Straże gminne. Komentarz - Wojciech Kotowski

Straże gminne. Komentarz

Wojciech Kotowski

110,12 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-264-7393-7
Data wydania 2014
Język: Polski
Liczba stron: 372
Rozmiar pliku: 4,8 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
110,12 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Opracowanie stanowi kompendium wiedzy o prawach i obowiązkach strażników, które pomoże im w podejmowaniu trafnych decyzji, ułatwi pracę i poprawi jej efektywność z uwagi zwłaszcza na omówienie wszystkich wykroczeń - kodeksowych i pozakodeksowych - odnośnie do których strażnicy otrzymali uprawnienia do nakładania grzywien. Drugie wydanie komentarza uzupełnione zostało najnowszymi rozwiązaniami prawnymi. Na uwagę zasługuje szczegółowe przybliżenie przybywających z roku na rok zadań i uprawnień strażników. W publikacji znajduje się także przydatny taryfi kator mandatowy. Komentarz wzbogacony został o materiał zdjęciowy przedstawiający rodzaje umundurowania i jego przeznaczenie. Zamieszczono również wzory dokumentów, m.in. regulaminów, legitymacji, pozwoleń oraz oświadczeń. Dopełnieniem jest rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych wraz z ich barwnymi wzorami.

Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla osób wykonujących zawodowe czynności strażników. Zainteresuje również wszystkich użytkowników dróg z uwagi na szczegółowe omówienie powinności strażników.

Spis treści

Wykaz skrótów 7
Wprowadzenie 11
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych 25
Rozdział 1 Przepisy ogólne 27
Rozdział 2 Organizacja, zadania i zakres uprawnień straży 36
Rozdział 3 Uprawnienia i obowiązki strażników 230
Rozdział 4 Zmiany w przepisach obowiązujących oraz przepisy przejściowe i końcowe 290
Literatura 295
Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych 299
Wzory znaków i sygnałów drogowych 357
Wybrane rodzaje umundurowania. Ilustracje 369
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »