowej.

Zachowania samobójcze towarzyszą ludzkości od zawsze i stanowią poważny problem społeczny. Motywy i formy popełniania samobójstw są złożone. Dominują zaburzenia psychiczne, nieporozumienia rodzinne, problemy ekonomiczne, a w ostatnim czasie można zaobserwować ich gwałtowny wzrost wśród najmłodszych Polaków.

W opracowaniu przybliżono m.in.:
• podłoże zachowań suicydalnych oraz taktyczne i techniczne aspekty zachowań suicydalnych,
• prawnokarne aspekty samobójstw,
• obdukcję sądowo-lekarską osób po próbach samobójczych,
• kryminalistyczne oględziny zwłok i miejsca samobójstwa,
• prawnokarne aspekty ratowania osób podejmujących zachowania suicydalne,
• identyfikację niezidentyfikowanych zwłok i szczątków ludzkich.

Książka jest przeznaczona zarówno dla adwokatów, radców prawnych, sędziów, prokuratorów, funkcjonariuszy policji i innych służb, jak i aplikantów adwokackich oraz studentów kierunków prawo i administracja.

Spis treści

Wykaz skrótów | str. 13

Wprowadzenie | str. 15

Katarzyna Laskowska

Rozdział I

Epidemiologia zachowań suicydalnych | str. 21

 1. Uwagi wprowadzające | str. 21
 2. Pojęcie zachowania suicydalnego, zachowania samobójczego, samobójstwa i próby samobójczej | str. 23
 3. Klasyfikacja samobójstw | str. 27
 4. Statystyczny obraz samobójstw według Głównego Urzędu Statystycznego i Policji w Polsce w latach 1999–2021 | str. 29
 5. Uwagi końcowe | str. 55

Bibliografia | str. 56

Ewa M. Guzik-Makaruk, Ewelina Wojewoda

Rozdział II

Podłoże zachowań suicydalnych | str. 59

 1. Uwagi wprowadzające | str. 59
 2. Motywy psychiatryczno-psychologiczne | str. 61
 3. Podłoże socjologiczne | str. 66
 4. Tło biologiczno-genetyczne | str. 69
 5. Przyczyny medyczne | str. 72
 6. Czynniki ekonomiczne | str. 74
 7. Uwarunkowania religijne i parareligijne | str. 77
 8. Uwagi końcowe | str. 82

Bibliografia | str. 83

Wojciech Filipkowski

Rozdział III

Taktyka i technika zachowań suicydalnych | str. 87

 1. Uwagi wprowadzające | str. 87
 2. Kryteria typologii zachowań suicydalnych | str. 90
 3. Najczęstsze formy zachowań suicydalnych | str. 96

3.1. Zagardlenie | str. 96

3.2. Rzucenie się z wysokości | str. 99

3.3. Rzucenie się pod pojazd w ruchu | str. 100

3.4. Utopienie się | str. 102

3.5. Otrucie się | str. 103

3.6. Zastrzelenie się lub użycie broni palnej | str. 106

3.7. Uszkodzenie układu krwionośnego | str. 107

 1. Specyficzne formy zachowań suicydalnych | str. 109
 2. Uwagi końcowe | str. 112

Bibliografia | str. 113

Justyna Karaźniewicz

Rozdział IV

Prawnokarne aspekty samobójstw | str. 116

 1. Uwagi wprowadzające | str. 116
 2. Namowa lub pomoc do samobójstwa (art. 151 k.k.) | str. 117
 3. Nieudzielenie pomocy w niebezpieczeństwie (art. 162 k.k.) | str. 126
 4. Uporczywe nękanie (art. 190a k.k.) | str. 134
 5. Znęcanie się nad osobą najbliższą (art. 207 k.k.) | str. 142
 6. Znęcanie się nad podwładnym żołnierzem (art. 352 k.k.) | str. 148
 7. Uwagi końcowe | str. 152

Bibliografia | str. 153

Mieszko Olczak

Rozdział V

Badanie sądowo-lekarskie osób po próbach samobójczych | str. 158

 1. Uwagi wprowadzające | str. 158
 2. Próby samobójcze | str. 160
 3. Podstawy prawne | str. 162
 4. Procedura | str. 163
 5. Sprawozdanie z badania sądowo-lekarskiego | str. 165
 6. Uwagi końcowe | str. 171

Bibliografia | str. 171

Denis Sołodow

Rozdział VI

Kryminalistyczne oględziny zwłok i miejsca samobójstwa | str. 172

 1. Uwagi wprowadzające | str. 172
 2. Podstawa prawna czynności oględzin | str. 174
 3. Procedura przeprowadzenia czynności oględzin miejsca samobójstwa | str. 178

3.1. Zabezpieczanie miejsca zdarzenia | str. 178

3.2. Specyfika oględzin miejsca upadku (skoku) z wysokości | str. 182

3.3. Specyfika oględzin w przypadku samobójstw na torach kolejowych | str. 186

3.4. Specyfika oględzin miejsca w przypadku śmierci na skutek utonięcia | str. 187

3.5. Specyfika oględzin miejsca w przypadku postrzelenia się z broni palnej | str. 190

3.6. Specyfika oględzin miejsca przy powieszeniu | str. 191

 1. Ujawnianie i zabezpieczanie śladów kryminalistycznych | str. 192

4.1. Nośniki dowodów cyfrowych na miejscu zdarzenia | str. 194

4.2. Fakty (ślady) negatywne na miejscu zdarzenia | str. 196

 1. Procedura przeprowadzenia czynności oględzin zwłok | str. 198
 2. Dokumentowanie czynności oględzin | str. 200

6.1. Skanowanie 3D jako metoda dokumentacji miejsca zdarzenia | str. 201

 1. Uwagi końcowe | str. 202

Bibliografia | str. 203

Małgorzata Karecka

Rozdział VII

Czynności procesowe w sprawach samobójstw | str. 207

 1. Uwagi wprowadzające | str. 207
 2. Podstawa wszczęcia postępowania | str. 208
 3. Zakres opinii biegłych | str. 214
 4. Taktyka przesłuchania świadków | str. 223
 5. Wersje kryminalistyczne (śledcze) | str. 228
 6. Uwagi końcowe | str. 232

Bibliografia | str. 233

Mieszko Olczak

Rozdział VIII

Sądowo-lekarskie oględziny i sekcja zwłok w przypadkach samobójstw | str. 235

 1. Uwagi wprowadzające | str. 235
 2. Podstawa prawna | str. 236
 3. Procedura | str. 237
 4. Zabezpieczenie materiału do badań laboratoryjnych | str. 239
 5. Odróżnianie samobójstw od innych zdarzeń | str. 241
 6. Sprawozdanie z sądowo-lekarskich oględzin i sekcji zwłok | str. 247
 7. Uwagi końcowe | str. 251

Bibliografia | str. 252

Ireneusz Sołtyszewski

Rozdział IX

Identyfikacja NN zwłok i szczątków ludzkich | str. 253

 1. Uwagi wprowadzające | str. 253
 2. Badania daktyloskopijne | str. 255
 3. Badania genetyczne | str. 257
 4. Badania odontologiczne | str. 263
 5. Badania antropologiczne | str. 266

5.1. Badanie materiału kostnego | str. 266

 1. Inne metody wykorzystywane w identyfikacji NN zwłok i szczątków ludzkich | str. 268

6.1. Badania antroposkopijne | str. 268

6.1.1. Rekonstrukcja przyżyciowego wyglądu twarzy na podstawie czaszki przy użyciu programu POL-SIT | str. 268

6.1.2. Rekonstrukcja przyżyciowego wizerunku człowieka na podstawie czaszki metodą superprojekcji | str. 270

6.2. Identyfikacja na podstawie danych medycznych | str. 272

6.3. Badania radiologiczne | str. 273

6.4. Identyfikacja na podstawie cech rysopisowych i znaków szczególnych | str. 274

6.5. Identyfikacja na podstawie wyników okazania zwłok, odzieży, przedmiotów osobistego użytku i dokumentów | str. 275

 1. Uwagi końcowe | str. 278

Bibliografia | str. 279

O Autorach | str. 283

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »