Staropolskie kobiety władzy w historiografii polskiej doby zaborów - Ewa Janeczek-Jabłońska

Staropolskie kobiety władzy w historiografii polskiej doby zaborów

Ewa Janeczek-Jabłońska

23,63 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN 978-83-8142-280-2
Data wydania 2019
Język: Polski
Liczba stron: 366
Rozmiar pliku: 3,1 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
23,63 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

W publikacji zostały przedstawione wizerunki staropolskich władczyń z uwzględnieniem kontekstu historyczno-kulturowego okresu zaborów i ogólnych tendencji w historiografii. Co historycy czasów narodowej niewoli sądzili o polskich księżnych i królowych, które jako żony i matki towarzyszyły mężczyznom sprawującym władzę? Czy miały one jakiś udział w rządach? Którzy dziejopisowie XIX i początku XX wieku zajmowali się tematyką kobiecą? Zagadnienia te są przedmiotem badań autorki, która oparła swoje analizy na 12 syntezach historycznych oraz ponad 350 artykułach i szkicach.

Książka jest adresowana nie tylko do humanistów różnych specjalności, lecz także do pasjonatów historii zainteresowanych pozycją i rolą kobiet w dawnej Polsce.

„Praca jest oryginalna i odkrywcza pod względem badawczym. Autorka uporządkowała i uzupełniła istniejący stan badań w zakresie historii kobiet. Przebadała i opisała motywy oraz sposoby wprowadzania postaci kobiecych do narracji o charakterze ogólnym”.

Z recenzji dr. hab. Andrzeja Stępnika, prof. UMCS

Spis treści

 

WSTĘP 9

Rozdział I. STAROPOLSKIE KOBIETY WŁADZY W HISTORIOGRAFII PÓŹNEGO OŚWIECENIA 19

Adam Naruszewicz i jego Historya narodu polskiego 19

Syntezy Jerzego Samuela Bandtkiego 32

Teksty źródłowe i artykuły 45

Rozdział II. STAROPOLSKIE KOBIETY WŁADZY W HISTORIOGRAFII DOBY ROMANTYZMU 49

Syntezy historyczne 50

Syntezy Lelewela 50

Dzieje Rzeczypospolitej Polskiej Jędrzeja Moraczewskiego 58

Syntezy Henryka Schmitta 74

Dzieje Polski podług ostatnich badań Józefa Szujskiego 84

Historja pierwotna Polski Juliana Bartoszewicza 99

Publikacje zwarte, artykuły i szkice 106

Świątobliwe władczynie, fundatorki Kościoła 107

Kobiety władzy – matki 127

Ambitne małżonki sięgające po władzę 135

Żony ukochane i żony niechciane 155

Rozdział III. STAROPOLSKIE KOBIETY WŁADZY W HISTORIOGRAFII OKRESU POZYTYWIZMU 183

Syntezy historyczne 186

Dzieje Polski w zarysie Michała Bobrzyńskiego 186

Dzieje narodu polskiego Władysława Smoleńskiego 193

Dzieje Polski illustrowane Augusta Sokołowskiego 200

Publikacje zwarte, artykuły i szkice 214

Świątobliwe władczynie, fundatorki Kościoła 214

Kobiety władzy – matki 227

Ambitne małżonki sięgające po władzę 230

Żony ukochane i żony niechciane 244

Rozdział IV. STAROPOLSKIE KOBIETY WŁADZY W HISTORIOGRAFII CZASÓW MŁODEJ POLSKI 259

Syntezy historyczne 261

Syntezy Feliksa Konecznego 261

Dzieje narodu polskiego Józefa Dąbrowskiego 270

Publikacje zwarte, artykuły i szkice 275

Świątobliwe władczynie, fundatorki Kościoła 275

Kobiety władzy – matki 279

Ambitne małżonki sięgające po władzę 284

Żony ukochane i żony niechciane 295

ZAKOŃCZENIE 303

ANEKS 309

Do rozdziału II 309

Prace fabularyzowane 309

Czasopisma popularne 310

Teksty źródłowe 313

Do rozdziału III 317

Prace fabularyzowane 317

Czasopisma popularne 317

Teksty źródłowe 319

Do rozdziału IV 319

Prace fabularyzowane 319

BIBLIOGRAFIA 321

Źródła 321

Syntezy 321

Publikacje zwarte, artykuły i szkice 322

Publikacje świadectw z epoki staropolskiej i inne źródła drukowane 336

Opracowania 339

SUMMARY 347

INDEKS OSÓB 351

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »