Status prawny obywatela państwa trzeciego w Unii Europejskiej - Izabela Wróbel

Status prawny obywatela państwa trzeciego w Unii Europejskiej

Izabela Wróbel

53,78 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-264-2024-5
Data wydania 2007
Język: Polski
Liczba stron: 324
Rozmiar pliku: 2,3 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
53,78 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Jednym z najciekawszych i budzących największe kontrowersje zagadnień politycznych i prawnych procesu integracji w ramach Unii Europejskiej jest obecnie sytuacja obywateli państw trzecich, przybywających do państw członkowskich Unii w poszukiwaniu ochrony międzynarodowej lub poprawy warunków życiowych. Do najbardziej aktualnych problemów teoretycznych i praktycznych należą warunki przyjmowania uchodźców i imigrantów ekonomicznych, zakres praw gwarantowanych obywatelom państw trzecich oraz zasady integracji przybyszów ze społeczeństwami przyjmującymi. Prawodawca wspólnotowy ma już pierwsze osiągnięcia na swym koncie w zakresie regulowania statusu obywateli państw trzecich w państwach członkowskich Unii Europejskiej, pozwalające mówić o istnieniu wspólnotowego prawa azylowego i imigracyjnego i zachęcające do pogłębionych badań. W niniejszej rozprawie poddano kompleksowej analizie dotychczasowy dorobek wspólnotowy pod kątem praw i obowiązków różnych kategorii obywateli państw trzecich.

Spis treściWstęp 9

Rozdział 1
Geneza i rozwój wspólnotowych polityk dotyczących obywateli państw trzecich 15

1.1. Narodziny współpracy państw członkowskich Wspólnot Europejskich w sprawach wizowych, azylowych i imigracyjnych 17
1.2. Rozwój wspólnotowych polityk wizowej, azylowej i imigracyjnej 31
1.3. Przyszłość wspólnotowych polityk dotyczących obywateli państw trzecich 59

Rozdział 2
Dopuszczanie i pobyt krótkoterminowy obywateli państw trzecich na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej 84

2.1. Dopuszczanie na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej 94
2.2. Dokumenty uprawniające do wjazdu i pobytu krótkoterminowego na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej 106
2.3. Status obywatela państwa trzeciego podczas pobytu krótkoterminowego na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej 122

Rozdział 3
Status obywatela państwa trzeciego ubiegającego się o azyl w państwie członkowskim Unii Europejskiej 129

3.1. Państwo rozpatrujące wniosek o azyl w Unii Europejskiej 141
3.2. Minimalne standardy wspólnotowe określające status osoby ubiegającej się o azyl w Unii Europejskiej 157

Rozdział 4
Status uchodźcy i osoby korzystającej z innych form ochrony w państwie członkowskim Unii Europejskiej 197

4.1. Status uchodźcy i osoby kwalifikującej się do ochrony subsydiarnej 215
4.2. Status osoby objętej ochroną tymczasową 230

Rozdział 5
Status imigranta w państwie członkowskim Unii Europejskiej 242

5.1. Status rezydenta długoterminowego 251
5.2. Status studenta, ucznia, osoby poszerzającej kwalifikacje zawodowe i wolontariusza 263
5.3. Status osoby prowadzącej badania naukowe 268
5.4. Status członka rodziny obywatela Unii Europejskiej 272
5.5. Status członka rodziny obywatela państwa trzeciego 282

Zakończenie 289

Literatura 295

Komentarze 295
Monografie i inne opracowania 295
Artykuły w pracach zbiorowych 305
Artykuły w gazetach i czasopismach 314
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »