Stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie służebności przesyłu i służebności gruntowej o treści odpowiadającej służebności przesyłu - Leszek Jantowski

Stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie służebności przesyłu i służebności gruntowej o treści odpowiadającej służebności przesyłu

Leszek Jantowski

110,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8223-686-6
Data wydania czerwiec 2020
Język: Polski
Liczba stron: 301
Rozmiar pliku: 2,6 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
110,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Publikacja stanowi jedyną obecnie pozycję kompleksowo omawiającą zagadnienie zasiedzenia służebności przesyłowych, szeroko nawiązując do bogatego dorobku doktryny oraz orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów powszechnych w tej dziedzinie.

Autor przedstawia wskazówki pomocne w rozwiązaniu problemów powstających w praktyce stosowania tytułowej instytucji.

Czytelnicy odnajdą w opracowaniu m.in.:

  • analizę przebiegu sądowego postępowania o zasiedzenie służebności przesyłowych,
  • liczne argumenty uzasadniające dopuszczalność stwierdzenia nabycia przez zasiedzenie służebności gruntowej o treści odpowiadającej służebności przesyłu,
  • podobieństwa i różnice pomiędzy tym rodzajem służebności a służebnością przesyłu,
  • zasady zaliczania okresu posiadania służebności gruntowej przesyłu do okresu posiadania służebności przesyłu.

Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla sędziów sądów powszechnych, adwokatów, radców prawnych i aplikantów tych zawodów prawniczych.

Spis treści

Wykaz skrótów | str. 11

Wstęp | str. 15

Rozdział I
Uwagi wprowadzające | str. 25

1.1. Istota nabycia prawa przez zasiedzenie | str. 25
1.2. Zasiedzenie służebności w aspekcie historycznym | str. 29
1.3. Nabycie służebności przesyłu i służebności gruntowej o treści odpowiadającej służebności w drodze zasiedzenia – zagadnienia prawnoporównawcze | str. 36
1.3.1. Uwagi ogólne | str. 36
1.3.2. Niemcy | str. 37
1.3.3. Austria | str. 40
1.3.4. Francja | str. 42
1.3.5. Włochy | str. 45
1.3.6. Uwagi podsumowujące | str. 47
1.4. Dopuszczalność zasiedzenia służebności gruntowej o treści odpowiadającej służebności przesyłu | str. 49
1.5. Dopuszczalność zasiedzenia służebności przesyłu | str. 68
1.6. Uwagi podsumowujące | str. 69

Rozdział II
Przesłanki materialnoprawne zasiedzenia służebności przesyłu oraz służebności gruntowej o treści odpowiadającej służebności przesyłu | str. 71

2.1. Zagadnienia ogólne | str. 71
2.2. Posiadanie służebności | str. 72
2.2.1. Pojęcie posiadania | str. 72
2.2.2. Posiadanie służebności przesyłowych | str. 75
2.2.3. Przedmiot posiadania służebności przesyłowych | str. 88
2.2.4. Uwagi podsumowujące | str. 96
2.3. Korzystanie z trwałego i widocznego urządzenia | str. 98
2.3.1. Pojęcie urządzenia przesyłowego | str. 98
2.3.2. Status prawny urządzenia przesyłowego | str. 103
2.3.3. Korzystanie z urządzenia przesyłowego | str. 113
2.3.4. Uwagi podsumowujące | str. 122
2.4. Upływ czasu. Dobra lub zła wiara przy zasiedzeniu służebności przesyłowych | str. 124
2.4.1. Definicja dobrej lub złej wiary | str. 124
2.4.2. Dobra wiara w kodeksie cywilnym oraz w doktrynie i orzecznictwie | str. 126
2.4.3. Stany faktyczne uzasadniające dobrą wiarę | str. 129
2.4.4. Dobra wiara a tytuł prawny do nieruchomości | str. 131
2.4.5. Dobra wiara a związanie decyzją administracyjną | str. 138
2.4.6. Domniemanie dobrej wiary | str. 144
2.4.7. Służebność gruntowa o treści odpowiadającej służebności przesyłu powstająca z mocy prawa (ex lege) a dobra wiara | str. 153
2.4.8. Uwagi podsumowujące | str. 171

Rozdział III
Bieg terminu zasiedzenia służebności przesyłowych | str. 173

3.1. Uwagi ogólne | str. 173
3.2. Początek biegu terminu zasiedzenia | str. 174
3.3. Zawieszenie biegu terminu zasiedzenia | str. 183
3.4. Wstrzymanie zakończenia biegu terminu zasiedzenia | str. 185
3.5. Przerwanie biegu terminu zasiedzenia | str. 186
3.6. Uwagi podsumowujące | str. 193

Rozdział IV
Zagadnienia intertemporalne | str. 197

4.1. Uwagi ogólne | str. 197
4.2. Brak możliwości zaliczenia okresu posiadania przed dniem 3.08.2008 r | str. 198
4.3. Możliwość zaliczenia okresu posiadania po dniu 3.08.2008 r | str. 202
4.4. Stanowisko judykatury i jego krytyka | str. 205
4.5. Uwagi podsumowujące | str. 213

Rozdział V
Postępowanie o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie służebności przesyłowych | str. 215

5.1. Zagadnienia ogólne | str. 215
5.2. Właściwość sądu | str. 216
5.3. Wymogi formalne wniosku | str. 217
5.4. Legitymacja do złożenia wniosku | str. 222
5.5. Uczestnicy postępowania | str. 224
5.6. Treść wniosku | str. 229
5.7. Postępowanie dowodowe | str. 235
5.8. Postanowienie kończące postępowanie w sprawie | str. 251
5.9. Środki zaskarżenia | str. 255
5.10. Zasiedzenie służebności przesyłowych jako przesłanka niwecząca | str. 257
5.11. Uwagi podsumowujące | str. 260

Podsumowanie końcowe | str. 265

Wnioski de lege ferenda | str. 279

Bibliografia | str. 283

Orzecznictwo | str. 291

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »