Status prawny małżonków w spółkach cywilnych i handlowych - Katarzyna Malinowska-Woźniak, Katarzyna Malinowska-Woźniak

Status prawny małżonków w spółkach cywilnych i handlowych

Katarzyna Malinowska-Woźniak, Katarzyna Malinowska-Woźniak

110,12 zł

Dostępne formaty plików: PDF, EPUB

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8092-941-8
Data wydania 2016
Język: Polski
Liczba stron: 416
Rozmiar pliku: 2,0 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment PDF
Język: Polski
Liczba stron: 416
Rozmiar pliku: 1,1 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment EPUB
110,12 zł

Dostępne formaty plików: PDF, EPUB

Opis

Publikacja stanowi kompendium poglądów wyrażonych w doktrynie i orzecznictwie na temat statusu prawnego małżonków w spółkach cywilnych i handlowych, stanowiące zbiór poglądów czołowych przedstawicieli doktryny zajmujących się tą tematyką.
Opracowanie przybliża tę skomplikowaną materię prawną i przedstawia propozycje rozwiązań kwestii stwarzających trudności w praktyce. Status prawny małżonków może się bowiem różnie kształtować w zależności od typów spółek, przyjętych w nich unormowań umownych, ale też zależy od istniejących pomiędzy małżonkami stosunków majątkowych.
W praktyce powstają problemy m.in. z wykonywaniem praw korporacyjnych przez współmałżonka wspólnika w osobowej spółce handlowej i spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, jak również w związku z pojawieniem się w spółce w charakterze wspólników przypadkowych osób będących spadkobiercami zmarłego wspólnika.
Publikacja jest przeznaczona przede wszystkim dla sędziów, radców prawnych, adwokatów i notariuszy. Zainteresuje również pracowników naukowych.

Spis treści

Wykaz skrótów 9
Przedmowa 11
Część pierwsza Małżonkowie jako wspólnicy spółki cywilnej i handlowej 15
Mirosław Nazar Małżeńskie reżimy majątkowe a pozycja prawna małżonków w spółce cywilnej i handlowej 17
Tomasz Sokołowski Intercyza małżonków w związku z uczestnictwem w spółce handlowej 40
Arkadiusz Wowerka Małżeński ustrój majątkowy a status prawny małżonka wspólnika spółki z perspektywy prawa prywatnego międzynarodowego - między prawem właściwym dla małżeńskiego ustroju majątkowego a statutem personalnym spółki 71
Część druga Problematyka udziału małżonków w spółce cywilnej 91
Grzegorz Jędrejek Ustrój wspólności majątkowej a spółki cywilne z udziałem małżonków 93
Robert Słabuszewski Wniesienie wkładu do spółki cywilnej przez osobę pozostającą w związku małżeńskim 128
Piotr Konik Odpowiedzialność małżonków wspólników spółki cywilnej - jako inwestora - wobec podwykonawców przy umowie o roboty budowlane 149
Część trzecia Problematyka udziału małżonków w spółkach osobowych 167
Monika Tarska Małżeński reżim majątkowy a status prawny małżonka wspólnika osobowej spółki handlowej 169
Wojciech Górecki Sytuacja prawna małżonków będących wspólnikami spółki jawnej jako podmiotów ponoszących odpowiedzialność za jej zobowiązania. Zagadnienia wybrane 183
Jakub M. Łukasiewicz Uwagi na temat nabycia udziału spółkowego w spółce jawnej do majątku wspólnego małżonków 206
Maciej Pannert Wpływ upadłości spółki jawnej na stosunki majątkowe małżeńskie wspólnika 222
Katarzyna Siemion Odpowiedzialność partnerów pozostających w ustawowym ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej za zobowiązania spółki partnerskiej 248
Część czwarta Problematyka udziału małżonków w spółkach kapitałowych 261
Zbigniew Kuniewicz Wybrane problemy dotyczące objęcia małżeńską wspólnością majątkową praw udziałowych w spółkach kapitałowych 263
Agnieszka Malarewicz-Jakubów Wspólność majątkowa małżeńska a udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością 287
Janusz A. Strzępka, Wojciech Wyrzykowski Wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez małżonka w ramach ustawowej wspólności małżeńskiej 297
Daniel Dąbrowski, Konrad Garnowski Umowy między spółką a małżonkiem członka zarządu spółki kapitałowej 314
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »