Startupy - Agnieszka Skala

Startupy

Agnieszka Skala

42,68 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, PDF, MOBI

Wydawnictwo edu-Libri
ISBN 978-83-65648-92-1
Data wydania 14 maja 2019
Język: Polski
Liczba stron: 245
Rozmiar pliku: 3,8 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment EPUB
Język: Polski
Liczba stron: 205
Rozmiar pliku: 3,2 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment PDF
Język: Polski
Liczba stron: 245
Rozmiar pliku: 9,3 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment MOBI
42,68 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, PDF, MOBI

Opis

Autorka, podejmując pioniersko na gruncie naukowym problematykę triady: startupy – zarządzanie – edukacja z pozycji poznawczych, badawczych i aplikacyjnych, odpowiada na rosnące zapotrzebowanie na naukowe podejście do zjawiska startupów, które są emanacją rewolucji cyfrowej i gospodarki opartej na innowacjach.
Zwraca uwagę na ważne zjawisko ekonomiczne, jakim jest pojawienie się tej nowej formy organizacji, analizuje i systematyzuje zjawiska temu towarzyszące oraz wskazuje podstawy do dalszych prac w tym zakresie.

„Monografia stanowi ciekawą analizę zjawiska o fundamentalnym znaczeniu we współczesnej gospodarce i społeczeństwie, jakim są młode innowacyjne firmy, które autorka definiuje jako startupy. Na temat tego typu firm i ich przełomowej roli w gospodarce istnieje bogata literatura, głównie o charakterze popularnym. Mniej zaawansowany jest natomiast dorobek naukowy, zwłaszcza jeśli chodzi o wyzwania, jakie niosą tego typu organizacje dla nauk o zarządzaniu. W pewnym sensie spektakularne sukcesy czołówki innowacyjnych startupów podważają przydatność podstawowych zasad i reguł efektywnego działania gospodarczego, sformułowanych na gruncie współczesnych nauk o zarządzaniu. Podobnie w przypadku szeroko pojętej edukacji początkujących adeptów nowego biznesu, doświadczenia w zakresie funkcjonowania startupów wymagają wprowadzenia jakościowych zmian w procesie dydaktycznym. W swojej monografii dr Agnieszka Skala analizuje te właśnie kluczowe wyzwania”.
Z recenzji prof. dra hab. Jerzego Cieślika

„Książkę pt. Startupy – wyzwania dla zarządzania i edukacji przedsiębiorczości uważam za wartościowe źródło wiedzy o startupach, a podejmowanie naukowych wątków związanych z tematyką startupów za właściwy kierunek rozwoju nauk o zarządzaniu. Przedstawiona spiralna definicja startupu jest ciekawym ujęciem rozumienia specyfiki organizacji, przydatnym w dalszych pracach z tego zakresu. Największym atutem książki jest sprawne łączenie dwóch trudno komunikujących się światów: nauki i praktyki gospodarczej. Przystępny język i logika wywodu sprawiają, że jest to pozycja literaturowa, która zainteresuje zarówno środowisko akademickie, jak i praktyków biznesu”.
Z recenzji dr hab. Agnieszki Kurczewskiej, prof. UŁ

Spis treści

Wstęp
1. Startup jako przejaw innowacyjnej przedsiębiorczości
1.1. Przedsiębiorczość a innowacje
1.1.1. Innowatorzy a imitatorzy
1.1.2. Innowacyjna przedsiębiorczość a rozwój gospodarczy
1.1.3. Innowacyjność a rozmiar przedsiębiorstwa
1.2. Innowacyjna przedsiębiorczość w dobie rewolucji cyfrowej
1.3. Startupy – badania literaturowe
1.4. Dyskusja na temat definicji startupu
1.5. Spiralna definicja startupu
1.6. Podsumowanie rozdziału
2. Badania i charakterystyka startupów
2.1. Badania wtórne – przegląd literatury
2.2. Ekosystemy startupowe
2.3. Badania własne: „Polskie Startupy”
2.4. Badanie własne: startupy w państwach Grupy Wyszehradzkiej
2.4.1. Uwarunkowania dla startupów – dane makroekonomiczne
2.4.2. Uwarunkowania dla startupów – rankingi
2.5. Główne cechy różnicujące startupy
2.6. Charakterystyka startupów przy zastosowaniu „spiralnej definicji startupów” oraz głównych cech różnicujących
2.7. Podsumowanie rozdziału
3. Startup jako wyzwanie dla zarządzania
3.1. Zarządzanie – tradycja i rozwój dyscypliny
3.2. Współczesne wyzwania dla zarządzania
3.3. Startupy jako wyzwanie dla zarządzania
3.4. Lean startup jako metodyka zarządzania rozwojem startupu
3.4.1. Konceptualizacja lean startup
3.4.2. Dyskusja lean startup jako metodyki zarządzania startupem
3.5. Podsumowanie rozdziału
4. Startup jako wyzwanie dla edukacji
4.1. Edukacja zarządzania
4.2. Edukacja dla przedsiębiorczości
4.3. Edukacja dla startupów
4.4. Podsumowanie rozdziału
Podsumowanie
Spis tabel
Spis rysunków
Załącznik 1. Przykłady startupów
Załącznik 2. Polskie Startupy (2016 r.)
Załącznik 3. Główne wyniki badań „Polskie Startupy” w latach 2015–2016
Załącznik 4. Edukacja dla startupów – zajęcia w Politechnice Warszawskiej
Załącznik 5. Zestawienie rezultatów i charakterystyka projektu: „Wdrożenie pilotażowych programów edukacyjnych w zakresie Innowacyjnej Przedsiębiorczości w Politechnice Warszawskiej”
Bibliografia
Indeks

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »