Stopa procentowa jako kanał transmisji polityki pieniężnej Systemu Rezerwy Federalnej - Dominika Brózda-Wilamek

Stopa procentowa jako kanał transmisji polityki pieniężnej Systemu Rezerwy Federalnej

Dominika Brózda-Wilamek

22,45 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN 978-83-8142-059-4
Data wydania 2018
Język: Polski
Liczba stron: 229
Rozmiar pliku: 6,0 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
22,45 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

 

Publikacja dotyczy współczesnych finansów międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem polityki stóp procentowych i mechanizmu transmisji impulsów polityki pieniężnej. Ma charakter unikatowy, stanowi wartościowe, kompleksowe, a zarazem oryginalne opracowanie naukowe podejmujące istotny i aktualny problem oddziaływania stopy procentowej Systemu Rezerwy Federalnej na poziom cen oraz przebieg realnych procesów gospodarczych w Stanach Zjednoczonych. Jest adresowana do studentów kierunków ekonomicznych, a także do czytelników chcących pogłębić wiedzę z zakresu finansów międzynarodowych, zainteresowanych zmianami zachodzącymi w sposobie prowadzenia i realizacji polityki pieniężnej w gospodarce globalnej. Może stanowić cenną lekturę dla specjalistów w dziedzinie finansów, bankowości oraz osób zajmujących się zawodowo polityką makroekonomiczną.

Spis treści

Wstęp 9

 

Rozdział I. Rola i miejsce stopy procentowej w różnych teoriach ekonomicznych 15

1.1. Definicja, funkcje i rodzaje stopy procentowej 15

1.2. Klasyczna teoria stopy procentowej 18

1.2.1. Klasyczna teoria stopy procentowej I. Fishera 19

1.2.2. Teoria stopy procentowej K. Wicksella 23

1.3. Stopa procentowa w ujęciu austriackiej szkoły ekonomii 26

1.4 . Monetarna teoria stopy procentowej J.M. Keynesa 30

1.5. Stopa procentowa w ujęciu J.R. Hicksa 37

1.6. Stopa procentowa w keynesowskich modelach polityki pieniężnej 41

1.6.1. Model IS-LM 41

1.6.2. Model IS-LM-BP 48

1.7. Stopa procentowa w neoklasycznym mechanizmie transmisji polityki pieniężnej 53

1.8. Stopa procentowa w monetarystycznej teorii pieniądza 56

1.9. Poglądy neokeynesistów na temat stopy procentowej 62

1.10. Próba syntezy podejść teoretycznych do mechanizmu oddziaływania stopy procentowej na realną sferę gospodarek 63

1.11. Podsumowanie 66

 

Rozdział II. Istota i charakterystyka mechanizmu transmisji polityki pieniężnej 69

2.1. Ogólne ujęcie mechanizmu transmisji monetarnej 70

2.2. Rodzaje impulsów pieniężnych 73

2.3. Charakterystyka kanałów transmisji monetarnej 75

2.3.1. Tradycyjny kanał stopy procentowej 79

2.3.2. Kanały kredytowe 83

2.3.3. Kanały majątkowe 92

2.3.4. Kanał kursu walutowego 98

2.3.5. Kanał oczekiwań 100

2.4. Problem zerowej granicy nominalnych stóp procentowych 102

2.5. Podsumowanie 109

 

Rozdział III. Polityka pieniężna Systemu Rezerwy Federalnej w latach 1984–2015 111

3.1. Geneza i zadania Systemu Rezerwy Federalnej 111

3.2. Struktura organizacyjna i podział uprawnień w banku centralnym Stanów Zjednoczonych 116

3.2.1. Rada Gubernatorów 118

3.2.2. Federalny Komitet ds. Operacji Otwartego Rynku 119

3.2.3. Banki Regionalne Systemu Rezerwy Federalnej 121

3.3. Ewolucja celów polityki pieniężnej Systemu Rezerwy Federalnej 123

3.4. Standardowe instrumenty polityki pieniężnej Fed 134

3.5. Niestandardowe instrumenty polityki pieniężnej Fed 140

3.6. Mechanizm transmisji impulsów polityki pieniężnej Fed 147

3.7. Przegląd badań naukowych dotyczących efektowności mechanizmu transmisji polityki pieniężnej Systemu Rezerwy Federalnej 151

3.8. Podsumowanie 158

 

Rozdział IV. Reakcja gospodarki Stanów Zjednoczonych na impuls stopy procentowej w latach 1984–2015 159

4.1. Cechy strukturalne amerykańskiej gospodarki istotne dla mechanizmu transmisji impulsów polityki pieniężnej 159

4.1.1. Sztywności w gospodarce 160

4.1.2. Struktura zagregowanego popytu 162

4.1.3. Stopień otwartości gospodarki i nierównowaga zewnętrzna 164

4.2. Uwarunkowania mechanizmu transmisji polityki pieniężnej związane z amerykańskim systemem finansowym 168

4.2.1. Charakterystyczne cechy systemu finansowego Stanów Zjednoczonych 169

4.2.2. Struktura źródeł finansowania przedsiębiorstw i gospodarstw domowych 173

4.3. Funkcjonowanie kanału stopy procentowej w amerykańskiej gospodarce w latach 1984–2015 175

4.3.1. Metodyka badania efektywności kanału stopy procentowej 176

4.3.2. Specyfikacja modeli VAR 177

4.3.3. Wyniki badania empirycznego dla Stanów Zjednoczonych 183

4.4. Podsumowanie 199

 

Zakończenie 201

Bibliografia 205

Załącznik 1 219

Spis rysunków, tabel i wykresów 225

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »